Gotlandsbåt-effekten

30 Jun
30 juni 2016
Så här såg det ut när jag klev på premiärflyget till Stockholm med Gotlandsflyg våren 2001. Men skylten är lika aktuell för succén med Gotlandsbåten, som inte betyder något för världen men väldigt mycket för Gotland.

Så här såg det ut när jag klev på premiärflyget till Stockholm med Gotlandsflyg våren 2001. Men skylten är lika aktuell för succén med Gotlandsbåten, som inte betyder något för världen men väldigt mycket för Gotland.

Gotlandsflyg halverade ordinariepriset till ön

Moderna flygplan

Jag är glad och stolt över vad vi gjort för Gotland genom att våga starta Gotlandsflyg som blev en vitamininjektion för näringslivet på ön. Ordinariepriset sänktes från 4.400 kr till drygt hälften över en natt och det tog 15 år för priset att klättra upp till den nivån igen. Kapaciteten till ön ökade och vi satte en helt ny servicenivå för flyget till Gotland. Affärsresenärerna kom att nyttja flyget på ett nytt sätt och vi fick våra kollegor att flyga oftare och billigare vilket hela Gotland vunnit på. Så stor och modern flygplansflotta som vi har idag har ön aldrig tidigare haft. Detta lyckades för att många på Gotland valde att tro på en uppstickare och flög med Gotlandsflyg. Det blev en Gotlandsflyg-effekt som gett en positiv påverka både för flyget och näringslivsklimatet på ön.

Gotlandsbåten sparar troligen 100 miljoner för våra besökare i år

FullSizeRender (1)

När vi nu ville göra om detta över havet genom att starta Gotlandsbåten så trodde jag att det inte skulle vara speciellt mycket svårare än med flyget. Det visade sig inte stämma utan sanningen var att detta med att driva ett rederi var betydligt svårare och mycket mer kostsamt. Ambitionen var att skapa fler turister till Gotland genom att tillföra mer kapacitet, genom att det skulle bli kortare resor och betydligt billigare. Effekten av vår närvaro blev att vår kollega i sista stund bestämde sig för att sätta in mer kapacitet vilket välkomnades då det var ett av målen. Sedan har det kommit diverse prisutspel vilket har lett till att prisnivån troligen har sänkts med ca 30% i snitt vilket var ett annat mål. Om den siffran stämmer så kommer turisterna att spara ca 100 miljoner på sänkta biljettpriser.

Nytt rekord för antalet besökare till Almedalen

Ökningen av Gotlands-turister har legat på en konstant låg ökning om mindre än en procent per år under de senaste fem åren. Gotlandsbåt-effekten gör att vi troligen kommer att åtta-dubbla den hastigheten redan år ett.  Det innebär att tack vare Gotlandsbåtens inträde så slår vi alla tidigare rekord på ön. Vi kommer troligen att tillföra mellan 70.000–90.000 nya resenärer till ön eller ca 300.000 nya gästnätter. Det innebär att Gotland aldrig någonsin har haft så många besökare samtidigt på ön, som vi kommer att ha under sommaren 2016. Almedalen som varje år slår rekord i antalet arrangemang kommer i år att slå alla tidigare rekord när det gäller besökare vilket är ett välkommet rekord. Det dagliga tillskott på färjeplatser till ön som Gotlandsbåten sätter in motsvarar ungefär de antal som alla flygbolagen på Visby flygplats har tillsammans under en dag när det flygs som mest.

50-procentig uppgång på försäsongen

Gotlandsbåt-effekten har verkligen slagit igenom på ön på ett positivt sätt. Aldrig har en försäsong startat så här bra som denna. Vecka 26 är det i princip fullt på väldigt många anläggningar och flera anläggningar vittnar om ökningar på upp emot 50% ökningar under maj och juni. När vi från besöksnäringen valde att gå in med pengar i Gotlandsbåten så kunde vi inte i vår vildaste fantasi tro på en så stor effekt redan år ett.

800 nya årsarbeten tack vare Gotlandsbåten 

Räknar man som Tillväxtverket att ca 360 gästnätter ger ett årsarbete så skulle effekten av Gotlandsbåten ge ön ca 300 000 nya gästnätter eller närmare 800 nya årsarbeten. Dock skulle alla inte landa på ön utan deras beräkningar omfattar flera led i processen att serva människor på semester.

Inte ens jag trodde att vi skulle få så stor effekt så snabbt!

Inte ens jag trodde att vi skulle få så stor effekt så snabbt!

Näringen investerar ca 5 miljarder 

En annan effekt av Gotlandsbåten är den optimism som sprider sig på ön där det nu planeras för utveckling på alla plan. Inom besöksnäringen har det gjorts och kommer att göras investeringar under 2016–2021 på närmare fem miljarder kronor vilket är ett annat svårslaget rekord. Det innebär nya båtar och flygplan och mängder av nya bäddar runt hela Gotland. Det visar på en branch i medvind som tror på framtiden inom den näring som växer snabbast i hela världen. Jag är övertygad om att besöksnäringen på Gotland är den näring som har störts möjligheter att växa på ön just nu. Därför känns satsningen på Gotlandsbåten extra bra nu när det visar sig att det till och med har blivit bättre än vad man vågat hoppas på.

Ha en mysig fortsättning på sommaren och ska du vara i Visby under Almedalsveckan så hoppas jag att vi ses i minglet.


Dela med dina vänner!

Ännu en 100-miljonersman har anlänt till Gotland

14 Jun
14 juni 2016

Statens 100-miljonerman

Staten har skickat Peter Larsson som någon form av vitamininjektion och med sig har han fått 100 miljoner som skall pumpa igång näringslivet på ön med. Meningen är att han skall sprida ut dessa pengar över tid i olika branscher för att skapa fler arbetstillfällen på Gotland. Hans tänkta insatser kommer presenteras den 20 juni och då hoppas jag verkligen att besöksnäringen är en del som man ser potentialen i från staten.

Uppsalas 100-miljonersman

Från Uppsala kommer det ytterligare en 100-miljonersman som troligen kommer att leverera mer än 3 x 100 miljoner varje år. Om det skall ske eller inte bestämmer vi gotlänningar genom att stötta eller inte.

Ralph Axelsson

Ralph Axelsson

Han heter Ralph Axelsson och har landat på Gotland tack vare att att Tjelvar var försenad från Västervik när familjen skulle med den färjan på 80-talet. Då föddes hans stora intresse för bilfärjor och detta ihop med att han vill vara med och göra skillnad på Gotland har gjort att att han har satsat otroligt mycket pengar och tid på Gotlandsbåten. Utan Ralph så skulle det aldrig har gått att göra skillnad på detta sätt.

De första hundra miljoner sparar resenärerna in

Som bokningsläget set ut den sista tiden så tappar kollegan Destination Gotland inga passagerare och Gotlandsbåten ser ut att nå till de ca 90 000 passagerare som man räknar med att köra hit under sommaren 2016. Detta skulle ge ön ca 300 000–400 000 nya gästnätter om trenden håller i sig. Anledningen till ökningen i resandet är större kapacitet och framförallt alla prisutspel som kommer tack vare Gotlandsbåten och som Destination Gotland svarar på. När jag gör en överslagsberäkning (se nedan*) så kommer passagerarna att spara ca hundra miljonerna tack vare att biljettpriserna sänkts. Detta tack vare att Gotlandsbåten nu finns som en prispressare på marknaden.

Nästan hundra miljoner blir troligen mer än tvåhundra

Nästan tvåhundra miljoner kommer tack vare Gotlandsbåten och den kraftiga reseökning som ger ca 350 000 nya gästnätter till ön. Räknar vi väldigt lågt att varje person spenderar ca 600 kr per person och natt så har vi ytterligare minst 200 miljoner till som landar på ön. Troligen är summan större, men det finns ingen som vet exakt då vi inte har något specifikt belopp på vad våra turister spenderar per dygn på ön.

Gotlandsbåt-effekten blir störst på landsbygden

Det är inte omöjligt att 2016 kommer ge en ökning på antal tillresande om 100 000 passagerare för helåret 2016. Om både flyg och rederier tror på ön och tillsätter lika stor kapacitet även nästa sommar med samma konkurrens så får vi en fortsatt ökning med 20–40 000 passagerare per år de närmaste åren. Detta skulle innebära att vi 2016 får en effekt som motsvarade minst fyra gånger den som Kryssningskajen beräknas ge, redan i år. Under 2017–2019 kommer effekten att motsvara det det dubbla om vi ställer den i relation till vad Kryssningskajen beräknas ge när man räknar i pengar som spenderas på ön. (se nedan **)

Resandet kommer troligen att stabilisera sig på denna höga nivå om inte ännu fler båtar sätts in, vilket förstås är möjligt. 2019 har vi troligen ökat antalet tillresande med ca 30% på ön tack vare Gotlandsbåtens inträde. Gotlandsbåt-effekten kommer att märkas mest på landsbygden där merparten av den ledig kapaciteten finns.

Gotlandsbåt-effekten är väldigt tydlig när man jämför med Öland

När jag ringde runt för några veckor sedan hade Gotland ett oslagbart rekord när det gäller bokningsläget där uppgångarna ligger mellan 30–48% för sommaren på öns hotell och stugbyar. Tyvärr kommer det att jämnas ut ju längre fram på säsongen vi kommer för bäddarna tar helt enkelt slut.

När jag stämmer av siffran med motsvarande för Öland så har den bästa anläggningen en uppgång på 3,8 % och de flesta ligger på ungefär samma nivå som tidigare. Även Västervik har en Gotlandsbåt-effekt som troligen ligger på plus ca 10 % (enligt Harald Hjalmarsson, oppositionsråd, Västervik) Gotlandsbåt-effekten är väldigt tydlig och det jag hela tiden hävdat visar sig stämma: konkurrens i kombination med mer kapacitet är vad Gotland behöver för att äntligen utvecklas.

Gotland kommer att ha två riktigt stora utmaningar framför sig

  1. Gotlandsbåten måste få tillräckligt många passagerare för att våga satsa vidare. Här är det viktigt att tillräckligt många stödjer prispressaren så att de kan fortsätta att utmana monopolet.
  2. Att Gotland nu satsar på mer boende så att flyg och rederier ser att det finns en anledning att fortsätta att satsa med mer kapacitet. Ön behöver ca 5 000 nya bäddar till sommaren 2017 och då måste myndigheter ge bygglov högre prioritet. Företag och privatpersoner måste våga bygga nytt och hyra ut mer av befintligt boende.

Om vi nu ser till att dessa två punkter fungerar så kommer vi att få se en kraftig utveckling inom näringen som i sin tur sätter fart på byggnation mm. Jag menar att Ralph och hans team finns som en jätteresurs som vi måste ta tillvara på.

Genom att fler väljer att resa med Gotlandsbåten och genom att vi skapar fler uthyrningsenheter på ön, är vi med och utvecklar Gotland.

Gotlandsbåten

Gotlandsbåten

Landsbygden den största vinnaren på Gotlandsbåten

De ökande intäkterna tack vare Gotlandsbåten lär bli betydligt mer än tvåhundra miljoner när man räknar in effekterna av att näringsidkare väljer att investera. Detta kommer att påverka allt från snickare, bussar, åkerier, slamtömning, livsmedelshandlare, bönder, krögare, biluthyrare, upplevelseleverantörer, bagare, taxiägare, rörmokare m.fl. Intäkterna kommer att fördelas över hela ön med en procentuell övervikt mot landsbygden då det är där som det finns mest boendekapacitet kvar. Jag tror att Ralphs satsningar kommer att genera minst lika många nya jobb som Peter Larsson och troligen fler. Detta borde göra att Ralph ligger bra till att bli årets mest Gotländska Uppsaling. Eller att han får priset som Årets Företagare på Gotland 2016.

Det är vi gotlänningar som bestämmer framtidens biljettpriser

Framtiden ser ljus ut och det är vi öbor som bestämmer hur vi vill ha det genom att agera för en framtid med låga båtpriser. Detta gör vi genom att resa med Gotlandsbåten och att rekommendera vänner och bekanta att resa med Gotlandsbåten. Om tillräckligt många gör lite, så blir det fortsatt stor skillnad för hela ön. Genom att berätta och dela information på fester och på Facebook så är de låga priserna här för att stanna. När vi öbor gjorde det tillsammans på flyget, genom att stödja Gotlandsflyg så gjorde vi skillnad och nu kan vi göra det igen om tillräckligt många stöttar och rekommenderar Gotlandsbåten.

Framtiden ligger i händerna på oss som bor på ön och vi bestämmer faktiskt hur det skall bli genom att se till att Gotlandsbåten får en lika självklar plats som Gotlandsflyg fick.

*) Min beräkning 1: Sparade pengar för resenärerna är lite grovt beräknad, men bör inte ligga så långt ifrån verkligheten. Jag räknar med att 75% av alla icke-gotlänningar som reser med Destination Gotland gör det på sommaren. Det innebär att av deras totala omsättning på ca 400 miljoner för fastlänningar, hör ca 300 miljoner till sommaren. Om det finns en snittrabatt på 30% på detta så blir passagerarnas besparing ca 90 miljoner och skall vi sedan lägga till Gotlandsbåtens gäster då hamnar vi på närmare 110 miljoner kr som passagerarna sparar i sommar. Jag korrigerar för lite felmarginal och då landar vi runt 100 miljoner i inbesparade pengar för passagerare.

**) Min beräkning 2: Kryssningskajen skall tillföra ca 60 000 nya gäster som spenderar ca 500–700 kr i snitt per passagerare vilket blir 30 miljoner kronor per sommar om man räknar på 500 kr/person. Effekten av 80 000 nya gäster tack vare Gotlandsbåten, är 80 000 x 4,5 nätter x 600 kr/person och natt blir 216 miljoner och minst fyra gånger så mycket. (Troligen ligger snittet för vad våra turister spenderar någonstans mellan 600–800 kr/person med övernattningarna och resor) Antagligen kommer också Kryssningskajen att öka antalet årliga besökare så nettoeffekten 2017–2019 blir ev en årlig dubblering om man ställer intäkterna mot intäkterna för Kryssningskajen


Dela med dina vänner!

När entreprenörer tappar lusten…

30 Maj
30 maj 2016

Pigge

Ibland blir man riktigt ledsen och så har det varit några dagar. Jag tror det har varit en massa saker som samlats på hög som gjort mig uppgiven. Det hela började med att vi byggt en lekplats till minne av mina barn som dog allt för tidigt. Jag har lagt en hel del tid på lekplatsen och varit med och jobbat med bygget som givit mig väldigt mycket bra energi, inte minst från alla glada och positiva människor som varit där med barn och barnbarn. Allt är byggt på egen mark och vi har bekostat allt själva, men vi låter allmänheten utnyttja den när de vill.

För några dagar sedan kom den första artikeln i lokaltidningen om lekplatsen och den handlade om en anmälan om svartbygge. Artikeln kom dagen efter att anmälan lämnades in och det innebär att anmälaren tipsade tidningen om detta för att skada mig. När det sedan visar sig att anmälaren driver ett av öns populäraste bagerier i Själsö så börjar jag undra om han är rädd för konkurrens. I vår planansökan för området söder om lekplatsen står det nämligen att vi vill bygga ett bageri i Brissund.

När jag ställde frågan till honom så bedyrade han att det inte har med anmälan att göra utan han är emot att turister kan komma att bo så nära honom. Han har nyligen flyttat hit från Stockholm och har byggt ett hus på sin tomt och nu vill han tydligen inte ha fler Stockholmare i området. Vi vill bygga fritidshus på vår tomt liknande de hus som hela Själsö, Brissund och Lummelunda är bebyggda med. Hans tomt ligger mer än femhundra meter från lekplatsen och kan inte störas av detta så det verkar konstigt om det är hans verkliga skäl till anmälan. Tack vare anmälan lyckas han få media att bli intresserade och inte minst när det är jag som är målsägare till anmälan.

Några dagar senare återkommer lokaltidningen med rubriken ”Pigges Lekplats skall bli en semesterby”. Detta är lögn och är exakt det samma som bagaren påstod – detta känns inte som en tillfällighet. Jag tror att människor använder sig av media för sina egna syften lite för ofta. Media är inte på något sätt dumma utan ser när något kan bli till kommersiella nyheter. I fallet lekplatsen så har jag/vi säkerligen mött 1000 positiva människor och en negativ och den negativa nappar media på och gör något stort av denna enda människas åsikter.

Lite för ofta har man framgång på ön genom att använda media i eget syfte då våra lokala medier har så stor genomslagskraft. Jag fick en gång en kommentar från dåvarande byggnadsnämnds-ordföranden om att vi håller på att förlora slaget om Hällarna. Det var sju insändare emot och bara en för vilket riskerade att leda till att Hällarna blir ett naturskyddsområde var hans kommentar. Det var så klart inte helt avgörande men det påverkade säkert många beslutsfattare.

I veckan pratade jag med några starka personer i Västervik som var väldigt besvikna för att deras ”Zlatan”, Björn Ulvaeus bördig från Västervik, har tröttnat efter sju års väntan på att få bygga sin marina och hotell som skulle vara ett lyft för stan. Människor med andra agendor har försökt stoppa hans satsning så som de försökte på Gotland när han skulle etablera sig här. Nu slängde han in handduken vilket har fått flera andra starka personer att överväga om de ska lämna sin hembygd som man tidigare krigat för. En av dessa har bestämt sig att sälja och gå vidare vilket blir ett tapp för kommunen. När vi entreprenörer brinner för något ser vi förbi alla problem och vi gör ofta underverk för vi har kärlek till våra projekt. När vi blir ledsna och uppgivna så går det inte att jobba i en sådan miljö och då ger vi upp.

Idag fick vi reda på att Spendrups ger upp för att de har blivit så besvikna och ledsen på sättet de tagits emot och sättet man vinklar deras satsning. Jag vet exakt hur Johan Spendrup och de andra känner sig. Det är hemskt att vi inte kan fatta ett beslut och sedan stå för det utan att de på olika sätt tillstöter problem som gör att den lilla trovärdigheten som fortfarande finns för Region Gotlands handlingskraft pulvriseras totalt. Region Gotland är vi och för att vi skall ha en framtid på ön så måste vi hjälpas åt och följa de som styr. Som det är nu så verkar det som om ön fjärrstyrs via media och politiska utspel från olika partier och tjänstemän som har helt egna agendor så att allt blir en enda röra. Detta skadar trovärdigheten både för ön och Region Gotland. Vem vill satsa på Gotland när man får skit för att man vill satsa här och när beslut sällan fullföljs.

När planen för bryggeriet blev klar så sade jag ”vi flyttar” och såg då en fördel med hur vi skulle kunna ha campingen på Norderstrand öppen året runt och investera tvåsiffriga miljonbelopp. Därför var jag och träffade den planansvarige för nio månader sedan och då kom vi överens om att vi skulle lämna in en idé om vad vi ville och sedan skulle han återkomma omgående med vad som krävde en ny plan och vad som troligen skulle kunna rymmas i ett förenklat planförfarande. Förra veckan hade vi ytterligare ett av många möten i frågan och då har de ännu inte kommit fram till hur de ställer sig i frågan. Vi vill vara med och utveckla ön i den riktning som alla vill men det går inte att få besked inom rimlig tid vilket de inblandade skämdes för på sista mötet.

Min teori är att på små orter får man inte växa sig för stor. Vi är några stycken på ön med fel efternamn som gör att våra ärenden alltid tar extra tid. Heter man exempelvis Hansson, Werkelin, Hellström eller Kuylenstierna så bevakas våra ärenden extra noga i pressen och då blir tjänstemännen och politikerna rädda och så tar ärendena extra tid. Detta har accepterats inom regionen i många år. Åke och Pelle skämtade bort problemet. Janne Björinger var beredd att göra något åt det då hans linje var att alla skulle behandlas lika, men fortfarande behandlas inte alla lika vilket inte är okej.

Jag skäms för hur vi behandlar entreprenörer och förstår samtidigt varför de lägger ner sina satsningar. Både Spendrups och Ulvaeus brinner för sina projekt och ser självklart nyttan både för region och sig själva. Tyvärr är vi lite för många som håller på att tappa tron på det vi håller på med, vilket några gillar och andra tycker är trist. Jag är övertygad om att majoriteten vill att dessa båda entreprenörer ska få bra förutsättningar för sina satsningar, men det är en liten skara som är duktiga på att göra sig hörda vilket gör att de indirekt styr för att media har en löjligt stor inverkan på samhället.

Jag tror inte mitt exempel med lekträdet och grannen – som tack vare en egen plan fick ut en del negativ information om trädet och det jag vill skapa, är unikt. Jag tror att hans anmälan är väldigt svag och att han egentligen struntar i vad anmälan leder till, då han redan fått media att skriva skit om mig och detta projekt. Han har fått mig att ägna en massa tankar till detta och han har fått mig att tappa lusten vilket inte händer så ofta.

Jag tycker att man borde tillsätta en haverikommission med en extern konsult och undersöka de senaste havererade projekten på ön och försöka ta reda på varför detta har skett. Jag är övertygad om att vi har de bästa förutsättningarna att leva på ett mycket bra sätt på Gotland, men att vi själva är våra egna värsta fiender. Vi har många duktiga människor som lämnat ön därför att det helt enkelt inte går att bedriva verksamhet här. Fråga alla dessa varför de lämnat ön! Jag har frågat många och det är inga kul svar man får. Samtliga av dem har ställt frågan om varför jag är kvar och den frågan ställer jag mig också idag.


Dela med dina vänner!
Copyright: Pigge Werkelin. Piggebloggen är gotlandsproducerad och körs hos Peek-A-Boo Software och administreras av Stenströms Information & Marknadsföring