Vad lite konkurrens gör för Gotland 

23 Aug
23 augusti 2016

Gotlandsbåten

Är Gotlandsbåt-effekten en följd av Destination Gotland-effekten?

Jag är på semester i Frankrike och på min första dag presenterade Expressen att Gotland vann solligan och då fick jag en fråga från en av de ledande männen på Destination Gotland om detta också var kopplat till Gotlandsbåt-effekten? Det var en fråga med ironi och säkerligen lite irritation att vi tar åt oss äran av den sanslösa utveckling som Gotland haft denna sommar. Jag svarade givetvis ja på hans fråga och menar att ön äntligen kunnat ta till vara på fördelar som solen ger genom att Gotland får fler gästnätter, tack vare att det nu går att boka om och stanna längre eller spontan åka.

Jag fick då ett ironiskt svar om att han beundrar mig för att jag även kan påverka solen. Han skriver senare att vi kollegor i branschen måste kunna skämta med varandra och det är jag den första att hålla med om. Jag gillar hans inställning och den tillför något nytt och bra för Destination Gotland som i min mening varit lite väl stelt och framför allt så har man inte lyssnat på speciellt mycket på oss som står längre ner i värdekedjan. Kollegan passade även på att prata om en Destination Gotland-effekt under resten av året. Detta fick mig att inspireras till denna blogg.

Historiskt dålig utveckling av resandet

Jag har under en massa år tyckt att Destination Gotland-effekten har varit direkt hämmande för utvecklingen av besöksnäring, men trygg när det gäller leverans och  säkerhet. Detta beror inte på att Destination Gotland har dåliga båtar eller missköter trafiken, utan det beror helt och hållet på att de inte har haft någon konkurrens. Utan konkurrens blir det lätt underkapacitet vilket leder till högre biljettpriser, färre kreativa idéer och framför allt mindre av marknadsföring och marknadsanpassning. Allt detta har givit ön en sämre tillväxt än övriga Sverige och så har det sett ut på Gotland under en längre tid. I grunden är det statens upphandling som ligger bakom denna utveckling. Det har helt enkelt inte funnits tillräckligt med incitament för anbudsgivaren att satsa mer.

Om man tittar på reseutvecklingen under en tioårs-period så måste man gå tillbaka till åren 2003–2012, eftersom man efter 2012 inte kan se skillnad på gotlänningar och besökare i den officiella resestatistiken som staten presenterar. Under den tioårs-perioden har resandet bara ökat 3,8% totalt, vilket inte ens blir en halv procent i snitt per år och det ligger klart under rikets starka besöksnärings-destinationer. Just denna dåliga utveckling har varit min största drivkraft till att få bevisa teorin om att Gotlands utveckling hänger ihop med transportkapacitet, pris och res-vänliga tider.

En succésommar som slår alla rekord!

Gotlandsbåt-effekten har i år gett en ökning på cirka 17 procent under högsäsongen, vilket är en siffra som går igen när jag pratar med företagare på ön.

Restaurang Joda och Kneippbyn har ökat med ca 17% mer i kassan och Ica Maxi har haft ungefär samma ökning i antal fler besökare till butiken. Jag har även träffat företagare som haft från 10 upp till 50 procent mer i kassan, men snittet landar  på mellan 15–20-procentiga ökningar. Jag är övertygad om att majoriteten av öns turistföretagare har haft ökningar och många slår alla tiders rekord just i år. Vi kan därför summera sommaren som en braksuccé där hela ön är vinnare.

Alla tiders rekordsommar

Destination Gotland uppger att de i år haft ungefär samma siffror som sitt bästa år någonsin, vilket var 2015. Det innebär att hela Gotlandsbåtens nya mängd besökare är ett tillskott för Gotland och det är ett plus på 17 procent när det gäller tillresande. Jag läste i Aftonbladet på vägen ner till Frankrike att Sverige under juni redovisade ett minus om 3 procent för antalet gästnätter inom riket vilket är en fingervisning på att Gotlands bra resultat absolut hänger ihop med den nya konkurrensen.

Varför blev det så här?

När Gotlandsbåten hösten 2015 förklarade att de kommer att trafikera både Västervik och Nynäshamn så ändrade Destination Gotland strategi och tillförde i princip 1,5 nya fartyg men framför allt förändrade de avgångstiderna för besökarna till mer res-vänliga tider. Detta kom som en överraskning vilket gjorde att Destination Gotland inte kunde presentera sin pris- och turlista förrän en bra bit in på det nya året. Den här nya konkurrensen har skapat mängder av förbättringar. Det tillfördes mer än 200 000 nya stolar till ön och pris-utspelen har avlöst varandra i en form som vi aldrig sett tidigare. Prisnivån landade ofta på samma nivå som på 70-talet med biljetter för 68 kr.

Tredubblad marknadsföringsinsats

Pressbild från Gotlandsbolaget

Pressbild från Gotlandsbolaget

Min uppfattning är att Destination Gotland har lagt runt 5–6 miljoner i marknadsföring på sina sommarkampanjer historiskt och att de i år nästan dubblat den summan. Lägger jag sedan till att Gotlandsbåten lagt ungefär samma summa så har ön antagligen tredubblat sin marknadsföringsinsats. Den här marknadsföringen hjälper så klart både flyget och båtar att nå rekordsiffror när kapaciteten samtidigt ökar. Den historiska underkapaciteten i kombination av icke-konkurrens har alltid varit öns utmaning. Det är här som näringen på ön måste ta ett eget ansvar för reseutvecklingen då man inte kan förlita sig på en monopolist. Ett företag, oavsett om de heter Skyways eller Destination Gotland strävar alltid efter bästa möjliga vinst! Bevisligen trodde varken Skyways eller Destination Gotland att sänkta priser och fler passagerare skulle leda till ökade vinster. Jag tror tyvärr att Destination Gotland är ett av få bolag som inte ökat sina vinster i år, utan den ökningen kommer först när vi kan fylla deras båtar bättre och då behövs det mer boende.

Om min teori stämmer så är det lätt att förstå vad öns företagare missat på grund av utebliven konkurrens under de senaste 15 åren. Skulle besöksnäringen ha satsat energin på att skaffa en konkurrerande båt redan för femton år sedan, så finns det säkert många som skulle ha kunnat se mer än en 50-procentig utveckling under dessa år.

Är detta bara Gotlandsbåtens verk?

Här har vi antagligen olika uppfattningar. När jag pratar med våra kolleger så har ”inget speciellt hänt och det mesta skulle de i alla fall ha genomfört med eller utan Gotlandbåten”. Jag för min del tror t.ex. inte det är en slump att det kommer avgångstider som ligger nästan exakt vid våra avgångar och där Destination Gotland har haft sina lägsta dag-priser, vilket normalt sett borde vara de dyraste. Att alla dessa prisutspel skulle komma just 2016 utan att Gotlandsbåten kom in på marknaden, är det nog ingen som tror på.

Samma sak hände när vi startade Gotlandsflyg; då satte Skyways igång ett priskrig som vi på ön aldrig tidigare skådat och även då sade man att detta inte hade något med konkurrensen att göra. Med sådana uttalande så hade i alla fall Skyways svårt att skapa trovärdighet. Självklart har både Destination Gotland och Gotlandsbåten varit viktiga för denna utveckling, men jag hävdar att detta aldrig blivit av utan att Gotlandsbåten fått Destination Gotland att agera och därför är detta absolut en effekt att att Gotlandsbåten finns.

För mig personligen känns det som om jag är i mål. Det var detta jag ville bevisa när Destination Gotland inte ville sätta in något mer fartyg 2013 med motivering att det inte fanns något behov – nu kan alla se att behovet fanns. Samtliga bakom Gotlandsbåten från aktieägare till styrelse, till VD och hela personalgänget har gjort en otroligt insats som bevisligen gjort stor skillnad på ön. Detta har lyckats därför att vi har varit övertygade om att behovet finns och att vi hela tiden skall jobba för Gotlands bästa.

Bra trend som vi måste jobba vidare på

Nu är det viktigt att vi bibehåller den här utvecklingen då Gotland borde kunna sikta på en 50-procentig ökning av antalet gästnätter en bit in på tjugotalet. Tidigare var den trånga sektorn platstillgång på transporter till ön och nu är det boendet som gör att vi inte kommer att utvecklas i den hastighet som vi transportmässigt har kapacitet till. Det saknas minst 5000 bäddar och det har gjort att det inte båda rederierna fått fler passagerare 2016, då besökarna helt enkelt inte hittat boendet när de fått plats på båtarna. Om vi inte haft en begränsning i antalet bäddar så skulle vi troligen kunnat nå en ökning på ca 25 procent redan i år. När jag ser framåt så borde vi kunna öka med 5–10 % per år under en femårsperiod om vi bara kan fortsätta att utveckla boendet med fler bäddar.

Destination Gotland-effekt

Skall man prata om en Destination Gotland-effekt så har den historiskt givit oss väldigt fina fartyg och ett bolag som håller turlistan på ett bra sätt. När det gäller att utveckla trafiken mot besökare så har de bevisligen varit mindre framgångsrika och det skall bli intressant att se om de kommer att inse detta, eller om det bara skall slätas över. Gotlandsbåt-effekten stavas egentligen k-o-n-k-u-r-r-e-n-s och det är den konkurrensen som givit ön den utveckling vi fått i år. Det skulle aldrig varit möjlig att öka 17 procent om utvecklingen innan inte hade haft den svaga utveckling som ön varit när det gäller icke-gotlänningar. En väldigt enkel överslagsberäkning på vad ca 75 000 nya gäster eller ca 300–400 000 nya gästnätter ger i omsättning, visar att den troligen hamnar på strax över 300 miljoner kronor.

Solen, är det en Gotlandsbåt-effekt?

Att Gotland vinner solligan är så klart ingen Gotlandsbåt-effekt men däremot väldigt bra inför 2017. De effekter som vi tidigare inte fått av högkonjunktur eller lågkonjunktur, har aldrig märkts på grund av underkapacitet i transporter. Från och med nu kommer det att märkas, då transportkapaciteten kommer att klara ökningar i antalet besökande. När det gäller solen tror jag några till åker över till sommarstugor eller campingar när det finns plats på avgångar som är res-vänliga och plånboks-vänliga. Så visst har Gotlandsbåten bidragit till att fler besökare har kommit när solen lyst, men de kan inte ta på sig äran över att solen lyst mest på oss.

Jag tror att det är Gotland mot världen just nu

Vi på Gotland tävlar i VM tillsammans mot hela världen om besökare och deras resmål. Nu har vi bra konkurrens på flyget och på havet vilket gynnar Gotland. För mig spelar det ingen roll om gästerna flyger eller åker båt, inte heller vilket bolag de åker med. Bara de kommer till Gotland och att vi bibehåller konkurrens i både luften och på havet. Vi behöver jobba ihop och se till att alla öns gäster kommer hem med en positiv upplevelse och sprider den bilden av ön. Vi skall leverera en upplevelse i världsklass och det kan vi göra om alla verkligen vill och jobbar för öns bästa. Detta måste även inkludera myndigheter och politiker som måste inse vilken effekt detta kan ha på det Gotländska samhället. Skall vi spela i den högsta divisionen så måste alla vara med på detta och jobba för att vi levererar upplevelser i världsklass.

Besöksnäringen är branschen där jobben kommer

VISITA presenterade för några veckor sedan en rapport som visar att vart femte nytt jobb i riket kommer inom besöksnäringen. Besöksnäringen på Gotland är inne i en extra positiv spiral med en omsättningsökning på minst 300 miljoner i år och troligen har vi tillfört 300–500 nya arbetstillfällen till ön denna sommar. Det finns så klart en Gotlandsbåt-effekt i att ön just nu har lägst arbetslöshetssiffror i landet. Med en positiv framtidssyn så kommer många att bygga ut boende, restauranger, butiker mm och detta kommer att generera mängder av byggjobb som ger ringar på vattnet.

Allt detta är faktiskt en effekt av att Gotlandsbåten vågade utmana Destination Gotland men även att Destination Gotland valt att agera som de gjort. Öns framgång stavas konkurrens och Gotlandsbåt-effekten stavas också konkurrens.  Detta har vi nu bevisat två gånger med både Gotlandsbåten och Gotlandsflyg. Kan vi hålla i den här konkurrensen så kommer Gotland att ha en mycket positiv utveckling där alla kurvor pekar uppåt för de flesta företagare på ön.


Dela med dina vänner!

Min älskade kurviga skönhet får männen att flockas…

28 Jul
28 juli 2016

Min kärlek har former lite ut över det vanliga vilket jag verkligen fick bekräftat idag när männen kastade kärleksfulla blickar efter henne. Vissa saker borde man troligen inte diskutera på FB men idag fick jag mig en riktig tankeställare utanför det ställe där alla män går och drömmer om saker som inte alltid passar hemma.

Jag och Monica

Jag ska börja från början och då är det så att jag sedan en längre tid har en ny kärlek. Jag är ett år yngre än henne, men det syns inte utanpå utan snarare tvärtom. Hon är importerad till ön och lite rundare i formerna än de flesta andra, utan att för den skull uppfattas som fet.

Vi har ett bra liv ihop men efter en tid har hon blivit lite mer svår-flörtad/-startad eller vad man nu säger, vilket inte är helt ovanligt efter en tids samvaro. Från början var det som att hon alltid spann på alla cylindrar bara jag kom i närheten men numer känns det som om det är något som fattas. Hon är förstås lika snygg som vanligt och jag ser män kasta samma lystna blickar efter hennes kurvor som jag själv alltid gjorde i början. Inte blir det mindre av den varan på sommaren när hon väljer att vara lite mer uppknäppt. Jag har alltid gillat detta och det blir ofta så att någon eller några män och ibland även kvinnor kommer fram när vi är ute och söker kontakt. Om de inte känner mej så kommer konversationen i 99 % av fallen att handla om henne. Med åren så är det något jag lärt mig gilla och acceptera.

Jag har jämngamla kompisar som valt betydligt yngre modeller vilket ofta blir lite krångligare då det absolut blir mer komplicerat ju större ålderskillnaden är. Jag föredrar när man är jämngamla, då blir det inte några större kulturskillnader och det blir betydligt enklare när det inte funkar helt hundra.

Det som behövdes till vårt förhållande var helt klart mer energi vilket jag konstaterat en längre tid. Som många andra män så försökte jag på konstlad väg tillföra mer energi tillfälligt som en starthjälp, när jag var sugen på lite närhet. Det är dömt att misslyckas långsiktigt så till slut strejkade hon och krävde lite mer uppmärksamhet på riktigt och då var det bara att ta tag i problemet.

Idag när jag till slut skulle lösa det hela blev det nästa komiskt när vi lite provocerande valde att visa lite mer än vanligt på en parkering. Jag kan förstå hur det fungerar i Cannes när någon kändis visar sig i en minimal bikini för den samlade världspressen. Det påminner troligen om när myror dras till en sockerbit. Som entreprenör vill man förändra och jag ville ha tillbaka det där vi hade en gång när det nästan räckte med en blick för att hon skulle vara igång.

Så jag körde ner till Biltema och parkerade utanför entrén där vi inte hann stanna förrän hon drog till sig männens blickar. Inte blev det bättre av att bilen var lite mer sommaröppen. Så där stod jag nercabbad med öppen motorhuv för att byta batteri. Det var då de hände: män drogs till Corvetten som en sockerbit och frågorna haglade. Det var omöjligt att få någon ro att byta batteri där. Alla skulle diskutera något tekniskt som jag var helt ointresserad av – till sist fick jag styra ut till Kneippbyn istället och låna verkstaden där för att få lite ro.

Det var 95% män som kom fram och ville titta ner i motorutrymmet och slänga lite käft om att de nästan haft en, eller kört en liknade, eller om den varit med på studentparaden eller undrade vilken förgasare som satt i den här, o.s.v. Det var som om det var deras förbannade rättighet att prata bort 10 minuter bara för att det stod en snygg gammal sportbil i deras närhet.

Jag kan fatta hur gravida kvinnor kan känna sig när kända och okända skall kommentera och klappa på magen som på något sett blir allmän egendom. Jag tror att gamla klassiska sportbilar och snyggt förpackade bröst är något vi män har svårt att inte slänga en blick på. Antagligen ligger det något i det DNA som vi fått från våra fäder.

Corvette

Nu är det i alla fall som förr igen. Bara jag nuddar startnyckeln så hoppar V8:an igång och spinner som en katt. Nu känns det som om starthjälp och startkablar är ett minne blott. Jag och min cab är nu ett kärlekspar igen och skall så förbli i många år till.


Dela med dina vänner!

Blogg om ständigt lärande och fördelar med detta

14 Jul
14 juli 2016

Vattenransonering

Man lär sig av livet varje dag. På Gotland har det varit extrem lite nederbörd vilket innebär att vi har vattenbrist och måste hushålla extra mycket med vatten. Myndigheterna har inför ransonering vilket innebär att man inte får fylla pooler, vattna gräsmattor, med mera och ingen får dispens. Från måndag kommer man även sänka trycket i ledningarna för att vi skall spara ännu mer. Fördelen är att jag och många fler får förståelse för hur de flesta i världen har det. Vi tar för givet att det finns dricksvatten i kranen och använder dricksvatten till att bada i, spola toaletter eller köra diskmaskin/tvättmaskin vilket är helt galet. Självklart borde vi ha två ledningar med vatten till varje hus där en innehåller dricksvatten och den andra håller lite sämre kvalité som vi skulle kunna använda till toa, bad, tvätt mm.

Dubbeldusch och lite extra kärlek

Dubbeldusch och tvätt i ett

Dubbeldusch och tvätt i ett

Jag och Monika tar detta på största alvar och dubbelduschar samtidigt som vi tvättar kläder. En fördel med detta är att duschstrålen är ganska liten och det blir då väldigt intimt och mysigt. Vi har en del gamla slogans som vi tänkte återanvända i renoverad form. ”Varannan dubbeldusch” skall vi uppmana människor till och den skulle kunna fungera som en raggningsreplik på krogen. Ev känns den lite stulen men så blir det ibland: ”Skall vi gå hem och spara lite vatten genom att dubbelduscha?” Ev skulle vi även kunna låna en slogan från VISITA och uppmana till Dubbeltvätten.

För mycket IT-strul

IT-strul överallt…

Förra veckan började mindre bra med att våra IT-system krånglade både hemma och på jobbet. Hemma så ballade både wifi och tv ur mitt under fotbolls-EM och efter att tre olika tekniker varit inblandade och jag lagt ca fyra timmar på att förstå att jag inte förstår så löste det sig. På jobbet så arbetade en tekniker som en galning och än galnare blev jag då vi har gjort oss så beroende av IT-lösningar som bara skall fungera. Där var det tre olika saker som passade på att gå i strejk samtidigt vilket man på temat återanvända och renoverade slogans, borde kalla trippelstöten.

IT-bedrägerier i den högre skolan

Under tiden som teknikern sliter med att få ordning på våra grejer så kommer ekonomitjejen och frågar när hon får kvittona på den senaste utlandsbetalningen som det var så bråttom med. Jag står som ett frågetecken och funderade på om det var något jag glömt. Tyvärr visade det sig att en bedragare har använt min mailadress (hur nu det går till ) och skrivit till henne från mig och bett henne att betala en faktura på allt för mycket. Hon skriver tillbaka och får svar av samma okända människor via min mail att det skall betalas omgående och att jag kommer med underlag nästa vecka. Bedragaren hade sådan tur att hon var på semester så hon fixade detta på distans då hon var helt övertygad om att det var jag som skrev till henne. Detta blev en dyr lärdom för oss båda och en löjligt bra timpenning för bedragaren som ligger i klass med vad Zlatan har i timmen. Att råna banker och rycka handväskor måste vara lika löjligt idag som att försöka skrämma bort ett gäng Hells Angels med vattenpistol. Det måste vara en lukrativ marknad när man såhär enkelt via IT-bedrägerier kan kvittera ut stora belopp med hela världen som arbetsfält samtidigt som risken att åka fast är minimal.

Lita inte på avsändaren

Jag vill passa på att varna för hur lätt det är för en bedragare att skriva till någon i din närhet och på mottagarens skärm så läser hon din mailadress och tror då givetvis att det är du. Bedragaren mailar inte från den adressen, utan det ser bara så ut på din skärm och när du svarar så går mailet till bedragaren som egentligen har en helt annan adress. Vansinnigt enkelt och antagligen löjligt bra timlön och tydligen helt omöjligt att spåra. Så lärde vi oss lite mer om datasäkerhet och kreativa banditer.

Gotlandsbåteffekten är större än vi vågats hoppas på!

Gotlandsbåten

Gotlandsbåteffekten är till och med större än jag i min vildaste fantasi kunnat hoppas på. Nu får man leta ordentligt efter den företagare som inte märkt skillnad sedan Gotlandsbåten etablerade sig på ön. Almedalen har slagit alla tidigare rekord i besökare och troligen även i omsättning. Jag vet flera företagare som under försäsongen haft ökningar med närmare 50% tack vare den nya konkurrensen som nu råder över Östersjön. Gotlandsbåten skulle erbjuda fler stolar och sänka priserna ordentligt, vilket man har gjort med råge. Prissänkningarna har till och med blivit större än vad vi kalkylerat med. Det innebär att vi som kör färjorna behöver köra över fler passagerare än det var beräknat från början, för att kompensera det lägre snittpriset. Det var många som inte trodde att utvecklingen låg i logistik och pris, utan trodde att det var marknadsföringen det hängde på. Ön har egentligen haft en löjlig låg utveckling de senaste åren i antalet sommarbesökare. Bevisligen hänger det ihop med kapacitet och priser. Tänk på hur ön skulle sett ut om denna konkurrens startat för tio år sedan med en årlig ökning med minst 5% per år i stället för knappt 1%. Då skulle vi haft 50% fler besökare idag vilket skulle gett ön helt andra förutsättningar.

Ett av Europas största och mest uppskattade lekträd

Jag lever ett väldigt behagligt liv i harmoni med min fru och barnen. Hemma på tomten jagar vi varandra med vattenpistoler och båda tjejerna klättrar i icke godkända klätterträd utan EU-sand och mår bra av detta. Jag började bygga en lekpark för barnen som inte har något av den bomull som omgärdar många av de trista lekparker som oftast byggs vid bostadsområden.

Lekträdet är en lekpark som jag fick idé till då ett av öns troligen största träd blåste omkull efter 140 år. Jag fraktade trädet till en bit mark som jag har på området där vi bor. Nu är det ett av Europas största och roligaste lekträd som fått nytt liv i vågrätt position. Av ett gammalt träd, lite gungor, mängder av gamla däck, hängmattor, lite rutschkanor och några snickare så har jag skapat en minnesplats till mina killar som föräldrar och barn älskar att leka i.

Lekträdet

Ur den idén kom årets roligaste projekt: pannkaksträdet!

Pannkaksträdet en lite för stor succé!

Pannkaksträdet

Lekträdet har så många besökare att vi var tvungen att bygga en stor parkering för att kunna ta emot alla besökare. När Monika fick stänga ner sitt företag på grund av allergi så har hon nu öppnat upp pannkaksträdet i stället, där kan familjerna köpa en picknickkorg med pannkakssmet och tillbehör och sen grädda sina pannkakor över öppen eld, vilket har blivit en succé. Tyvärr går det så bra att hon inte har tid att vara ledig när hon egentligen har lediga dagar, utan hon måste i stället hoppa in och stötta upp. Inte nog med detta, utan jag måste också jobba som vaktmästare i samma företag utan ersättning. Jag funderar på om jag kan gå till facket och försöka få hjälp den vägen? Någon form av ersättning får jag men den skulle inte accepteras av facket och framför allt inte om det varit en kvinna som var tvungen att jobba mot sådan ersättning. Men som entreprenör klagar jag absolut inte utan ser nog nya spännande möjligheter även med den kärlek som delas ut efter arbetstid.

Alla kommer till oss på ön och det skall vi utnyttja

Strömstedt och Ledin

En av kvällarna under Almedalsveckan var jag åter i landshövdingens trädgård och denna gång inbjuden av Samhall, Elit Hotell samt Länstyrelsen. De gick ut med att det var Almedalens viktigaste mingel och när jag såg vilka som kom så var det nog också så. Där träffade jag de flesta från näringslivstoppen i Sverige. Det är få tillfällen där man annars kan boka upp tider eller få så snabba svar på frågor som vid en sådan här tillställning. Klockan 21.45 när alla minglat, druckit ett eller två glas vin och blivit bjudna på oförskämt god mat, samtidigt som Niklas Strömstedt och Tomas Ledin precis avslutat sin akustiska konsert. Då smyger sig en Svensk sommar-nöjdhet in och precis alla har sänkt garden och är helt avslappnade i den gotländska sommarnatten. Det är just i den stunden det går att boka möten och sno till sig 15 minuter från personer man aldrig når i normala fall. Vi är några stycken som verkligen tog vara på tillfället. Nästa gång tillfälle ges till samma sak är på torsdag då Länsstyrelsen och Cicci bjuder in till sommarfest, då får vi inbjudna åter möjlighet att knyta nya spännande kontakter som ofta leder till nya jobb och projekt på ön.

Vad lär man sig av detta?

Livet är fullt av möjligheter och det gäller att våga fånga dem i flykten. Det är också viktigt att våga ta initiativ och framför allt ha kul. Vem vill inte hänga med kul tjejer och killar? Ha en kul och spännande sommar där framtida förändringar hänger helt och hållet på dig och att du vågar prova nya vägar, smaker, vänner eller sätt att visa din käraste uppskattning på nya sätt. Det är aldrig för sent att prova nytt!!!

Njut av varje dag då vi inte vet vad framtiden har för överraskningar.


Dela med dina vänner!
Copyright: Pigge Werkelin. Piggebloggen är gotlandsproducerad och körs hos Peek-A-Boo Software och administreras av Stenströms Information & Marknadsföring