Gotland står inför ett stort och betydande vägval

07 Okt
07 oktober 2016

Vid ett möte inför starten av Gotlandsbåten (antagligen 2013) hade jag en träff på mitt kontor med cheferna på Destination Gotland och Gotlandsbolaget. Jag förklarade att Gotlandsbåten fanns till för att bryta monopolet och utveckla besöksindustrin på ön. Jag påstod samtidigt att detta även skulle göra Destination Gotland bättre. Svaret var att detta eventuellt skulle kunna förbättra rederiet ytterst lite då de endast kunde bli någon procent bättre. Ett ganska givet svar från en ledning som verkligen tror att man genom åren gjort sitt yttersta och att det inte går att bli bättre. Idag vet vi vad vi missat de tio senaste åren och detta var en del jag ville bevisa med mitt engagemang.

Destination Gotland ansträngde sig lite extra i år

Enligt min bedömning har Destination Gotland gjort sin största förändring någonsin mot turisterna under säsongen 2016. I år har de satsat på 1,5 båt extra. De har satt in 84 ytterligare turer och det innebar ca 103 000 fler stolar i peak vecka 27–32. De sänkte priserna med över 50 procent på många platser. De förbättrade turlistan och anpassade den efter turisterna på ett sätt som vi aldrig tidigare varit med om. De har för första gången prioriterat Nynäshamn, som knappt haft någon utveckling tidigare. De satsade troligen mer än 100 procent mer på marknadsföring än vad de gjort innan när det inte fanns någon konkurrens, dessa insatser kommer att ge resandet ett positivt resultat under hela 2016.

Destination Gotland satsade mer resurser ombord än någonsin vilket har givit ett positivt resultat i år. Servicen ombord håller detta år en nivå som bolaget aldrig tidigare varit med om enligt egna kundundersökningar. Om någon frågar om detta är en Gotlandsbåt-effekt så svarar jag ja, och andra skulle säkert påstå att det bara är en händelse att detta skedde i år. Jag vet att konkurrens får den mest inbitna monopolist att agera, för han vet att det kommer kosta enormt mycket att bara sitta still i båten, som man säger på sjön.

Vinnarna är de gotländska företagen

Alla företagare på ön måste försöka förstå vad som är viktigt för hans eller hennes företag i denna fråga. De senaste tio åren har resandet ökat i genomsnitt en halv procent per år, i år ökade antalet sommarbesökare med cirka 14 procent – vilket var första året med konkurrens i färjetrafiken. Till alla som hänvisar till det fina vädret och IS-effekt så redovisar Tillväxtverket att antalet gästnätter i riket har ökat 0,1 procent under juni–augusti och att Gotland sticker ut exceptionellt i år. De flesta företag på ön har ökat sin omsättning mellan 10 och 20 procent vilket är alla tiders rekord, några har ökningar med upp till 50 procent på den Gotländska landsbygden, som därmed blivit den riktigt stora vinnaren.

De som vinner på konkurrensen är Gotland som region som i år kommer att omsätta över en halv miljard extra och det kommer några hundra extra jobb till ön, vilket hjälper Region Gotlands ekonomi. Förlorarna är Gotlandsbolaget som inte längre kan ta ut övervinster på bekostnad av för höga biljettpriser.

Vad som hände under sommaren 2016 var att Gotlandsbåten körde över ungefär så många passagerare som budgeten krävde, men fick alldeles för lite betalt. Detta för att Destination Gotland helt enkelt vet att de har mest pengar och att de körde hårt med sin nya kollega i år för att göra det tufft för Gotlandsbåten att klara framtiden. Detta innebar ett biljettpris som ofta låg på en nivå som motsvarade den vi hade på 70-talet. Jag räknade med prissänkningar på ca 30 procent, men den var i praktiken ofta det dubbla. Klarar vi att behålla konkurrensen så vet kollegan att vi kommer kosta dem närmare 50 miljoner per år i tio år vilket blir 1/2 miljard eller eventuellt ännu mer. Med den matematiken gäller det att snabbt svälta ihjäl den lilla för att på så sätt vinna i längden.

Hur bibehåller vi den här utvecklingen?

Hur skall vi på ön klara att bibehålla låga priser och hög tillgänglighet på båtarna? Detta kan göras genom att näringen på ön äger ett eget rederi så att de kan investera i sin egen framtid. Logiskt sett borde alla som vinner på att ön utvecklas vara med. Det vill säga byggföretag, fastighetsägare, mediaföretag, restauranger, boendeanläggningar, taxi, bussar, sevärdheter m.fl. Det krävs engagemang och kapital för att Gotlandsbåten ska kunna fortsätta, samt att boendenäringen jobbar för att sälja in sin egen båt i första hand.

Ingen kan kräva av Destination Gotland att de skall klara den utveckling som skett 2016 utan konkurrens. Destination Gotland skall uppfylla löftet till staten och sedan skall de även uppfylla aktieägarnas önskemål om fortsatt höga vinster i bolaget, vilket Gotlandsbolaget varit extremt bra på med korta avskrivningar och smarta fartygsinköp. Att hoppas att Destination Gotland skulle konkurrera med sig själv med prissättning, och att de skulle köra med överkapaciteter och på så sätt dumpa priser är inget som kommer ske och inget man ens kan begära. För att det skall det ske måste det finnas konkurrens.

Vad händer om Destination Gotland återfår sitt monopol?

Från 2017 finns ett avtal mellan Destination Gotland och staten om ett takpris för gotlänningar och på frakt. För några år sedan var Erik D från Gotlandsbolaget i USA och fick en indikation på att bränslepriset skulle gå upp rejält och därför höjdes alla biljettpriser med 10 procent. Skulle oljepriserna på nytt nå dessa nivåer, kan Destination Gotland inte höja priserna för gotlänningar och frakt, utan de tvingas att kompensera hela höjningen genom att höja priset för turister och besökare.

Då skulle priset troligen behöva höjas med ca 30–40 procent för den gruppen, vilket skulle resultera i ett stort tapp av resenärer. Det skulle innebära att de dyraste biljetterna för en familj med bil landar på över 6000 kr om man utgår från priserna 2015. Gotland skulle då åter bli en dyr destination att resa till och antalet resande skulle troligen hamna betydligt under 2105 års siffror. (Allt för att sommartrafiken skall stå för den dyrare vintertrafiken under 10 månader, vilket staten och regionen bestämt)

Om vi kunde tänka oss att 2017 inte bjöd på några stora oljeprishöjningar eller andra extra kostnader så skulle vi i alla fall garanterat tappa resenärer då ingen kan kräva att Destination Gotland i monopol, skall konkurrera med sig själv om priser eller med överkapacitet. De säger att bolaget jobbar för Gotlands bästa och det stämmer nog, så länge de inte konkurrerar med det som är bäst för aktieägarna.

Utvecklingen av besökarnas resande har i snitt utvecklats med ungefär 1/2 procent per år de tio senaste åren, som är de år jag kommer åt siffror om trafiken. Om Destination Gotland åter får monopol ska vi nog vara glada om siffran kan öka från 0,5 procent till 3–5 procent 2017. Detta skulle innebära en minskning med 9–11 procent jämfört med 2016. Alltså en minskning istället för en ökning med 3–5 procent till 17–19 procent som konkurrens troligen innebär.

Frågan handlar om ifall det är Destination Gotland eller näringen på ön som skall vara vinnare i framtiden. Det avgör vi inom näringen genom att engagera oss i ett eget rederi för att säkra utvecklingshastigheten på ön.

20 miljoner nu eller 80 miljoner sen?

Jag anser att Gotlands besöksnäring måste ha konkurrens både i luften och på havet för att lyckas med att utvecklas i proportion till vad ön har attraktionskraft för.

Antingen löser vi det nu och då är det bråttom! Det behövs engagemang och närmare 20 miljoner för att näringslivets egna rederi, som jobbar för besöksnäringens bästa, ska klara att upprätthålla konkurrensen. Alternativet är att vi efter sommaren 2018 behöver sätta in 80 miljoner för att starta upp en färjelinjen i helt ny regi till 2019.

Jag tycker inte att Gotland har råd att låta monopolet styra utvecklingen längre och därför har jag valt att tro på konkurrens med Gotlandsbåten. Vi har bevisat vad konkurrens betyder och nu är det upp till näringslivet att hänga på om de tror på detta.

Jag berättar gärna mer, så kontakta mig om du är intresserad.

Pigge Werkelin, i rollen som företagare inom besöksnäringen på Gotland och som ser fram emot att denna viktiga fråga kommer att debatteras under turistdagen då det borde vara dagens viktigaste fråga,  eftersom satsningen på Gotlandsbåten motsvarar tio kryssningskajer i att höja omsättningen bland företagen på ön och som landar på hela Gotland.

Dela gärna med dina vänner!


Dela med dina vänner!

Vad lite konkurrens gör för Gotland 

23 Aug
23 augusti 2016

Gotlandsbåten

Är Gotlandsbåt-effekten en följd av Destination Gotland-effekten?

Jag är på semester i Frankrike och på min första dag presenterade Expressen att Gotland vann solligan och då fick jag en fråga från en av de ledande männen på Destination Gotland om detta också var kopplat till Gotlandsbåt-effekten? Det var en fråga med ironi och säkerligen lite irritation att vi tar åt oss äran av den sanslösa utveckling som Gotland haft denna sommar. Jag svarade givetvis ja på hans fråga och menar att ön äntligen kunnat ta till vara på fördelar som solen ger genom att Gotland får fler gästnätter, tack vare att det nu går att boka om och stanna längre eller spontan åka.

Jag fick då ett ironiskt svar om att han beundrar mig för att jag även kan påverka solen. Han skriver senare att vi kollegor i branschen måste kunna skämta med varandra och det är jag den första att hålla med om. Jag gillar hans inställning och den tillför något nytt och bra för Destination Gotland som i min mening varit lite väl stelt och framför allt så har man inte lyssnat på speciellt mycket på oss som står längre ner i värdekedjan. Kollegan passade även på att prata om en Destination Gotland-effekt under resten av året. Detta fick mig att inspireras till denna blogg.

Historiskt dålig utveckling av resandet

Jag har under en massa år tyckt att Destination Gotland-effekten har varit direkt hämmande för utvecklingen av besöksnäring, men trygg när det gäller leverans och  säkerhet. Detta beror inte på att Destination Gotland har dåliga båtar eller missköter trafiken, utan det beror helt och hållet på att de inte har haft någon konkurrens. Utan konkurrens blir det lätt underkapacitet vilket leder till högre biljettpriser, färre kreativa idéer och framför allt mindre av marknadsföring och marknadsanpassning. Allt detta har givit ön en sämre tillväxt än övriga Sverige och så har det sett ut på Gotland under en längre tid. I grunden är det statens upphandling som ligger bakom denna utveckling. Det har helt enkelt inte funnits tillräckligt med incitament för anbudsgivaren att satsa mer.

Om man tittar på reseutvecklingen under en tioårs-period så måste man gå tillbaka till åren 2003–2012, eftersom man efter 2012 inte kan se skillnad på gotlänningar och besökare i den officiella resestatistiken som staten presenterar. Under den tioårs-perioden har resandet bara ökat 3,8% totalt, vilket inte ens blir en halv procent i snitt per år och det ligger klart under rikets starka besöksnärings-destinationer. Just denna dåliga utveckling har varit min största drivkraft till att få bevisa teorin om att Gotlands utveckling hänger ihop med transportkapacitet, pris och res-vänliga tider.

En succésommar som slår alla rekord!

Gotlandsbåt-effekten har i år gett en ökning på cirka 17 procent under högsäsongen, vilket är en siffra som går igen när jag pratar med företagare på ön.

Restaurang Joda och Kneippbyn har ökat med ca 17% mer i kassan och Ica Maxi har haft ungefär samma ökning i antal fler besökare till butiken. Jag har även träffat företagare som haft från 10 upp till 50 procent mer i kassan, men snittet landar  på mellan 15–20-procentiga ökningar. Jag är övertygad om att majoriteten av öns turistföretagare har haft ökningar och många slår alla tiders rekord just i år. Vi kan därför summera sommaren som en braksuccé där hela ön är vinnare.

Alla tiders rekordsommar

Destination Gotland uppger att de i år haft ungefär samma siffror som sitt bästa år någonsin, vilket var 2015. Det innebär att hela Gotlandsbåtens nya mängd besökare är ett tillskott för Gotland och det är ett plus på 17 procent när det gäller tillresande. Jag läste i Aftonbladet på vägen ner till Frankrike att Sverige under juni redovisade ett minus om 3 procent för antalet gästnätter inom riket vilket är en fingervisning på att Gotlands bra resultat absolut hänger ihop med den nya konkurrensen.

Varför blev det så här?

När Gotlandsbåten hösten 2015 förklarade att de kommer att trafikera både Västervik och Nynäshamn så ändrade Destination Gotland strategi och tillförde i princip 1,5 nya fartyg men framför allt förändrade de avgångstiderna för besökarna till mer res-vänliga tider. Detta kom som en överraskning vilket gjorde att Destination Gotland inte kunde presentera sin pris- och turlista förrän en bra bit in på det nya året. Den här nya konkurrensen har skapat mängder av förbättringar. Det tillfördes mer än 200 000 nya stolar till ön och pris-utspelen har avlöst varandra i en form som vi aldrig sett tidigare. Prisnivån landade ofta på samma nivå som på 70-talet med biljetter för 68 kr.

Tredubblad marknadsföringsinsats

Pressbild från Gotlandsbolaget

Pressbild från Gotlandsbolaget

Min uppfattning är att Destination Gotland har lagt runt 5–6 miljoner i marknadsföring på sina sommarkampanjer historiskt och att de i år nästan dubblat den summan. Lägger jag sedan till att Gotlandsbåten lagt ungefär samma summa så har ön antagligen tredubblat sin marknadsföringsinsats. Den här marknadsföringen hjälper så klart både flyget och båtar att nå rekordsiffror när kapaciteten samtidigt ökar. Den historiska underkapaciteten i kombination av icke-konkurrens har alltid varit öns utmaning. Det är här som näringen på ön måste ta ett eget ansvar för reseutvecklingen då man inte kan förlita sig på en monopolist. Ett företag, oavsett om de heter Skyways eller Destination Gotland strävar alltid efter bästa möjliga vinst! Bevisligen trodde varken Skyways eller Destination Gotland att sänkta priser och fler passagerare skulle leda till ökade vinster. Jag tror tyvärr att Destination Gotland är ett av få bolag som inte ökat sina vinster i år, utan den ökningen kommer först när vi kan fylla deras båtar bättre och då behövs det mer boende.

Om min teori stämmer så är det lätt att förstå vad öns företagare missat på grund av utebliven konkurrens under de senaste 15 åren. Skulle besöksnäringen ha satsat energin på att skaffa en konkurrerande båt redan för femton år sedan, så finns det säkert många som skulle ha kunnat se mer än en 50-procentig utveckling under dessa år.

Är detta bara Gotlandsbåtens verk?

Här har vi antagligen olika uppfattningar. När jag pratar med våra kolleger så har ”inget speciellt hänt och det mesta skulle de i alla fall ha genomfört med eller utan Gotlandbåten”. Jag för min del tror t.ex. inte det är en slump att det kommer avgångstider som ligger nästan exakt vid våra avgångar och där Destination Gotland har haft sina lägsta dag-priser, vilket normalt sett borde vara de dyraste. Att alla dessa prisutspel skulle komma just 2016 utan att Gotlandsbåten kom in på marknaden, är det nog ingen som tror på.

Samma sak hände när vi startade Gotlandsflyg; då satte Skyways igång ett priskrig som vi på ön aldrig tidigare skådat och även då sade man att detta inte hade något med konkurrensen att göra. Med sådana uttalande så hade i alla fall Skyways svårt att skapa trovärdighet. Självklart har både Destination Gotland och Gotlandsbåten varit viktiga för denna utveckling, men jag hävdar att detta aldrig blivit av utan att Gotlandsbåten fått Destination Gotland att agera och därför är detta absolut en effekt att att Gotlandsbåten finns.

För mig personligen känns det som om jag är i mål. Det var detta jag ville bevisa när Destination Gotland inte ville sätta in något mer fartyg 2013 med motivering att det inte fanns något behov – nu kan alla se att behovet fanns. Samtliga bakom Gotlandsbåten från aktieägare till styrelse, till VD och hela personalgänget har gjort en otroligt insats som bevisligen gjort stor skillnad på ön. Detta har lyckats därför att vi har varit övertygade om att behovet finns och att vi hela tiden skall jobba för Gotlands bästa.

Bra trend som vi måste jobba vidare på

Nu är det viktigt att vi bibehåller den här utvecklingen då Gotland borde kunna sikta på en 50-procentig ökning av antalet gästnätter en bit in på tjugotalet. Tidigare var den trånga sektorn platstillgång på transporter till ön och nu är det boendet som gör att vi inte kommer att utvecklas i den hastighet som vi transportmässigt har kapacitet till. Det saknas minst 5000 bäddar och det har gjort att det inte båda rederierna fått fler passagerare 2016, då besökarna helt enkelt inte hittat boendet när de fått plats på båtarna. Om vi inte haft en begränsning i antalet bäddar så skulle vi troligen kunnat nå en ökning på ca 25 procent redan i år. När jag ser framåt så borde vi kunna öka med 5–10 % per år under en femårsperiod om vi bara kan fortsätta att utveckla boendet med fler bäddar.

Destination Gotland-effekt

Skall man prata om en Destination Gotland-effekt så har den historiskt givit oss väldigt fina fartyg och ett bolag som håller turlistan på ett bra sätt. När det gäller att utveckla trafiken mot besökare så har de bevisligen varit mindre framgångsrika och det skall bli intressant att se om de kommer att inse detta, eller om det bara skall slätas över. Gotlandsbåt-effekten stavas egentligen k-o-n-k-u-r-r-e-n-s och det är den konkurrensen som givit ön den utveckling vi fått i år. Det skulle aldrig varit möjlig att öka 17 procent om utvecklingen innan inte hade haft den svaga utveckling som ön varit när det gäller icke-gotlänningar. En väldigt enkel överslagsberäkning på vad ca 75 000 nya gäster eller ca 300–400 000 nya gästnätter ger i omsättning, visar att den troligen hamnar på strax över 300 miljoner kronor.

Solen, är det en Gotlandsbåt-effekt?

Att Gotland vinner solligan är så klart ingen Gotlandsbåt-effekt men däremot väldigt bra inför 2017. De effekter som vi tidigare inte fått av högkonjunktur eller lågkonjunktur, har aldrig märkts på grund av underkapacitet i transporter. Från och med nu kommer det att märkas, då transportkapaciteten kommer att klara ökningar i antalet besökande. När det gäller solen tror jag några till åker över till sommarstugor eller campingar när det finns plats på avgångar som är res-vänliga och plånboks-vänliga. Så visst har Gotlandsbåten bidragit till att fler besökare har kommit när solen lyst, men de kan inte ta på sig äran över att solen lyst mest på oss.

Jag tror att det är Gotland mot världen just nu

Vi på Gotland tävlar i VM tillsammans mot hela världen om besökare och deras resmål. Nu har vi bra konkurrens på flyget och på havet vilket gynnar Gotland. För mig spelar det ingen roll om gästerna flyger eller åker båt, inte heller vilket bolag de åker med. Bara de kommer till Gotland och att vi bibehåller konkurrens i både luften och på havet. Vi behöver jobba ihop och se till att alla öns gäster kommer hem med en positiv upplevelse och sprider den bilden av ön. Vi skall leverera en upplevelse i världsklass och det kan vi göra om alla verkligen vill och jobbar för öns bästa. Detta måste även inkludera myndigheter och politiker som måste inse vilken effekt detta kan ha på det Gotländska samhället. Skall vi spela i den högsta divisionen så måste alla vara med på detta och jobba för att vi levererar upplevelser i världsklass.

Besöksnäringen är branschen där jobben kommer

VISITA presenterade för några veckor sedan en rapport som visar att vart femte nytt jobb i riket kommer inom besöksnäringen. Besöksnäringen på Gotland är inne i en extra positiv spiral med en omsättningsökning på minst 300 miljoner i år och troligen har vi tillfört 300–500 nya arbetstillfällen till ön denna sommar. Det finns så klart en Gotlandsbåt-effekt i att ön just nu har lägst arbetslöshetssiffror i landet. Med en positiv framtidssyn så kommer många att bygga ut boende, restauranger, butiker mm och detta kommer att generera mängder av byggjobb som ger ringar på vattnet.

Allt detta är faktiskt en effekt av att Gotlandsbåten vågade utmana Destination Gotland men även att Destination Gotland valt att agera som de gjort. Öns framgång stavas konkurrens och Gotlandsbåt-effekten stavas också konkurrens.  Detta har vi nu bevisat två gånger med både Gotlandsbåten och Gotlandsflyg. Kan vi hålla i den här konkurrensen så kommer Gotland att ha en mycket positiv utveckling där alla kurvor pekar uppåt för de flesta företagare på ön.


Dela med dina vänner!

Min älskade kurviga skönhet får männen att flockas…

28 Jul
28 juli 2016

Min kärlek har former lite ut över det vanliga vilket jag verkligen fick bekräftat idag när männen kastade kärleksfulla blickar efter henne. Vissa saker borde man troligen inte diskutera på FB men idag fick jag mig en riktig tankeställare utanför det ställe där alla män går och drömmer om saker som inte alltid passar hemma.

Jag och Monica

Jag ska börja från början och då är det så att jag sedan en längre tid har en ny kärlek. Jag är ett år yngre än henne, men det syns inte utanpå utan snarare tvärtom. Hon är importerad till ön och lite rundare i formerna än de flesta andra, utan att för den skull uppfattas som fet.

Vi har ett bra liv ihop men efter en tid har hon blivit lite mer svår-flörtad/-startad eller vad man nu säger, vilket inte är helt ovanligt efter en tids samvaro. Från början var det som att hon alltid spann på alla cylindrar bara jag kom i närheten men numer känns det som om det är något som fattas. Hon är förstås lika snygg som vanligt och jag ser män kasta samma lystna blickar efter hennes kurvor som jag själv alltid gjorde i början. Inte blir det mindre av den varan på sommaren när hon väljer att vara lite mer uppknäppt. Jag har alltid gillat detta och det blir ofta så att någon eller några män och ibland även kvinnor kommer fram när vi är ute och söker kontakt. Om de inte känner mej så kommer konversationen i 99 % av fallen att handla om henne. Med åren så är det något jag lärt mig gilla och acceptera.

Jag har jämngamla kompisar som valt betydligt yngre modeller vilket ofta blir lite krångligare då det absolut blir mer komplicerat ju större ålderskillnaden är. Jag föredrar när man är jämngamla, då blir det inte några större kulturskillnader och det blir betydligt enklare när det inte funkar helt hundra.

Det som behövdes till vårt förhållande var helt klart mer energi vilket jag konstaterat en längre tid. Som många andra män så försökte jag på konstlad väg tillföra mer energi tillfälligt som en starthjälp, när jag var sugen på lite närhet. Det är dömt att misslyckas långsiktigt så till slut strejkade hon och krävde lite mer uppmärksamhet på riktigt och då var det bara att ta tag i problemet.

Idag när jag till slut skulle lösa det hela blev det nästa komiskt när vi lite provocerande valde att visa lite mer än vanligt på en parkering. Jag kan förstå hur det fungerar i Cannes när någon kändis visar sig i en minimal bikini för den samlade världspressen. Det påminner troligen om när myror dras till en sockerbit. Som entreprenör vill man förändra och jag ville ha tillbaka det där vi hade en gång när det nästan räckte med en blick för att hon skulle vara igång.

Så jag körde ner till Biltema och parkerade utanför entrén där vi inte hann stanna förrän hon drog till sig männens blickar. Inte blev det bättre av att bilen var lite mer sommaröppen. Så där stod jag nercabbad med öppen motorhuv för att byta batteri. Det var då de hände: män drogs till Corvetten som en sockerbit och frågorna haglade. Det var omöjligt att få någon ro att byta batteri där. Alla skulle diskutera något tekniskt som jag var helt ointresserad av – till sist fick jag styra ut till Kneippbyn istället och låna verkstaden där för att få lite ro.

Det var 95% män som kom fram och ville titta ner i motorutrymmet och slänga lite käft om att de nästan haft en, eller kört en liknade, eller om den varit med på studentparaden eller undrade vilken förgasare som satt i den här, o.s.v. Det var som om det var deras förbannade rättighet att prata bort 10 minuter bara för att det stod en snygg gammal sportbil i deras närhet.

Jag kan fatta hur gravida kvinnor kan känna sig när kända och okända skall kommentera och klappa på magen som på något sett blir allmän egendom. Jag tror att gamla klassiska sportbilar och snyggt förpackade bröst är något vi män har svårt att inte slänga en blick på. Antagligen ligger det något i det DNA som vi fått från våra fäder.

Corvette

Nu är det i alla fall som förr igen. Bara jag nuddar startnyckeln så hoppar V8:an igång och spinner som en katt. Nu känns det som om starthjälp och startkablar är ett minne blott. Jag och min cab är nu ett kärlekspar igen och skall så förbli i många år till.


Dela med dina vänner!
Copyright: Pigge Werkelin. Piggebloggen är gotlandsproducerad och körs hos Peek-A-Boo Software och administreras av Stenströms Information & Marknadsföring