Archive for month: juli, 2009

Rapport från Pigges gräddfil på Gotland

31 Jul 2009
31 juli 2009

Ett antal skribenter påstår att jag har gräddfil på Gotland. Det är påståenden som är helt tagna ur luften utan att man på något sätt kollat fakta. De flesta kontakter med både kommunen och länsstyrelsen tar nästan alltid längre tid än vad som sägs. Jag skall ge några exempel då skribenterna inte ids kolla fakta utan bara påstår saker rakt ut i luften.

Krav på en vägtunnel som ingen ville ha?
I Björkhaga by hade vi berättat för byggnadsnämnden hur vi ville göra med utbyggnationen för att kunna få ekonomi vid det gamla semesterhemmet. Alla var överens, vi sökte bygglov och startade försäljning av uthyrningsstugor där vi reserverade oss för eventuella ändringar då bygglovet inte var klart. Allt för att spara ett år. Det var högkonjunktur och vi sålde bra.

När planen skulle antas så ville Håkan Onsjö och Lars Thomsson från byggnadsnämnden ha ett möte på plats. Helt plötslig ville de ha en tunnel eller en bro över vägen som varken vi, vägverket eller länsstyrelsen ville ha. Dels var tunneln onödig, dels var inte marken lämplig att gräva en tunnel i. Det verkade mycket rimligare att sänka hastigheten på vägen under sommaren, då hela Björkhaga rymmer flera sommarstugor och det är många som korsar vägen när de ska till stranden.

Vi blev tvungna att överklaga deras beslut som vi vann. Resultatet blev att bygget fick skjutas upp ett år och vi tappade hälften av kunderna. Gotland tappade i sin tur uppskattningsvis 1 000 övernattningar. Och vi fick en massa extra kostnader – detta har kostat oss miljonbelopp!

Skuggmanöver med folkpark?

Kjell Skalberg ville att en grupp boende runt Brissunds camping med bland annat förre centerprofilen Thure Larsson skulle få överta campingen så att man kunde bygga en folkpark. Jag menade att alla andra folkparker har lagts ned och att det verkade dumt att prioritera en folkpark som aldrig kommer att byggas.

Folkparken var, som jag uppfattade det, bara ett svepskäl för att få bort en camping för grannarna. Jag hävdade att det var bättre att vi fick investera cirka 15–20 miljoner så att det blev bra säsongsuppställningsplatser för husvagnar och camping för några enstaka tält. Kjell ansåg att det var viktigt med folkparken och jag gick motvilligt med på hans förslag om han då aktivt letade fram ett nytt område för oss att bygga camping på i området.

Jag har stött på honom angående ersättningsområdet minst fem gånger. Kjell hänvisar till Lars Thomsson som jag också stött på. Efter två år har jag nu fått ett datum bokat då de skall presentera sina idéer.

Av folkparksidén har det inte blivit något. Det enda som hänt är att en marknad med väldigt lokal prägel har arrangerats en gång.

Den enda planen som tog rimlig tid var Norderstrand.
På Norderstrand har vi lyckats med konststycket att få fram en plan på nästan exakt ett år. Det är exakt den tid som en plan skall ta när vi frågar byggnadsnämnden. Av detta har allmänheten och media fått till det som om vi har någon form av förtur. Vid flera tillfällen kommer det kommentarer om att det är något som skulle vara kopplat till mig och att jag har ”gräddfil”. Den utbredda tron på vad jag kan åstadkomma med mina personliga kontakter överträffar med råge den verklighet jag arbetar i. Om jag räknar in Fide, Björkhaga, Kneippbyn, Munte I och II, Norderstrand, Snäck och Slite så har byggnadsnämnden lyckats hålla tiden en gång. Snittiden för våra planarbeten är över 4 år. Gräddfilen tar alltså 4 gånger mer tid än ”normalfilen”.

Två processer om Norderstrand
Strandrestaurangen på Tott fick bygglov efter mycket utdragna processer vilket har gjort att vi har två anmälningar på oss. En polisanmälan kom för att vi eventuellt startat en dag innan bygglovet fanns på pränt. Den utreds just nu.
En annan process som länsstyrelsens tjänstemän privat har satt igång, är en utredning om huruvida stranden blivit privatiserad och om ingreppen gjort att betydande naturvärden gått till spillo.

Under den tid som kommunen drev stranden och arrenderade ut kioskerna var det en arbetsmiljö som var under all kritik. Toaletterna var så äckliga att folk inte ville gå på dem och stranden sköttes inte om över huvud taget. Stranden var inget någon var stolt över. Nu håller vi på och processar om att få ha kvar restaurangen som den är. Detta har kostat mer än 200 000 kr i dagsläget och kommer troligen att kosta ännu mer.

10 års planarbete för Fide camping?
För Fide camping höll vi på med ett planarbete som var väldigt krångligt. Kommun och länsstyrelse kunde inte förmedla en enad bild av vad de kunde tillåta. Sedan gick de ut med att det i alla fall inte skulle bli någon byggnation förrän avloppsfrågan var löst vilket skulle ske först 2011. Samme tjänsteman lade även till att med den hastighet som hans avdelning jobbade, så skulle vi räkna med två år till. Det innebar en horisont om 2013 vilket var för långt bort och vi avslutade arbetet.

Nu har vi haft positiva diskussioner med tjänstemännen på byggnadsnämnden om att det skulle kunna gå att få bygga 20 enheter vilket befintlig V/A skulle kunna klara. På senaste nämndemötet blev det avslag på detta som vi innan fått väldigt positiva signaler på. Enligt en andrahandsuppgift berodde avslaget på att vi avbrutit planen…

Stympad plan i Slite
I Slite vill vi bygga en stugby och ett helt unikt bad. För att kunna få råd till detta krävs det många boendeenheter och helst ett ”femtioplus”-boende i höghus som vi lämnat förslag på. Nu lyfte man ur detta ur planen och skall köra det i ett separat spår. Bra för campingplanen men för oss blir det omöjligt att börja byggandet av den stora idén om inte helheten finns med. Där finns två alternativ: avvakta eller bygga det lilla projektalternativet och låta det stanna vid det.

Ett hyreskontrakt som är till kommunens fördel
När vi valde att flytta vårt kontor till gamla hamnterminalen gjordes ett avtal om att vi tog ansvar för alla tomma, icke uthyrda ytor omgående och även för renoveringen av dessa ytor. Kommunen slapp renoveringskostnader som de inte hade budget för och fick istället hyresintäkter som var högre än vad de lyckats få in de senaste åren. Någon vän av ordning tipsade då radion om detta och där fick man till det som att jag fick fördelar igen, genom att radion utelämnade fakta.

Polisanmälningar som lagts ner

Tre gånger har länsstyrelsen på Gotland polisanmält mig vilket har lett till krigsrubriker, oftast på löp- och framsida, plus minst en sida om det eventuella brottet. Alla tre gångerna har polisen funnit att det inte är något brott begånget. Artikeln om att utredningarna läggs ner ryms då på cirka en spalt med minsta typsnittet på någon undangömd plats. I folks medvetanden kvarstår jag som en brottsling…

Rekordvite pga att tjänstemännen missade lite…
Det som verkligen oroar mig nu är att man dömer ut de största straff som jag hört talas om på Gotland för vårt/tjänstemännens misstag. Vårt misstag är att vi bedriver camping på en campingplats och följer den plan som vi skrev med kommunen 2003. Om vi inte skulle ha tagit någon som helst risk skulle inget ha gjorts på Snäck förrän hösten 2009. Troligen skulle anläggningen varit stängd sedan ett par år för att den hållit för låg standard. Jag undrar vilka krigsrubriker som det blivit då? Läs mer i tidigare blogginlägg!

Dyster kamp för att bidra till att uppfylla Gotlands vision…
Detta är en del av min dystra bild av att vara entreprenör på Gotland och jag har en hel del kompisar som sitter i liknande situationer. Jag anser att det är allt för svag ledning som vänder kappan efter vinden hela tiden. Skall vi kunna utveckla oss så måste vi följa de planer som lagts och inte följa dem som för tillfället skriker högst. Just nu verkar det som vi har styrande som bara fiskar röster i stället för att få resultat. Alla kommer aldrig att vara nöjda.

Det är möjligt att vi är ett antal entreprenörer som försöker verka i någon form av museum där allt skall vara som det alltid varit. Det är okej det också, men slå då fast detta i öns visioner så får vi anpassa oss efter detta eller utveckla våra verksamheter på andra platser.

Tyvärr verkar det som att vi blir flera duktiga entreprenörer som väljer att bo på Gotland men driver vår verksamhet på andra sidan havet eller också flytta helt och hållet. Den flytten beror inte på att vi har gräddfil utan mer på grund av en slags omvänd gräddfil. Jag är säker på att ingen av oss företagare vill ha gräddfil, utan vi vill ha normala, pålitliga förutsättningar och spelregler och slippa att hängas ut i media som brottslingar när vi försöker bedriva företag i en miljö som redan från början har många utmaningar.

Det blir snart jul och då skall jag önska mig:

  • klara besked och normala handläggningstider från myndigheter
  • journalister som får tid att göra genomarbetade reportage som belyser saker från båda sidor
  • gotlänningar som gläds över framgång för andra företagare
  • ytterligare ett rederi till nästa sommar
  • att länsstyrelsen på ön läggs ned…
  • … och att den går upp i Stockholmsregionen och att vi kan åka på SL kort från Ropsten till Fide
  • att någon hjälper Marianne Samuelsson över denna tröskel så att hon snart är igång med ett nytt jobb

Marianne Samuelsson med för- och nackdelar

30 Jul 2009
30 juli 2009

Jag skall inleda med att min bild av Marianne Samuelsson kvarstår. Jag tycker inte att hon tillför något som landshövding på ön, vilket jag luftat i tidigare debattartiklar. Gårdagen tillbringade jag med mina syskonbarn och en gammal födelsedagspresent. Vi skulle uppleva Gotlands historia och ha kul. Vi hann med 3 kyrkor, tre olika besöksplatser, tre olika bad, två glassar och massor av skratt. På så sätt missade jag helt den mediastorm som rasade kring Marianne Samuelsson och hennes uttalande. Jag kan konstatera att Mariannes starkaste sida inte är att snabbt kunna uttala sig och förklara vad hon verkligen menade.

Till försvar för Marianne och bilden av att hon gett oss företagare gräddfil, måste jag säga att vi är en hel del företagare på ön som uppfattar att det varit precis tvärtom. Vi har haft svårare att få bygglov eller dispenser på grund av att vi varit just företagare eller så kallade kändisar på ön.

Flera tjänstemän har intygat att bland annat mina ärenden ofta är extra känsliga och då dragit ut på tiden både hos länsstyrelsen och byggnadsnämnden. Både nuvarande (C) och tidigare (S) ordförande i byggnadsnämnden har sagt att just mina ärenden blir känsligare och drar därför ut på tiden. Jag har anklagat Marianne Samuelsson för just detta men hon ville inte lyssna på mig, utan valde i stället att lyssna på sina tjänstemän.

Vi fick dra ett av fallen till tingsrätten där vi sedan vann. Tidigare har vi mötts av tjänstemän som läckt till pressen och gjort egna privata anmälningar. Nu går tjänstemännen ytterligare ett steg längre och gör hemliga inspelningar för att få igenom sin vilja. Någon måste stå för en helhetssyn och ibland köra över tjänstemännen, som från sitt smalare perspektiv oftast är specialister på bara en del av allt som ett ärende berör i ett större sammanhang.

Sådant görs av chefredaktörer och olika människor i VD-befattningar dagligen. Skillnaden är att de som inte rättar in sig i leden på redaktioner eller företag, kan få byta arbetsuppgifter.

Det är möjligt att tjänstemännen kan vinna kortvariga poänger som den de vann när de inte ville tillåta husvagnar stå uppställda på en camping. Det överklagandet vann vi sedan i tingsrätten. Det kostade vårt företag några hundratusen kr och massor av förtroende gick till spillo. Just förtroendet för länsstyrelsen och andra myndigheter lär gå i botten efter detta. Vem är näste man att spela in samtal som hålls i slutna rum?

Effekten är i alla fall vi företagare inte vet vem vi ska tro på eller vad vi vågar diskutera i våra kontakter med myndigheterna. Vem har en helhetssyn och kan hjälpa oss när vi måste bedöma om vi skall jobba vidare med en satsning eller ej?
När vi för några år sedan ville etablera ett hotell på Norderstrand så tog vi kontakt med berörda myndigheter och förklarade att vi kunde tänka oss att satsa 330 miljoner på ett hotellbygge som Visby var i akut behov av. Förutsättningen för att vi skulle våga tro på detta var att alla boendeenheter fick havsutsikt.

Alla iblandade var med på våra planer men allt skulle prövas i ett planärende. I och med att alla var med på noterna satsade vi 3 miljoner i steg ett, vilket krävdes för att kunna få en färdig plan över området. Om man sagt att de inte kunde ge några besked förrän alla lov varit klara, så skulle satsningen inte blivit av.

Även i detta ärende har tjänstemän antytt att det föreligger någon form av gräddfil när de läckt till pressen. Med så stora byggen blir det vissa fel och dessa fel måste man kunna rätta till, vilket har gjorts. Tjänstemän har kontraproduktivt kontaktat pressen och väckt uppmärksamheten på någon höjd, mur eller några träd som fällts. Jag menar inte att det är okej att göra fel. Fel blir det dagligen, men det verkar vara stor skillnad på vem som gör felen.

När lokaltidningen inte vet vem som är VD på öns största företag, när landshövdingar uttalar sig klantigt eller när en företagare plockar bort tre träd för mycket så är det i samtliga fall mänskligt. Hela andan på Gotland är felaktig när vi genom media jagar skiten ur den som gör fel. Ön styrs inte av landshövdingen, kommunalrådet och kommunchefen. Besluten styrs av medias sätt att skapa nyheter genom att leta fel. Om vi skall leva i ett samhälle där drivkraften är att inte göra fel så blir det ganska lätt, men mycket tråkigt och utvecklingsdödande, då det säkraste är att inte göra något alls.

Inställningen att ingen får göra fel skapar inte speciellt mycket utrymme för entreprenörer eller nytänkande. Allt är inte så lätt att det är svart eller vit. Men det är lätt och sitta på läktaren och kommentera allt efteråt. Framför allt får de klagande synas och höras vilket verkar viktigt. Tyvärr så har just dessa tyckare inte tillfört speciellt mycket till ön.

Det är dags att vara lite mer förlåtande, hjälpas åt och lösa problemen tillsammans. Då slipper vi missförstånd, konstiga vinklingar och tråkiga debatter. Då jag mött samma tendenser hos både kommun och länsstyrelse, vet jag inte längre vem jag vågar prata med. De frågor jag diskuterar är ofta i en planeringsfas och på det stadiet är det viktigt att känna sig trygg i att ingen information läcker ut.

Vår landshövding kommer inom kort att bytas ut men den här tråkiga kulturen som finns hos en del tjänstemän på ön kan vara förödande för vår framtid. Kanske var detta precis vad som behövdes så att de styrande nu på inser allvaret i vad som sker? Det är tyvärr ingen isolerad händelse som bara gäller för länsstyrelsen på Gotland, utan den finns även inom kommunens väggar på bland annat byggnadsnämnden.

Dagen D

26 Jul 2009
26 juli 2009

Idag är det dagen D. Det vill säga den dagen då krabaten är planerad att bli gotlänning på riktigt. Wilda 22 månader skulle få ett syskon idag men hennes mamma vill inte föda just idag, då vi redan har två födelsedagsfiranden att gå på. Klockan 14 är det lillebrors dotter som jag är gudfar till och i kväll är det en VD i ett av mina bolag som fyller år.

Monika är rätt bestämd när hon sätter den sidan till så Wilda lär få vänta på att krabaten skall komma fram och se dagens ljus. För övrigt så är Monika vacker som en ros. Hon och hennes mage är alldeles chokladbruna, hennes blonda hår är extra sommarblekt och de blå ögon glittrar av lycka. Hon kan både njuta och ta det lugnt på ett sätt som gör att barnen i hennes mage har det så extremt lugnt och skönt att de inte har någon brådska att komma fram. Bra start i livet med en harmonisk mor.

Jag försöker lära mig lite av det där med att stanna upp och njuta. Det är bra att man i förhållanden är bra på olika saker. Fallskärmshoppet väntar ännu på delar till planet och det lär väl bli i veckan som kommer. Jag är nu uppe på ca 6 kilometers simning i veckan i poolen på Snäck vilket känns bra. Fortfarande står hojen i garaget och blänger ilsket på mig och undrar varför vi inte är ute och luftar oss i skogen. Jag fick en överdos motorcykel efter GGN 2008 när jag körde ”dubbeltävling”. Rätt som det är så kommer nog suget igen. Jag har anmält mig till mc-resan i Ryssland med Berra så det är dags att börja träna om det inte skall bli jobbigt.

Några gäster på ön har berättat att de känt att budskapet om att vi tillsammans måste bjuda på det där lilla extra i svallvågorna efter färjekrocken, har slagit igenom.  En hade tankat på Statoil norr och fått ett trevligt bemötande och en chokladbit. En annan hade varit i Björkhaga och blivit bjuden på något till efterrätt. Totalt har nog ett tjugotal företag hört av sig, men det finns långt många fler som valt att försöka ställa upp lite extra denna vecka för dem som är här.

Jag tycker att Per-Erling Evensen på Destination Gotland gör ett bra jobb i sina kontakter med media. Det är svårt att hantera information som följer på en färjekrock, han förväntas kunna svara på alla konstiga frågor.

Det är märkligt att när något så här stort händer så finns det alltid de som tycker att allt skall fungera med 100% precision. Det finns säkerligen mycket att lära och som tur var blev det inga allvarliga personskador. Organisationen och en och annan kapten kommer säkert att få en del mentala  snytingar men det går över.

Jag tycker att man från Destination Gotland gjorde helt rätt som tog bort Ölandsbåten. Det var ett snabbt och rationellt beslut vilket innebär att skadan kommer att bli relativt liten för ön. Jag förstår att alla på Destination Gotland jobbar för högtryck för att få allt att flyta och önskar alla där Lycka till och Tack för att ni agerat snabbt med att återställa transportkapaciteten.

Jobba för öns bästa!

26 Jul 2009
26 juli 2009

Jag träffade en representant för ett stort internationellt bolag som har förgreningar på Gotland. Han är sedan 30 år sommargotlänning och har deltagit på några möten i regionen med det största aktörerna. Hans syn var likt min, att allt för många passar på varandra så att ingen får fördel och utveckling motarbetas därmed.

På Gotland skall alla ha det lika dåligt och även om det kommer in kapital utifrån så är det bättre att det inte används om det kan komma någon enskild företagare tillgodo. Det är tråkigt att höra men nödvändigt att lyfta fram det här attitydproblemet, om vi skall kunna utveckla ön. Vi bör sätta Gotland främst och fråga oss om det som skall göras är för öns bästa. Om majoriteten av de beslutande kan se att det är för öns bästa så kör man!

Det finns alltid människor med egenintressen där den enskilda verksamheten kan bli störd av någon annans satsningar. Därför så motarbetas olika initiativ och projekt och en röst som är emot, väger upp hundra stycken som är för, då media på ön direkt ger motståndarna i minoritet stort utrymme. Tyvärr är många beslutsfattare rädda för det som sägs i radio eller lokaltidningen och på deras webbplats, vilket leder till att öns utveckling mer påverkas av det som står i media, än deras politiska övertygelse och egna utvecklingsmål.

Så länge beslutsfattarna inte klarar att återta perspektivet med att se målet med Gotlands bästa framför enskilda motståndares invändningar, kommer vi inte att kunna utvecklas snabbare än vad vi gör.

Hjälpa till!

24 Jul 2009
24 juli 2009

Det har under dagen varit ett tjugotal företagare som meddelat mig att de kommer att göra något extra för kunderna/gästerna som kommer till ön. Det är allt från att konsertarrangörer kommer att bjuda på några extra nummer till hotell och campingar som bjuder på något extra tilltugg när man checkar in. Bildelsföretag som ger en present och serviceföretag som ger extra service utan högre kostnader. Flyget från Visby till fastlandet bjuder på dryck och bussbiljetter.

Jag hoppas att många peppar varandra till att ta i lite extra nu då färjeolyckan gett ett känsligt läge för turistindustrin på ön. Vi hänger alla ihop som en kedja och om det spricker lite på ett ställe så måste vi tillsammans fixa till det.

Det är mycket små kostnader som var och en får bära, jämfört med vad det skulle kosta om vi fick allt för stora negativa upplevelser från våra besökare.

Är det någon som vill ha tips på hur man på ett enkelt sätt kan hjälpa till så slå en signal till mig på 0707-666460. Detta är ett mycket allvarligt läge och det är viktigt att vi sluter upp som en man och tar ansvar för vår gemensamma Gotlandsprodukt.

Uppdatering: jag medverkade i en intervju i Radio Gotland.

Copyright: Pigge Werkelin. Piggebloggen är gotlandsproducerad och körs hos Peek-A-Boo Software och administreras av Stenströms Information & Marknadsföring