Archive for month: oktober, 2009

Kommunikationerna är nålsögat

21 Okt 2009
21 oktober 2009

Något väldigt spännande har hänt i mitt liv. Jag tappade telefonen i golvet för några dagar sedan, vilket innebär att skärmen numer är svart. Varje gång det ringer uppstår ett kort ögonblick med spänning då jag inte vet vem som skall svara i andra änden. Det är lite magi i detta ögonblick och det händer 20–30 gånger per dag. En del ungdomar har ju aldrig upplevt detta med att inte veta vem som vill nå en. Lillebror försökte för några dagar sedan förklara för sina barn att han var seriös när han berättade att man ringde med nummerskiva och att man verkligen fick vänta på att skivan skulle snurra tillbaka varje gång. Ibland är det bra att stanna upp och reflektera för att inse att utvecklingen går fram med stormsteg.

I en värd av upplevelser borde någon göra en mobiltelefonskärm som går att släcka ner och sen kalla det för en upplevelsetelefon. Hur som helst, en sådan telefon har jag i alla fall. Nu ville telefonförsäljerskan att jag skulle byta till en ny modell, vilket jag ställde upp på och efter tre timmars programmerande så fanns hela min gamla adressbok i den nya. Tyvärr tog det knappt två dygn så la den nya av och det var bara att återgå till upplevelsetelefonen igen. Nu har vi hittat en likadan reservtelefon i Karlskrona som jag får i morgon. Jag är inte helt säker på att jag kommer att byta. Det är både spännande och kul att inte veta vem som ringer. Vardagsspänning behöver vi mer av, inte minst i samlivet.

Debatten om båttrafiken går vidare på ön. Som vanligt uppstår det läger som är för eller emot och skribenter som spekulerar i varför den ena inte gör si eller så. En kvinna tycker att Gotlandsflyg skall köpa en hamn därför att den bara kostar 1,1 miljoner. Jag tror hon missat poängen helt och hållet. Gotland borde ena sig och starta ett rederi som kunde hjälpa Destination Gotland att skärpa till sig. Alla som sitter i en monopolsituation har en tendens att somna in och då jobbar man inte varje dag för att vara bäst. För man är alltid bäst oavsett hur dåligt eller bra man sköter sig. Destination Gotland behöver hjälp att se vad gränserna går för biljettpriser, service, nya produkter m.m. Om vi gemensamt startade ett konkurrerande rederi så skulle vi få ett Destination Gotland som blev billigare, mer kundanpassat och det skulle säkerligen bli en del kreativa lösningar som gjorde att vi fick över fler turister till ön. För det är det andra målet. Får vi 20% fler turistnätter på Gotland så jublar alla och det finns absolut möjlighet att bedriva ett rederi med underskott för all framtid om detta underskott inte blir för stort.

Det som nu borde ske är att Gotlands kommun lugnar sig med att sälja hamnen i Kappelshamn och försöker förstå vilka möjligheter regeringens nya besked om konkurrerande trafik kan innebära. Möjligen har de rätt i sitt beslut att sälja hamnen och bör sälja ut hamnen för att det finns miljöskäl eller om dåligt underhåll gör det omöjligt att lägga till i Kappelshamn. Men de borde först ge sig tid att väga in den nya möjligheten med konkurrerande trafik i beslutet.

Denna möjlighet handlar inte om ifall gotlänningarna startar båttrafik 2010 eller 2011. Kommunen måste planera långsiktigt, för framtiden.

Vi borde ha ett konkurrerande rederi på sommaren och för att det ska kunna bli verklighet måste det finnas hamnmöjligheter. Kommunen skall hjälpa till att skapa bra förutsättningar för utveckling och då bör de fundera ett varv till på hur de kan utnyttja hamnkapaciteten i Kappelshamn och Visby. Hur de än vrider och vänder på detta så kommer kommunen att få investera mellan 20–100 miljoner för att kunna erbjuda tillräcklig hamnkapacitet så att besöksnäringen kan skapa 500–1500 nya årsarbeten. Detta är en i sammanhanget billig och nödvändig investering som skall ligga på kommunen för att säkra infrastrukturen så att ön kan utvecklas.

Jag förstår inte S, V och M:s oro för att det skall bli sämre intäkter på sommaren så att vi inte kan ha trafik på vintern. Om jag inte har missförstått poängen så menar man på fullt allvar att vi skall ta ut en straffavgift av den som väljer att turista på Gotland på sommaren för att hålla igång vintertrafiken. Om jag förstår S, V och M rätt så menar de att om kostnaden för att köra över turister motsvarar ett snittpris på t.ex. 1500 kr per familj, så ska vi överprissätta varje familj med t.ex. 850 kr så att biljettpriset blir 2350 kr per familj och samtidigt underdimensionera tonnaget så att det blir så hög beläggning som möjligt, allt för att vintertrafiken skall kunna finnas. Det blir svårt för Gotland att konkurrera med andra destinationer om vi har den inställningen.

Faran i att Destination Gotland inte skulle få samma höga beläggningsgrad med ett konkurrerande rederi är nog minimal. Om rederiet valde att ta ut normalpriser under högsäsong samtidigt som de har tillgång till statliga subventioner på 30-40%, så skulle det bli svårt för Gotlandsflyg att kunna konkurrera med priset, utan det vi kan konkurrera med är främst restid, service och miljöaspekten. Skulle vi lyckas finns det bevisligen ett behov av denna transporttyp som man kan erbjuda.

Hans E Andersson tyckte något liknande S, V och M när vi skulle starta Gotlandsflyg i början av 2000 och detta var efter uppgifter från konkurrenten som bedyrade att det inte gick att flyga billigare än vad man då gjorde. Han skrev en ledare där han fasade för att det var risk att vi skulle förstöra den prisbild och turtäthet som då fanns. När vi vågade, så blev ordinarie flygbiljett nästan 50% billigare och det blev efter några år betydligt fler avgångar.

Låt oss göra detta igen men lägg inte allt ansvar på Gotlandsflyg, för det måste vara fler som ser möjligheterna. Jag hoppas att Ola Mattsson, Anders Murat, Tiina Mykkänen m.fl. bokar ett möte och ser vad de kan göra gemensamt. Trafiken måste inte vara igång till sommaren, utan vi kan i stället ha en plan som är långsiktig med stabil ekonomi. Låt det nya gotländska rederiet växa och vara startskottet på något nytt och stort på Gotland.

Utvecklingen på ön har stannat upp på grund av att kommunikationerna är nålsögat och om den politiska viljan är att bevara denna monopolsituation så är det bra om detta uttalas tydligt. Om det är en framtiden utan utveckling vad gäller färjetrafiken som vi skall leva med, så vore det bra om den inställningen kommunicerades till turistnäringen. Det finns säkerligen massor av företagare som är nöjda med kundtillströmningen som vi har idag. Men om den inställningen ska råda, är det viktigt att vi slutar prata om turism som en framtida tillväxtmarknad i våra visioner för ön.

Ett stort grattis till Wisby assistans Carina Funck som blev årets Gasell på Gotland. Ett bra föredöme för andra kvinnor och företagare på ön. Det är inte så många företag i landet som lyckas med detta. Lycka till i framtiden med allt.

Vilken underbar vision

16 Okt 2009
16 oktober 2009

Fredag morgon, ledig dag och familjen ligger och sover. Veckan har varit mer än bra med vår treåriga bröllopsdag som inte gick av för hackor. Man borde fira mer och oftare. Kärleksnästet är bokat halva veckan och en man har bokat in sig tre år framöver. I morgon skickar jag bort frun på ett överraskningsdygn med hemlig kompis. Det innebär att jag får barnen för mig själv ett dygn. Jag är lite spänd för hur det ska gå med Towe som bara är 2,5 mån. På söndag kommer frun åter och då blir det 2-årskalas för Wilda och vi kan fira igen.

Under veckan har vi lagt ner planerna inom Gotlandsflyg på att starta båttrafik till fastlandet via Kappelshamn. Jag tror att Kappelshamn är enda alternativet om man skall kunna bli ett komplement som inte förlorar för mycket pengar och som är så miljöanpassat som möjligt.

Om vi kunde gå ihop och starta ett rederi som vi startade Gotlandsflyg så skulle det vara lättaste vägarna till flera hundra nya året-runt-jobb. Gotlandsflyg hade långt gångna planer på att starta denna färjelinje för att ägarna har en affärsidé som går ut på att utveckla kommunikationerna mellan Gotland och fastlandet genom att konkurrensutsätta monopolet. På så sätt skulle vi troligen kunna påverka Destination Gotland och deras:

  • Prisbild – som hade blivit löjlig om de med bidrag ändå skulle vara dyrare än ett bolag utan statligt stöd.
  • Val av båtar – som skulle visa att det finns ett behov av billigare, långsammare och miljövänligare fartyg.
  • Servicegrad – som skulle öka på Destination Gotland.
  • Närvaro mot näringen på ön – som skulle öka. Helt plötslig skulle de vilja vara med när saker skall arrangeras. Boendeanläggningarna skulle rederiet vilja ha kontrakt med och allt skulle bli på riktigt igen när monopolet var brutet…

Jag är övertygad om att en ny linje skulle locka närmare 50 000 nya Gotlandsbesökare inom något år och det borde tredubblas inom 10 år när trafiken utvecklats och man även trafikerar Slite–Helsingfors och Västervik–Klintehamn. Detta skulle ge 100-150 000 nya resenärer vilket skulle bli ca 300–450 000 nya gästnätter på ön. Omräknat i gästnätter så skulle det säkerligen ge mer än 500 nya års arbeten. (detta finns det andra som kan räkna ut) Plus att alla turistföretagare som skulle få en omsättningsökning på 25-40%. Vi skulle få ett mer närvarande (statligt stött) rederi som skulle behandla sina passagerare som VIKTIGA kunder. Samarbetspartnerna på ön skulle få en annan status. Prisbilden skulle konkurrensutsättas vilket skulle märkas för resenärerna.

Vad krävs för denna vision? Engagerade eldsjälar från ön! T.ex. någon som kan logistik, vilket skulle kunna vara ett flygbolag. Någon som har en bokningsadress och webbsajt t.ex. Gotland Promotion. Några organisationer som vill t.ex. Turistföreningens 300 medlemmar. Svenskt Näringslivs medlemmar och Tiinas Tillväxt Gotland med alla sina medlemmar som ställer sig bakom och blir delägare i projektet. En kommun på varje sida som står för infrastrukturen i form av varsin hamn. Allt detta finns egentligen men få reagerar. Tänk vilken vitamininjektion det skulle vara om vi löste detta tillsammans!

När jag läser S, V och M:s politiska inställning så inser jag att det inte skall satsas på någon ökad turism på ön. Man vill absolut att det skall gå allt för dyra båtar på två linjer året runt. De underskott som uppstår när inte bidrag kan betala för att hålla igång dessa linjer skall tas ut på sommaren av turisterna genom att överprissätta överfarten och underdimensionera enligt gammalt klassikt monopoltänk. På så sätt så får man maximalt betalt och anpassar kapaciteten till det som är mest lönsamt för rederiet.

Detta sker på bekostnad av utveckling för regionen. Är man turist på väg till Gotland måste man vara beredd att betala sin egen överfart plus ett tillägg för lågsäsong på xxx antal hundra kronor per resa. Hur skall vi kunna konkurrera med andra destinationer med denna extra taxa? Utvecklingen i resande de senaste 10 åren är ju ingenting om det uppgifter som Gotlandsflygs Ola gick ut med stämmer.

Nu när kommunen med full enighet bestämt att man skall sälja ut Gotlands bäst belägna hamn så innebär det att man kraftigt försvårar för något utomstående rederi att trafikera Gotland på den viktiga Stockholmsmarknaden. Tyvärr sitter en stor del av näringen passiv och väntar på att någon annan skall göra något. Jag tror att det snart är slut med att någon annan fixar allt och vi kommer att vara tvungna att ta tag i saken själva. Då kommer kommunen att få bygga ut hamnar för x antal hundra miljoner i Kappelshamn eller Visby. Det blir inget nytt rederi om man inte får väldigt bra förutsättningar. Ett rederi kommer nästan aldrig att tjäna pengar på båttrafiken, utan det skall delägarna göra på sina egna hotell, stugbyar, restauranger och butiker. Därför måste näringen och kommunen vara intresserade.

För någon vecka sedan var det en man som sa att vi har det för bra på Gotland och att vi behöver råka ut för en verklig kris. Först då går det att sluta upp kring viktiga utvecklingsfrågor. Eventuellt finns det någon form av bidragsalkoholism på ön som gör att vi tror att staten, EU, kommunen eller någon annan kommer att fixa vår framtid. Detta är tyvärr inte min bild utan vi kommer att få svara för vår egen utveckling och vi äger möjligheterna.

Nu har kommunen stängt Kappelshamn och då får vi nöja oss med den kapacitet som Destination Gotland väljer att sätta in på Gotland.

Nu pockar Wilda på uppmärksamhet och det är dags för frukost.

Spelet om hamnar på Gotland

11 Okt 2009
11 oktober 2009

Gotlands kommun har bestämt att de vill sälja ut hamnen i Kappelshamn vilket är olyckligt. Av en händelse hade de redan påbörjat utförsäljningen av hamnen, när det helt otippat kommer besked från staten att det blir tillåtet att bedriva båttrafik i konkurrens med den upphandlade trafik som idag bedrivs mellan Gotland och fastlandet. Om någon skall kunna bedriva en konkurrerande trafik med den trafiken som finns idag och som har bidrag på ca 40% av biljettpriset, så blir Kappelshamn det enda alternativet till Visby hamn som redan är full i peak. Om det inte går att landa båtar i Visby och man säljer iväg Kappelshamn till Gotlandsbolaget så skulle det kunna bli så att de blockerar Kappelshamn för att slippa konkurrens.

Om den situationen skulle uppstå skulle ett konkurrerande rederi rimligen kunna kräva kräva att Gotlands kommun byggde ut Visby hamn, vilket troligen skulle vara ett mycket dyrare alternativ. Situationen är så färsk att man inte riktigt vet vad det innebär om Gotlands kommun väljer att sälja iväg Kappelshamnsalternativet. Det kan bli väldigt dyrt för öborna att bygga en helt ny hamnplats i Visby hamn om man ställer det mot vad det kan kosta att reparera i Kappelshamn. I detta fall kan det vara väldigt dyrt att vara för snabb. Det är nya förutsättningar så jag hoppas att de ansvariga tänker efter. Det är lika dåligt att Gotlandsflyg köper hamnen som om Gotlandsbolaget eller annat rederi skulle göra detta.

Rolf K tycker att det är olyckligt att staten släpper trafiken fri och ser faror med detta. Samma faror såg en av öns ledarskribenter när vi startade Gotlandsflyg. Den gången var det också en man som tyckte att vi inte skulle riskera att ev Skyways slutade flyga. Nu upprepar sig historien och öns riksdagsman beklagar sig och blir en orolig moderat.

Jag kan inte se vad vi riskerar. Till Öland åker det ca 4 ggr så många varje sommar tack vare att man kan ta sig dit. Till Gotland har vi så gott som fullt på de turer som går att åka och turer som är besvärliga, morgon- eller nattavgångar har usel beläggning. Självklart så tillför ett nytt rederi massor av nya besökare. Skulle det nya rederiet kunna ta passagerare av ett skattesubventionerat rederi så måste det bero på att man har hittat konkurrensfördelar. Dagens rederi är inte speciellt konkurrensutsatt och går inte precis på tå för att produktutveckla.

För ca sex år sedan började jag att lobba för att vi skulle kunna hyra en vanlig hytt ombord. För min del spelar det ingen roll vilken tid jag reser – jag vill nästan alltid ha en hytt där jag kan lägga mig och vila. När jag åker nattbåten och har familjen med så är jag trött på att ha barnen liggande i de smala sofforna och så får man ligga på golvet med en flytväst som huvudkudde. Detta resesätt känns inte som något man skall behöva uppleva 2009. I sex år har man sagt att man skall titta på detta. Sista påstötningen var för en månad sedan. Inget kommer att hända i frågan förrän det blir konkurrens. Vad Rolf är rädd för förstår jag inte?

Eva Bofride ser en möjlighet i att Gotlandsflyg skall kunna fixa detta. Om vi kunde transportera 50 000 nya turister till ön så skulle dessa bli just nya turister och de skulle stanna 3-4 nätter i snitt. Detta skulle kunna ge 150–200 000 nya gästnätter. Jag kan inte aktuella siffror för kommersiella gästnätter, men jag tror att de ligger på ca 1 miljon på årsbasis. Om en ökad sommartrafik kunde ge Gotland 15–25% ökning under sommaren så skulle det vara den största turistiska utveckling som Gotland fått under det senaste 20 åren. Detta är möjligt, men man skall inte tro att en enda aktör kommer ta alla risker själv. Om Gotland kunde ena sig om detta så finns det väldigt mycket att vinna i andra änden. Kan någon räkna ut den ekonomiska vinsten för ön på tio år? Troligen skulle det innebära flera hundra nya årsarbeten och några hundra miljoner extra i skatteintäkter på den perioden.

Jag tror att Gotlandsflyg kan vara en av spelarna och Tiinas Tillväxt Gotland borde vara en annan. Anders medlemmar i turistföreningen skulle troligen jubla åt en 20-procentig ökning. Till och med Gotlandsbolaget med fastigheter och andra intressen borde kunna räkna hem en sådan satsning. Köpmännen på ön borde köpa in sig i det rederi som vill öka trafiken till ön. Gotland lider inte av något marknadsföringsproblem under sommaren, utan den trånga sektorn är matningen till och från ön, till priser och tider som passar kunden. Skulle Gotlandsflygs rederi mot förmodan kunna köra billigare än dagens rederi så är det något galet. Jag tror däremot att servicemässigt kan vi konkurrera med dagens transport. Jag är övertygad om att prisbild och service på Destination Gotland skulle bli till resenärens fördel med konkurrens. Jag hoppas att Rolf som är vårt språkrör kan tänka om och inse fördelarna med konkurrens. DG gör ett ok jobb idag med sina färjor men om det blev konkurrens så skulle bolaget skärpa till sig. Alla skulle bli tvungna att ställa sig på tå och ta hand om passagerarna som riktiga kunder. Detta har hänt i luften och det går att göra på sjön om vi bara vill och hjälps åt.

Något som kommer bli intressant är om Gotland Promotion kommer att släppa in ett nytt rederi i sitt bokningssystem. Om det kom in ett nytt rederi i detta system så skulle ön ev kunna öka antalet turister med 20%. Det flesta näringsidkare skulle få motsvarande ökning vilket skulle ge ordentlig utveckling. Bokningssystemet är turistnäringens ansikte ut mot världen och Gotlands viktigaste redskap för att boka kunder till ön. Gotland Promotion ägs till mer än 50% av Gotlandsbolaget och det är inte helt klart att man kommer att släppa in ett nytt rederi i detta system. Ingen har fått svar på om det är ok med ytterligare ett rederi i promotion. Skulle man ställa frågan tror jag att det blir en massa om och men som kommer att förhala svaret. Näringen på ön borde jubla och säga JA för att göra sitt yttersta att hjälpa en ny aktör som kan bidra med en sådan utveckling.

Jag anser att vi måste stoppa försäljningen av Kappelshamns hamn. Vi borde även sluta upp kring ett nytt Gotländskt rederi. Vågar man inget så vinner vi inget. Låt oss visa att vi kan själva och se en investering i ett eget rederi lika självklart som satsningen i t.ex. Ericsson aktier.

BRF Snäck en söndag

08 Okt 2009
08 oktober 2009

Jag misslyckades med att ha en ledig söndag och valde i stället att tillbringa 5,5 timmar med att rösta igenom renoveringar i BRF Snäck. Jag smiter hemifrån på morgonen med en hel sopsäck fylld med dålig samvete och försöker påstå att jag nog kommer hem mellan 12-13. Tyvärr blev det 14.30 och bördan på ryggen blev än större.

Jag sitter som ordförande i föreningen på Snäck sedan två år och nu har vi kommit till den punkt att Snäck skall få en ordentlig upprustning. När jag tackade ja satte jag upp mål för Nya Snäck. Vi skulle omvandla föreningen så att den blev en vanlig bostadsrättsförening vilket det är idag. Vi skulle sälja iväg några enheter som var förråd och göra om dessa till fyra nya lägenheter som inbringar pengar och fler månadsavgifter till föreningen. Ägaren har flyttat in och betalar månadsvis till föreningen. Vi skulle bygga två övernattningsrum till ägarnas vänner som ville stanna över. Idén var att ingen egentligen skulle behöva ha enskilt gästrum, utan detta skulle vi ha gemensamt – detta är klart sedan juni 2009. Vi skulle ställa i ordning ett gemensamt klubbrum där ägarna kan träffas eller låna som festlokal. Nu har vi ett av Gotlands snyggaste och bäst belägna klubbrum för en BRF. Vi skulle fixa till våra P-platser med armerad gräsmattor som det tåldes att köra bil på och det blev en succé direkt när de blev klara.

Förutom detta så har vi bytt ut oljepannan mot luftvärmepumpar som dragit ner kostnaderna med mer än 50% och även sett till att poolen kan vara uppvärmd nästan 4 månader mot tidigare 2. Snacka om lyx att kunna gå upp på taket och simma 500 meter innan morgonfikat! Både 25,5 meter pool och tennisbana på taket får en att tänka på New York eller Tokyo.

Nu har vi bestämt att vi skall renovera tak och balkonger och alla glaspartier skall bytas ut vilket kommer att göra att vi blir ett mycket energisnålare hus framöver och så blir det dörrar som inte kommer att läcka in från nordanvinden när den ligger på. Taket skall totalrenoveras och även byggas om och byggas rätt, så som det borde ha gjorts från början.

Vi har även röstat fram att styrelsen skall se på möjligheterna att bygga på en 7:e våning för att på så sätt kunna sälja byggrätterna, betala av på lånen i huset och att få ytterligare 9–18 enheter som betalar på BRF-avgiften. Jag tror att detta bygge skulle kunna inbringa 6–9 miljoner netto till huset om planen går i lås. Efter sommaren 2011 kommer allt som beslutats att vara klart inklusive att fasaden är nymålad.

Det skall bli kul att välkomna besökare till nya Snäck och visa upp ett av Visbys attraktivaste boende där det har investerats för över 40 miljoner på fem år. Jag är övertygad att den lägenhet som såldes i somras för en miljon kommer att kosta närmare 1,4 miljoner om den säljs 2012. Bara vetskapen om att beslutet skulle fattas gjorde att priset gick upp 200 000 kr.

I målsättningen fanns 2007 att få till en kvarterskrog runt hörnet och nu har vi två! Även drömmen om en bussförbindelse har slagit in sedan ett år. Det är inte alla som uppskattar utveckling men mer än 90% var i alla fall för renoveringsplanerna på tak, balkonger och fönsterpartier. Snäck kommer nog att vara ett av öns större jobb som sätter igång denna vinter.

Klart är i alla fall att jag har gjort så mycket som jag lovat att bidra med och det är dags att lämna över stafettpinnen som ordförande. Mest har Per-Åke gjort. Jävlar vad gubben legat i! Eldsjälar är viktiga och det gäller över allt. Var rädd om dem och lyft fram dem oavsett ålder och kön. Vi har en i Karin Larsson som skulle vara den perfekte ordförande om hon bara ville. Hoppas att alla ägare i Snäck huset inser vilket jobb dessa båda lägger ner och öser några ton med beröm över dem.

Resten av söndagen blev utan telefon och 100% fokus på familjen.

Svenska mästare på event?

04 Okt 2009
04 oktober 2009

Mitt mål är att ha fredag–söndag arbetsfri och det misslyckades totalt denna helg. Fredagen blev det ett extra ägarmöte i ett bolag mellan 14–15 + lite extra snack så 1,5 timme arbete får jag nog sätta på minussidan.

Fredagen började i alla fall väldigt bra. Monika tankade på Towe strax före kl 07 för att sedan ge sig av på en timmes långpromenad själv. Egen tid är viktigt att Mamma Monika får för att ladda energi och rensa tankar. Jag blev kvar med dagens jubilar som blev två månader, så att vi fick våran stund. Efter ett slag är det dags för byte av blöjan som för en gångs skull var fri från ”tvåan”. Sedan tillbaka till sängen och jag ligger med det lilla bara knytet på bröstet och myser. När det känns som bäst så kommer en hel del av bröstmjölken i retur. På något sätt är jag bara lycklig, för det var ju det här jag längtat efter i fyra år. Det är lyx att få vara Pappa på riktigt med alla för- och nackdelar. Monika kommer åter med morgontidningen och min favoritkrönikör Jenny tar upp att vi borde hångla mera.

Jag skrattar när jag tänker tillbaka ett år då jag och Monika var i Båstad och bodde på hotell Skansen. Det blev bad i deras pool och vi låg och myste och småhånglade i poolen när en kvinna förklarar att det inte passar sig att Monika klänger på mig på detta vis. 47 år och rött kort för hångel kan ju göra en rätt stolt må jag säga. Då finns det hopp om att detta kan hålla i sig om både 10 och 20 år. Jag håller med Jenny om att alla borde hångla mer. Det är som en evighetsmaskin där båda ger den andre energi.

Lördagen som borde vara ledig, innebar jobb i Oskarshamn. (Jag tog jobbet för att kunna förverkliga min idé om snö på Gotland. Jag har en idé som jag jobbar på och som skall presenteras lite längre fram) Väckning 06 och båt till Oskarshamn. Jag tog en av de två hytterna som finns på Destinationens fartyg och det var en lugn överresa. I Oskarshamn skulle jag vara föreläsare och inspiratör i ett projekt som startats för att stimulera idrotten i turistnäringen till att samarbeta kring idrottsarrangemang längs Sveriges östkust med Kalmar, Oskarshamn, Öland, Gotland m fl. Jag tror att detta är ett projekt som kan leda fram till ett antal nya arrangemang i storlek som GGN om vi bara får tid på oss och är lite listiga. På tio år borde vi i alla fall ha fått igång minst 10 nya GGN i regionerna och minst tre borde finnas på ön.

De övriga som skall jobba med projektet reste upp under fredagen men då jag inte skulle vara med förrän kl 14, så kunde jag komma lite senare. När jag kom dit var det 20 minuter kvar med Putte – Hultfredsfestivalens grundare. Nästan varje mening som han sade kunde ha kommit ur min mun. Det är grymt så lika vi tänker! Tyvärr använder man inte hans kompetens i hemkommunen men han sitter med i en utvecklingsgrupp för Danmark som skall öka turistandet i landet. Jag känner igen mönstret att det är svårt att bli profet på hemmaplan. Vi diskuterade just den frågan och kom fram till att det nog skall vara så. Det är bäst för alla parter och så kommer entreprenörerna hem med nya friska idéer som vi snott med oss från bortaplan.

Samtidigt, på Gotland, pågick en stämma i bostadsrättsföreningen i Björkhaga som vi i högsta grad är inblandade i. Glädjande nog kunde föreningen visa upp att flertalet ägare fått mer i intäkter än de tänkt sig och att de kunde sänka månadsavgiften. Stämman slutade i glädje och ägarna ser med tillförsikt fram emot en ännu bättre säsong 2010. Lasse Andersson skall försöka få fram hur mycket antalet gästnätterna har ökat på Björkhaga sedan nya Björkhaga växt fram. Det har varit revolutionerande för Björkhaga och företagarna i Klintehamn har fått ett uppsving tack vare investeringarna i Björkhaga.

Klockan 22.20 sitter jag åter i en av rederiets hytter och känner hur havet kastar omkring denna jättebåt som en liten vante i sjön. De två hytterna som finns ombord ligger längst fram i båten och det är väl inte den bästa positionen i grov sjö. Vi är 161 passagerare och det finns nog ingen vettig människa som vill räkna ut hur mycket koldioxid denna resa kostar per passagerare. Skulle vi ställa utsläppen mot att flyga dessa 161 personer till Thailand så skulle vi nog troligen kunna resa 4 gånger tur och retur. Finns det någon där ute som kan hjälpa till och räkna ut detta?

Tidigare under dagen så har gruppen från Gotland diskuterat hur mycket det skulle komma att blåsa. Av någon konstig anledning så startade det med upp till 20 sekundmeter. Snart var det 21 och lite senare 22–24. Det sista jag hörde var att det blåste över 24 sekundmeter och att alla båtar i morgon var inställda.

Ett riktigt bra grupparbete som jag hamnade på var nyhetstjejen från lokaltidningen som redogjorde för hur de jobbar på en redaktion. Hon gav sin syn på om vad som var en nyhet och hur de tänker. Det borde vara fler sådana möten som ger förståelse för alla parter. Hon var rak och tydlig utan att linda in och försöka försköna. Jag fick en mycket klarare bild av hur journalister resonerar vilket passar väldigt bra i tiden för mig. Ett tips för media på Gotland är att bjuda in till diskussion och försöka förklara hur ni jobbar, berätta hur ni tänker, vad ni prioriterar och varför ni gör på ett visst sätt i olika situationer. Gör det i lagom stora grupper om max 30 stycken. Med den hätska debatt vi har just nu så skulle det vara väldigt bra.

Promenaden från konferenslokalen till båten gjorde jag med Tommy Wahlgren och vi var ense om att gotlänningar är bäst i landet på att ta hand om gäster. Vi har det i ryggmärgen att hämta och lämna vid båten. När det gäller att vara med och arrangera diverse event och tävlingar så är vi nog svenska mästare vilket borde utnyttjas mer. Det är en mycket bra nisch att syssla med idrottsarrangemang och andra event på Gotland. När man frågar svensken vart man vill resa i landet så vinner nästan alltid Gotland.

Nu rullar den här skutan så mycket att det blir en teknisk time out någon timma och när jag väl är framme så vill jag hem omgående. Ytterligare en bra dag som slutar med att jag vaggas till sömns av Destination Gotland, vilket inte sker varje dag.

Copyright: Pigge Werkelin. Piggebloggen är gotlandsproducerad och körs hos Peek-A-Boo Software och administreras av Stenströms Information & Marknadsföring