Klargörande angående Maria Marteleurs artikel om Drömstugan

29 jul
29 juli 2010

Jag läste en artikel om Drömstugan skriven av Maria Marteleur på helagotland.se 27 juli 2010 och ringde upp henne för att få en bild av hur hon uppfattat det hela. Hon hade ägnat en halv dag åt att kolla upp företaget Drömstugan, men tråkigt nog valde hon att inte kontakta mig – vilket annars hade varit det enklaste sättet att få svar på frågor om vår affärsidé och hur vi arbetar. I sin artikel skriver hon ”För köparen ser det ut som att stugorna redan är på plats” och vinklar resonemanget som att det inte finns bygglov och inte ens någon kontakt med kommunerna på de aktuella områdena.

Vi tycker att vi är tydliga gentemot stugintressenterna, men uppenbarligen behöver delar av vår information förtydligas ytterligare, vilket vi genast har tagit itu med.

Säljer i etapper

Det koncept vi arbetar efter innebär att först sälja/ta in intresseanmälningar och sen bygga det antal stugor som intressenter tecknat sig för. Byggnationen planeras i etapper. I Slite planerade vi som exempel att bygga 20 stugor i första etappen vilka blev bokade oväntat snabbt, varför första etappen utökades till 30 stugor och i söndags valde vi att utöka till 40 stugor.

Lokala projektägare

Maria har alldeles rätt i att vi jobbar tillsammans med lokala entreprenörer. Vår roll är oftare konsult än ägare. Vi bidrar med ett koncept, en idé som anläggningarna kan ansluta sig till. Ansvaret för att driva processer med detaljplan och bygglov ligger hos ägaren.

Varje samarbete med respektive camping inleds med diskussioner med ansvariga på kommun och länsstyrelse. Vi vill veta vad som gäller och hur man ställer sig till en utveckling av campingen. Vårt koncept ger campingar möjlighet att kunna göra de investeringar som kommunerna inte har råd till och ändå ha kvar tillgängligheten för ett rörligt friluftsliv. När man gör förändringar i ett område finns det alltid olika åsikter om det är bra eller dåligt. Ofta görs en ny plan vilket innebär att kommun, länsstyrelse och allmänhet kan ha synpunkter, vilket är bra.

Campingägaren hanterar bygglov

Enligt Marias artikeln har Drömstugan i Sverige AB inte sökt några tillstånd i varken Västervik eller Falun. I både Falun och i Västervik jobbar vi tillsammans med externa ägare och har rollen av konsulter. Västerviks kommun är ägare av anläggningen. De har aktivt valt att jobba med oss och är själva ansvariga för att söka bygglov. I Falun finns det redan bygglov, 20 hus är klara och ytterligare 15 är på gång. Försäljning pågår och intresset är stort.

Det är helt rätt, som Maria skriver, att vi inte har sökt något bygglov på dessa platser och som upplysning kommer vi inte heller att söka några, då Drömstugan inte äger projekten. Ett planärende kan ta mellan två och sju år upplyser Maria oss om i artikeln. Vi har varit med om allt från 9 månader till 10 år kan jag upplysa Maria om.

Vad gäller Tanum finns det ett externt bolag där Drömstugan äger 20 procent och här har det inte påbörjats någon försäljning just därför att planen inte är klar. Jag skulle tro att det kommer att röra sig om 200–300 enheter och inte femhundra som hon skriver i artikeln. Inte heller här kommer Drömstugan att söka bygglov, utan det kommer att skötas av Smögens Camping.

I Åre har vi diskuterat planerna med politikerna och tjänstemännen. Drömstugan har skrivit ett köpeavtal för marken och är därför delaktiga i det pågående planarbetet. Vi har satt upp som mål att börja sälja i vinter eller så kommer vi att ta upp intresseanmälningar.

Trygga pengar

Då debatten på helagotland.se vinklas som att bolaget ”tar in pengar och sedan inte gör rätt för sig” vill jag förklara hur det i själva verket går till: När du anmäler ditt intresse för en stuga betalar du 25 000 kr som sätts in på ett räntebärande konto. Om bygget inte kan genomföras eller om förändringarna under plan- eller bygglovsprocess blir så stora att du backar ur, återbetalas pengarna med ränta.

Positivt mottagande

Journalister vill gärna skriva ”Pigge Werkelins bolag” och det är i och för sig sant vad gäller Drömstugan i Sverige AB, men vi är sex delägare och fler är på väg in. Vi har ambitionen att bygga 500 hus på tre år och då är det av största vikt att alla känner sig trygga med produkten. Vi kommer att förbättra vår hemsida så att det inte råder några tveksamheter om vilka anläggningar som är planerade respektive byggda.

Vi har jobbat med detta bolag i nio månader och fått ett otroligt positivt mottagande. Jag hoppas att vi kommer att förändra ett antal campingar i Sverige så att dessa blir året-runt-anläggningar med betydligt högre standard än idag och att både ägare och hyresgäster kommer att kunna bo i en Drömstuga vid stranden eller vid skidbacken.

Pigge Werkelin, styrelseordförande i Drömstugan


Dela med dina vänner!
3 svar
  1. Britt Nyman says:

    Vi köpte vår gotländska Drömstuga i somras. Hittills har den varit uthyrd så vi har inte ens kunnat komma in i den ännu, men vi har en bild av den på datorns skrivbord och kan se den varje dag. Det är jättekul, speciellt som de första hyresintäkterna har ramlat in också. Dock tycker folk i vår omgivninga att vi är komplett galna. ”Ni kommer inte att kunna ha den kvar”, ”hur skall ni få den uthyrd?” osv låter det och inte hjälper det att man förklarar konceptet heller. Tråkigt, tycker vi. Nu längtar vi bara till oktober, när vi skall åka till Gotland och bo i vår egen stuga och till ett Gotland utan turister. Härligt!!!!

  2. Pia Bolinder says:

    Det skulle behövas fler drömstugor, Här i Haninge har vi två campingar som har bästa läget vid havet, jag tror att det är Stockholms Stad som driver båda.. de skulle kunna utvecklas till att bli fantastiska semester byar..men jag tror den här kommunen har dåligt självförtroende -Inte kan väl vi!! eller något i den stilen, för trots flera förslag och idéer så vågar inte någon satsa., tråkigt och ledsamt för en fin skärgårdskommun som Haninge.

  3. Veronica says:

    Människor är alltid väldigt snabba med att döma saker vi egentligen inte vet någonting om. Jag personligen blev väldigt glad när jag såg reklamen för Drömstugan – i Örebro. Det är precis sådana projekt som Gotland behöver. Utländska turister ser Gotland som underutvecklat, att ön har en potential som inte utnyttjas till max. Det håller jag med om, och projekt som Drömstugan hjälper Gotland en bra bit på vägen.

Ingen möjlighet att kommentera detta.

© Copyright - Piggebloggen - Produktion och inspiration: Stenströms Information & Marknadsföring