Är våra politiker korkade, rädda eller har de bara en låg kunskapsnivå?

15 feb
15 februari 2012

Jag är väldigt frustrerad över våra politikers agerande och deras låga kunskap om färjeupphandlingen. Det är sällan som så lite engagemang kan göra så stor skillnad för framtiden. Det verkar som de inte är intresserade av att ta till sig den kunskap vi har idag vilket är väldigt underligt.

Varför finns det inget parti som ifrågasätter underlaget som de har fattat beslut utifrån?  Det känns som om de håller ihop för att inte avslöja sin egen låga kunskap i denna komplexa fråga. Är det enklast att hålla med de andra så att ingen kan pekas ut för att ha gjort fel? Det är underligt att alla kan vara så rörande överens om en fråga som vilar på fakta som presenterades för nästan 10 år sedan. Vem var det som presenterande detta då och betyder inte dagens fakta något? Jag tror det är rädsla att göra fel som skapar detta konsensus och det är väldigt farligt för en region som Gotland att vi på tio år inte ser någon förändring.

Någon miljökonsekvensbeskrivning har det aldrig varit tal om för öns absolut största miljöbov. Skall någon däremot bryta sten, bygga hus eller en liten bro så ställs det krav på miljökonsekvensbeskrivning. De flesta av beslutsfattarna visste inte att dagens båtar skulle bli bland de minst miljövänliga i världen på grund av hastigheten. När nu Gotlänningen kräver denna snabbfärja så belastas varje Gotlänning med 2–3 ggr så mycket som genomsnittet i landet när det gäller utsläpp av skadliga växthusgaser. Få av de som fattade beslut förra gången hade en aning om att de nya båtarna skulle stå för utsläpp av betydligt mer växthusgaser än dess föregångare. Minsta lilla bygglov kan kräva en miljökonsekvensbeskrivning men konsekvensen av att köra vår färja i 28 knop blundar samtliga partier för.

Flera av de ansvariga som jag pratat med trodde att båtarna skulle köra tre tur och retur i stället för de två som de gamla båtarna hann med till huvudhamnen Nynäshamn. Det går inte och man får saxa med Oskarshamn och då får vi helt plötsligt konstiga natturer utan hytter som väldigt få kan åka. Ingen trodde det skulle bli prishöjningar till dagens nivå där det blir billigare att flyga än att åka båt ibland. Med den här prisutvecklingen betalar en familj med bil snart sextusen för en ordinarie biljett tur och retur. Ingen visste då att snittet för våra besökares vistelse på ön skulle gå från 5,3 till 3,9 dygn vilket gör att vi tappat ca en miljon gästnätter om vi räknat med en 20% tillväxt på 11 år. Då trodde man att hastighet var framtiden. Förutsättningen för att kunna bli fler Gotlänningar var att restiden gick ner. Vad blev resultatet? Vi har eldat upp en miljard i skorstenarna och vi är väl ca 100 personer till på ön. Detta har hänt:

 1. Utsläppen av skadliga växthusgaser har ökat så mycket på grund av hastigheten på båtarna att Gotland troligen är en av de regioner som släpper ut mest växthusgaser per person i Europa. Vi ligger 2–3 gånger över snittet i landet när det gäller utsläpp av skadliga växthusgaser. Då är ändå inte Cementa medräknat. Kan vi då kalla oss Eko-kommun?
 2. Vi har troligen Nordens högsta färjepriser på båtarna.
 3. Vi fick helt plötsligt natturer utan hytter vilket i sig är unikt 2012.
 4. Vi satsade på hastighet i stället för kapacitet vilket innebar ett tapp på 400 000 gästnätter i stället för en utveckling mot ca 600 000 gästnätter. Ett totalt minus på över en miljon gästnätter på 11 år.
 5. Hastigheten var en viktig del för att nå målet med 10 000 nya gotlänningar. Efter dessa år så rör sig pluset inte om mer än några hundra personer.
 6. Båtarna skulle vara miljövänligare med katalysatorer, men på grund av hastigheten hamnar de näst längst ner på en internationell miljöklassning. Det är nog ett rekord i sig med så nya båtar.
 7. Det finns en risk att våra gotländska eko-produkter blir diskvalificerade när de tar båten i framtiden. Om jag förstår det rätt så borde en produkt som idag klassas som bra miljöval blir av med sin miljömärkning om den fraktas med dagens snabbfärjor. Det finns en stor risk att alla livsmedel kommer att räkna in transporten i framtiden för att få en helhetsmärkning. Då går det inte att producera livsmedel på Gotland om vi vill ha bra miljömärkning.

Att man fattade beslutet förra gången var säkert bra med den kunskap man hade då. Men att fatta beslut idag efter samma information utan att ta hänsyn till de som är fakta idag är korkat. Det finns nya kunskaper som gör att man borde ta hänsyn till dessa och med hjälp av detta ta initiativ till det som skulle gynna Gotland på bästa möjliga sätta inför framtiden. Jag hävdar att flera av ovanstående punkter inte varit kända för de politiker som skall fatta/har fattat beslut i frågan.

Att inte veta och inte våga är farligt.

Det är både fegt och oansvarigt att inte ta initiativet själv. Det är klart att vi helst vill åka ännu snabbare om det är finansierat och att man löst miljöpåverkan. När det nu inte går att lösa miljön så kan väl de partier som anser sig vara partier med miljö i fokus inte ställa sig bakom att subventionera båtar som gör linjen till en av de sämsta i världen miljömässigt? Eko-kommun Gotland blir lite svårt att förklara när vi är en av de kommuner i Sverige som är sämst på utsläpp av växthusgaser. Dagens hastighet ger båtarna en näst sista plats i en internationell miljöklassificering av fartyg. Det känns som om alla ställt sig bakom ett korkat beslut för att ingen ska kunna peka ut någon enskild människa som ansvarig.

Var finns initiativet för öns utveckling? När vi fick dessa båtar förra gången blev det startskottet på en väldigt stor investeringsvåg som startade. Nu kan detta ske igen om vi kan ge näringen en framtida tro på stor tillväxt. En stor tillväxt inom besöksnäringen påverkar transporter, bygg, handel, arbetsmarknaden mm på ett positivt sätt. Att stånga sig blodig för samma hastighet och turtäthet och sedan låta statens tjänstemän komma med ett förslag är både ansvarslöst och fegt. Detta gör att vi inte kan styra vår egen utveckling utan måste lita till vilken ståndpunkt de formulerar i Stockholm.

Har våra politiker på ön nu lyckats påverka Trafikverket att fortsätta köra snabbt så blir det fler neddragningar. Jag fasar för hur sommarkapaciteten kommer se ut. Runt den 23 februari kommer upphandlingsunderlaget som till 95% kommer styra trafiken fram till 2027. Då är jag 65 år och kommer inte att vara speciellt intresserad av framtida utveckling. Det är nu vi kan göra skillnad om politikerna vågar.


Dela med dina vänner!
2 svar
 1. Nils Nordenbrink says:

  Hej Fredrik
  Personalkostnaden för de stora båtarna, som går året runt, är i princip lika stor oavsett hur fort båtern går och om den ligger i hamn eller inte. (För de små HSC-båtarna är det annorlunda).

  Vårt nuvarande system, designat på 90-talet, är optimerat för att minimera personalkostnaden. Vårt nya system måste optimeras för att minimera bränslekostnaden.

  Det går att ha tre båtar i trafik året runt. Då kommer det att funka med turlistan och 30 minuters längre restid.

  Som fastlandspendlare är jag mån om att vi har en långsiktigt hållbar trafik. Tack Pigge för att du engagerar dig i den här frågan som ytterst få andra vågar ta i (annat än att säga att allt skall vara som förr – vilket är en orimlighet).

 2. Fredrik Karlsson says:

  Hej Pigge !

  Ingen gotlänning vill ha 6 timmars färjar igen, eller nattbåt med hytt. Det är samtidigt konstaterat att så långsamma färjor ger en fördyring med personalkostnader vilket går på ett ut med energivinsten. 30-40 min går nog alla med på men det funkar inte med turlistan…
  Avtalet staten har skrivit med Gotlandsbolaget är bedövligt och det är bara att gratulerea G.B men ett normalt avtal hade gett avsevärt lägre priser. Att färjorna har blivit för dyra är inget snack om. Vi tappar främst camparna och den breda massan.

  Lägg inte din energi på detta Pigge
  Det finns bra mycket roligare saker i livet att lägga energi på…

Ingen möjlighet att kommentera detta.

© Copyright - Piggebloggen - Produktion och inspiration: Stenströms Information & Marknadsföring