Sammanställning av studie kring gotländsk turism och Gotlandstrafiken

14 feb
14 februari 2012

Syfte och målsättning

Studien som delvis redovisas i denna rapport är genomförd med syfte att undersöka hur gotlänningarna uppfattar Gotlandstrafiken som den är i dag.

En uppfattning från uppdragsgivaren Pigge Werkelin var att prissättningen har påverkat resande på ett negativt sätt. Likaså har uppdragsgivaren en uppfattning att gotlänningarna inte har kännedom om i vilken grad dagens färjetrafik påverkar miljön negativt. Målsättningen med denna studie var att ta reda på om dessa uppfattningar är riktiga

Metod

Studien genomfördes under december månad 2011 av ett antal studenter. Studien gjordes genom enkäter med 10 frågor till 1000 personer på Gotland.  40 stycken enkäter lades ut i personalrum på några arbetsplatser. Dessa samlades senare in och man kan därför inte med säkerhet veta vilka som fyllde i enkäterna, vilket gör att en viss felmarginal finns. Övriga 960 enkätundersökningar skedde personligen och togs in omedelbart.

Redovisning

Sammanställningen av enkäten genomfördes av samma studenter och redovisades i början av januari 2012 till uppdragsgivaren. Denna sammanfattning har skrivits i efterhand av en utomstående person.

Resultat

Av 1000 besvarade enkäter har följande resultat redovisats:

Kön Ålder Gotlänning/besökare
Män 49,2 % Över 50 år 36,4 % Gotlänning 90,2 %
Kvinnor 50,8 % 30-50 år 32,1 % Besökare 7,1 %
18-29 år 31,5 % Obesvarad 2,7 %

 

Känner du någon som i år har avstått från en gotlandsresa på grund av biljettpriset på båten?
Nej 28,5 %
Någon enstaka person 44,1 %
Många personer 13,5 %
Fler och fler de senaste åren 13,9 %

 

Du skall ut och resa med en familj med bil och det finns två likvärdiga båtar att välja på. Den ena av båtarna kostar 300 kr mer för en t.o.r. biljett för att resan är en timme snabbare. Vilken båt väljer du?
Jag väljer den långsammare på grund av priset 47,6 %
Restiden är viktig så det är ok med 300 kr extra för att vinna en timme. 22,5 %
Av miljöskäl väljer jag den långsammare 29,8 %
Obesvarad 0,1 %

 

På vintern går båten i dag kl21.05 från Nynäshamn och kommer fram kl 00.20. En natt båt skulle avgå kl 23.00 och ankomma kl. 06.00 På nattbåten finns det bäddad hytt och båda resorna kostar lika mycket. Vad väljer du?
Dagens modell med sen kvällsbåt är bäst 36,9 %
Nattbåten 27,7 %
Tveksam 35,4 %

 

Vad tror du om utsläpp av växthusgaser för våra nya färjor (fr. 2003) jämfört med de gamla (1980)?
Det är ingen större skillnad 33,4 %
De nya båtarna släpper ut mindre än de gamla 46,2 %
De nya släpper ut ungefär dubbelt så mycket som de gamla 20,2 %

 

Idag kan man köpa kupéplats på färjan men utan sängar. Om det fanns obäddade sängar i kupéerna /hytterna till en extra avgift på 250 kr per enhet, skulle du köpa den då?
Aldrig 26,4 %
Väldigt sällan 37,1 %
Ganska ofta 17,9 %
Troligen alltid på sena kvällsturer och natturer 18,3 %
Obesvarade 0,3 %

 

Vilken näring tror du är den viktigaste för Gotlands utveckling framöver?
Industrin 11,8 %
Besöksnäringen 65,9 %
Lantbruk 22,1 %
Obesvarade 0,2 %

Sammanfattning/slutsats

Min uppfattning är att en klar majoritet skulle välja en billigare och miljövänligare färja om det fanns ett val. Att man då kan tänka sig en timmes längre resa. Fyra av fem skulle välja vårt exempel. Gotlänningen över lag tror att besöksnäringen är en framtidsbransch. Att åka nattbåt kan vara ok i framtiden och kommer att vara avhängt tider. Studien visar att kunskapen om vilka mängder skadliga växthusgaser som båtarna släpper ut är väldig låg. Nästan ingen på ön vet att Gotland ligger 2-3 ggr över riksgenomsnittet bland kommuner vad gäller utsläpp, när båtarna räknas in.

Det är så pass många som känner någon som avstått resan på grund av priset att man måste fundera på den framtida prissättningen och beakta att ön troligen inte har något stort marknadsföringsproblem under säsong. Det vi brottas med är priset, attraktiva tider och kapacitet. DG:s uppfattning om att det inte finns någon marknad för hytter med vilsängar stämmer inte. Fyra av fem tror att de vid något eller några tillfällen vill köpa en sängplatts. Dessutom har jag lärt mig att frakt och Gotlänningar står för 1/3 av intäkterna och resterande kommer från övriga besökare men den gruppen tar man väldigt lite hänsyn till i debatten.

Tack till alla som hjälpt till med denna undersökning!

Pigge Werkelin


Dela med dina vänner!
© Copyright - Piggebloggen - Produktion och inspiration: Stenströms Information & Marknadsföring