Tankar om rederiets senaste utspel om färjetrafiken

18 jan
18 januari 2013

Sent skall syndarna vakna

Jag tycker det är intressant att Destination Gotland kommer med ett alternativ först nu när det gäller att köra energisnålare. Behovet har Destination Gotland känt till under många år då deras felberäkning nu är uppe i över 200 miljoner per år. På grund av att Destination Gotland konstant vägrar att lämna ut information så är det omöjligt att till 100% förstå innebörden i det man lovade när båtarna skulle byggas på 90-talet. Att oljenota blivit ca åtta gånger dyrare än vad man beräknat för 2012 har de flesta ingen aning om innan Jan-Erik Nilsson presenterade detta på Öppet Forum 2012. Genom att inte jobba aktivt med åtgärder som sänker bränsleåtgången har rederiet sluppit kostnader för sådana åtgärder och bara lastat över oljeprishöjningar på passagerarna och staten. Med facit i hand var det som att sätta in en billig oljepanna när alla bytte till en dyrare värmepumpar för de behövde inte betala för bränslet. Logiskt för bolaget men inte för ön.

Statliga färjor skulle bränna olja för 1/4 miljard mindre per år

Om Gotland fick nya statliga båtar 2017 plus att man genomförde Plan B så skulle oljeförbrukningen minska med minst 50% (troligen 60%). Det innebär att oljeförbrukningen skulle gå från dagens båtar på 65 miljoner till 33 miljoner liter/år (Detta är fakta). Ett snittpris för bränslet 2017-2021 borde ligga mellan 7-9 kr. Vinsten med nya båtar, räknat i bränsle, skulle alltså ligga på (33 miljoner x 8 kr) = 264 miljoner per år vilket Destination Gotland borde matcha förutsatt att deras idé skall vara intressant. Statliga båtar skulle ge minst femtio nya jobb, sänkning av fraktpriser med 50% och biljettpriset med 30% med bibehållet stöd från staten. Hur Destination Gotland skulle matcha detta vore intressant att förstå i siffror.

Oljeprishöjning med 65 miljoner för var kr som dollarn går upp

Troligen står de små båtarna för mindre än 20% av den totala förbrukningen och en ersättningsbåt skulle säkerligen dra ungefär hälften. Grovt räknat skulle Gotlandsbolaget minska förbrukningen med max 10% om inget annat görs. Om Destination Gotland skall förhandla så måste de presentera en budget som i alla fall bygger på dagens fakta. Vad framtida oljepriser blir är svårt att uppskatta men de beräkningar som Trafikverket använder för 2015 är 6,63 kr litern. Dollarkursen är historiskt låg och med dagens trafik kommer det att kosta 65 miljoner extra för varje krona som dollar går upp efter 2017 i stället för 32 miljoner med statliga färjor.

Invänta ny teknik

Det finns argument för att förlänga dagens kontrakt med motivering att det kommer att finnas ny teknik 2020. Den stora neddragningar av bränsleåtgången går att göra nu i kombination med teknik och andra smarta lösningar typ plan B. Det skulle i dagsläget ge bränslebesparingar på upp emot 60% om man vill vara optimistisk och minst 50% om man är lite mer pessimistisk. Att det sedan kommer att ske utvecklingar varje år är självklart. Varje sådan utveckling kommer att kunna minska bränsletåtgången med någon procent per år. De nya statliga båtarna skall byggas med den senaste tekniken vilket innebär att motorerna kommer att kunna köras på både gas och olja. Det finns inget som säger att utvecklingen tekniskt skulle kommit fram med något revolutionerade 2019 eller 2021. Att inte byta båtar nu kan jämföras med att inte byta datorer för att det kommer modernare i morgon. Vi har extremt törstiga båtar som är allt för dyra att köra med och mycket dåliga för miljön. Att fortsätta och elda upp ett antal hundra miljoner för mycket i dagens röda skorstenar är en helt enkelt en galen tanke.

Smart Regional utveckling = optimism på Gotland

Det handlar om mycket mer än att spara 30 minuter på sjön. Nu handlar det om regional utveckling genom att omfördela kostnader från olja till arbetstillfällen, prissänkningar, bättre service, bättre kommunikationer under hela resan och betydligt bättre avgångstider.

Att de nya statliga båtarna även innebär en kapacitetsökning med 20% samt anpassas till modernt miljömedvetenhet som hör hemma 2012 skapar en tro på framtiden.

Gotland behöver tydliga signaler på stora positiva förändringar nu.


Dela med dina vänner!
© Copyright - Piggebloggen - Produktion och inspiration: Stenströms Information & Marknadsföring