Avtalet mellan Snäck Camping och Gotlands kommun/Region Gotland

12 feb
12 februari 2014

Många har ställt frågan om vad som står i avtalet mellan vårt bolag och Region Gotland och ifrågasätter om regionen verkligen bryter ett ingånget avtal. Då avtalet är offentligt och media redan hämtat ut avtalet så väljer jag att lägga ut det här så kan var och en bedöma om det är så eller inte. Klicka HÄR för att hämta avtalet!

Regionens jurist säger att de inte behöver fullfölja vad som står i avtalet och hänvisar till att bolaget som namnges på kontraktet inte har betalt alla investeringar t.ex. schaktning, avlopp m.m. från början. Detta beror på att vi inte fick den tomträtt som utlovats, därmed hade bolaget ingen säkerhet för att kunna ta banklån och därför är det närstående bolag som fått stå för delar av dessa investeringar under en inledningsfas. Men efterhand har Snäck Camping betalt för samtliga dessa investeringar. Utan att göra så här hade vi helt enkelt inte kunnat fullfölja vår del av avtalet.

Juristen hävdar även att villavagnarna inte är stugor och att vi därmed inte uppfyller avtalets paragraf 8. Mitt juridiska ombud hävdar däremot att vi har gjort precis de investeringar som skall göras för att uppfylla kraven i avtalet. För mig är detta juridiskt hårklyveri och ett försök från regionen att komma ur ett avtal. Om en villavagn är en villa på hjul eller ett hus på hjul (husvagn) eller en stuga på hjul spelar ingen roll. Allt är inkopplat på VA-nätet med fast el och allt står på torpargrund med bygglov.

Anledningen till att vi inte kommit i mål är att regionen inte klarat att ta fram en plan för området på den beräknade tiden ett år. Ja i själva verket har det nu gått mer än 10 år – det finns fortfarande ingen plan och regionen vill inte ta på sig något ansvar. Genom juridiska finter har de försökt tvinga oss kvar och antytt att det skulle kunna bli en juridiskt långdragen tvist. Bolaget skulle rent ekonomiskt inte klara denna tvist, men genom att sälja villavagnarna kan vi nu driva denna tvist mot regionen. Förloraren kommer att få stå för processkostnaderna och de kostnader som blir resultatet av kommande dom.

Välkommen till Snäck på lördag 15 februari!

På lördag 15 februari tänker vi från bolaget möta politiker och allmänheten på Snäck för att få visa vad vi gjort med anläggningen och förklara vad allt stupade på. Här kan vi på plats reda ut oklarheter och svara på diverse frågor. Det vore galet att göra denna resa utan att lära sig något av detta. Jag vet att det finns många politiker som inte varit inne i en villavagn och som är dåligt informerade om vad som krävs för att driva camping på Gotland.

Vi kommer också att sälja en villavagn på auktion där man får lägga bud på en vagn som har sex säsonger bakom sig. Nypris på en sådan vagn till privatkund på Gotland är ca 700 000 inkl moms. Lägsta pris är 225 000 kr inkl moms vilket är samma snittpris som region Gotland skulle ha betalt för vagnen på plats.

Vi har lagt upp en liten tipspromenad och så bjuder vi på kaffe och Monikas nybakade bullar! Välkomna!


Dela med dina vänner!
© Copyright - Piggebloggen - Produktion och inspiration: Stenströms Information & Marknadsföring