Tre nej av tre möjliga när det gäller bygglov är ett nytt personligt rekord 

17 jun
17 juni 2015

Etik, moral och utvecklingshunger 

I senaste dragningen i Byggnadsnämnden blev det tre nej av tre möjliga när det gäller bygglov. Tyvärr känns det som ett lotteri då vi är överens med tjänstemännen och minst hälften av politikerna att det borde bli ja på minst en av frågorna och ändå blir det nej.  Ibland har jag en känsla av att mina ärenden ibland särbehandlas negativt vilket har bekräftats av två högre tjänstemän. I de sista av de tre bygglovsärenden som jag beskriver nedan, är det garanterat en hund begraven när både politiker och tjänstemän är så osäkra.

Görs planer för att kunna utveckla eller för att förhindra utveckling?

Bygglov 1: Vi ville rensa bort hasselbuskar och några mindre träd som skymmer solen, utsikten, försämrar wifi och gör att färre enheter kan få rum på anläggningen. Vi vill utveckla campingen så att den blir så attraktiv som möjligt men den utvecklingen har Region Gotland styrt upp så hårt i en plan att tjänstemännen anser att vi inte får rensa bort hasselbuskar. Varför eller vem som bestämt det är oklart. Alla skyller på alla och inte ens tjänstemännen förstår den plan som Region Gotlands planavdelning själva jobbat fram. När planen skulle göras var det många som hade åsikter, men idag är det ingen som vill kännas vid och ta ansvar för besluten. I stället skyller man på planen som om den vore någon utböling som inte hör hemma i denna värld och den förhindrar utvecklingen på campingen, i stället för att förenkla utvecklingen.

Nya stugor på Norderstrand

Nya stugor på Visby camping, Norderstrand

Kön för nya planer är närmare tio år

Jag tycker att de från Region Gotlands sida verkar vilja göra planer över det mesta och för två år sedan så hade de ca 110 planer som låg för bearbetning samtidigt som jag fick veta att det fanns resurser för ca 8–10 planer per år. Om det fortfarande är så och politikerna är medvetna om detta så är det något riktigt galet och jag hoppas att min information är fel.

Tyvärr är de färdiga planerna oftast fyllda av restriktioner och är så detaljerade att det hämmar verksamheten. Ser man på planerna för Norderstrand, Björkhaga, Tott och Slite så finns det regelverk som försvårar utvecklingen i varje planärende.  Skall Gotland vara en framgångsrik året-runt-destination så borde ön ha minst en campinganläggning som har öppet 365 dagar om året och den självklara campingen har restriktioner i sin plan att den bara får vara camping sex månader om året och resten skall den vara allmän park. Här har jag försökt att få reda på hur man resonerade men får inga vettiga svar.

På grund av att Region Gotland vill trycka in så många restriktioner i sina planer blir det svårt att bedriva verksamhet som är lönsam. Förutsättningarna att driva verksamhet  förändras på fem år och det som gällde när man påbörjade planarbetet  behöver inte alls gälla när den är klar 4–10 år senare. Tyvärr är 4–10 år en tidsaxel som man bör räkna med när man påbörjat ett planarbete. Något som ingen berättar är att man under planläggningstiden inte ger bygglov för något. Detta kan vara helt förödande då man inte ens kan ge bygglov till sådant som myndigheterna kräver. Jag menar att med de långa ledtiderna och många restriktionerna så finns det ett klart systemfel som inte gynnar syftet. Att den som skall använda planen dessutom har så lite att säga till om är också anmärkningsvärt då hen skall investera och tro på projektet i framtiden. Det finns en stor förbättringspotential kring planärendena.

Tillfälligt bygglov för denna sommar ger svar i augusti 

Bygglov 2: Vi har 7 stycken villavagnar som blivit över denna sommar och tillsammans med Tofta camping ville vi ställa upp dessa enheter på deras camping under sommaren 2015. Då det är både dyrt och omständligt med bygglov så passade de på att söka med möjlighet till eventuell förlängning av det tillfälliga bygglovet i fyra år till.

Campingen har överkapacitet, det behövs fler riktiga bäddar och vi har enheter som står. Kunderna finns och då behövs bara en bygglov så skulle det kunna generera ca 1200 nya gästnätter. Nu har vi fått något kryptiskt svar om att ärendet skjuts fram till augustimötet. Exakt varför är inte helt tydligt. En anledning är eventuellt att man är rädd för att dessa villavagnar skall bli permanenta och därför vill att det ska göras en plan.

De flesta planer som jag varit inblandade i tar mer än fem år, vilket är en ledtid man bör räkna med och därför borde man söka tillfälligt lov på samma tid. Här har det troligen inte gått fram till politiker att möjligheterna med villavagnarna är nu i sommar och inte i höst. Detta nej betyder att vi inte kan leverera 1200 gästnätter och våra bolag går miste om ca 700 000 kr i intäkter på en möjlighet som finns just nu.

Enligt sökande på Tofta camping så var han och tjänstemannen överens och att man såg stora möjligheter att få igenom detta bygglov i juninämnden. Hur de resonerar när de skjuter upp ärendet till augustimötet skulle vara intressant att få veta. Gör man så av rädsla, okunskap eller är det ett sätt att ge igen, är så naturligtvis frågor jag ställer mig. Någon smidighet eller ambition att jobba för företagarnas bästa är svårt att se i detta fall. Jag skulle uppskatta att få ett riktigt svar på varför?

Varför inte lita på tjänstemännen om politikerna är osäkra?

Bygglov 3: Vi har tidigare fått ett bygglov för 20 hus i Fide och behöver nu flytta 3 av dessa, bland annat därför att byggnadsnämnden missat att det går en VA-ledning under de inritade byggloven. Samtliga inblandade tjänstemän var överens om nya placeringar som vi alla kunde acceptera. Vi har bland annat tagit hjälp av förre stadsarkitekten som konsult och även stämt av med en fd ordförande i byggnadsnämnden för att säkerställa att det går att göra så här. Alla ser att det är möjligt om man vill. När sedan beslutet skulle tas i nämnden så blev det votering och då fick en utslagsröst fälla avgörandet, vilket bör ha varit ordförandens röst.

Utsikt från balkongen på en av stugorna i Burgsvikens Strandby.

Utsikt från balkongen på en av stugorna i Burgsvikens Strandby.

Planarbetet som tar 13–15 år 

Detta innebär att de nu kräver att hela området planläggs. En sådan plan påbörjades ca 2004 och är fortfarande inte klar trots att vi lagt närmare 800 000 kr på den. Anledningen till att detta är fördröjt är bland annat att vi var lovade att få avlopp till 2008, sedan till 2011, som sedan blev 2013 som sedan blev ca 2018 och som nu är in på 20-talet. Alla vet att bygget av Burgsvikens Strandby är beroende av alla 20 enheterna och detta sätter stopp på de byggplaner som nu är påbörjade. Vi har investerat närmar 15 miljoner och kommer nu att få vissa utmaningar med projektet som är helt onödiga.

Fide missade en investering på 160 miljoner 

Jag har haft en del fighter med Byggnadsnämnden och vunnit flera, vilket gör att jag har några som gärna ser att det går mindre bra för mig ibland. De två senaste ordföranden i Byggnadsnämnden har öppet sagt att mina ärenden tar längre tid vilket jag tog upp med vår senaste Regionchef och han lovade att det inte skulle göras skillnad på sökande utan att alla skall behandlas lika. Jag tror att i ovan nämnda fall, där bygglovet i en omröstning avslogs med 5 röster för och 6 emot, finns minst en person som tar detta personligt och får detta att tippa över och fördröja bygget ett par år. Om det är så att ordförande har utslagsröst och väljer att rösta emot byggplanerna när hans tjänstemän är för, så har jag ingen förståelse alls för detta.

Politiker och tjänstemännen är inte överens vilket skapar osäkerhet 

En Byggnadsnämnd består av folkvalda som inte har lika mycket kunskap om regelverk och förutsättningar som de tjänstemän vars jobb är att jobba med detta dagligen. Väljer då ordförande att inte gå på den linjen som halva nämnden och hela tjänstemannasidan ställer sig bakom, så känns det mycket märkligt. Framför allt då Sudret behöver så många bäddar som möjligt och vi behöver skapa arbetstillfällen på ön. Varför de då väljer att kräva en plan för flytt av tre hus som redan har bygglov och därmed riskera att hela projektet blir fördröjt i 3–5 år, eller att det återigen läggs ner, är för mig en gåta. Förra gången det skedde så stoppades en investering på ca 160 miljoner och närmare 500 bäddar i Fide.

Byggnadsnämnden sätter nu kunden mer i centrum 

Om det är sådana här beslut som skall hjälpa ön till att göra Gotland till Årets Tillväxtkommun 2018 så tror jag man tänker fel. När vi jobbar med tillväxt måste vi se möjligheter i stället för omöjligheter. Det krävs ett samspel där man hjälps åt i ställer för att stjälpa ärendet.  Som entreprenörer har vi en dialog med tjänstemännen som försöker se möjligheter vilket har förändrats till det positiva de senaste året. Jag tycker att ambitionen inom byggnadsnämnden idag är rätt och Cia gör ett grymt bra jobb i den förändringen.

Investerare vill veta för att våga 

Frågan är vilka signaler det ger när entreprenörer fattar beslut om investeringar på miljonbelopp efter dialog med tjänstemän där alla inblandade ser möjligheter och sedan politikerna väljer att gå sin egen väg. Resultatet blir en förtroendekonflikt hos många. Som entreprenör kan vi inte i hämta information från enskilda politiker och på det här sättet skapar vi en osäker miljö där företagare och investeringar inte trivs. Politikerna har tydligen inte speciellt stort förtroende för sina tjänstemän och trots att de inte är branschmänniskor så ställer de sig över tjänstemännens fackkunskap. Här finns något att jobba på om vi skall vinna tävlingen och utveckla ön!

Positiva tongångar och framtidstro igen på ön

För övrigt finns det mycket som känns bra just nu på ön. Det blåser förändringsvindar på Gotland. Det rensas ut rädda ledare och ersätts med nya krafter som vill samarbeta och utveckla. Jag tror att Gotland har en god framtid nu när S äntligen vågade byta ledare då Åkes stil att absolut ha TF Regiondirektören kvar bara har skapat osäkerhet, rädsla och handlingsförlamning inom Region Gotland. Det har kostat mycket mer än de flesta kan förstå.

Jag vill förstå hur man tänker och varför! 

Jag hoppas att jag har fel i några antaganden och att någon vill förklara hur man tänker när man fattar besluten jag försökt beskriva. Jag känner mig förvirrad och besviken, men ändå glad att det börjar synas ett ljus i tunneln för helheten på ön.

Njut av dagen och nu går vi mot ännu en solig dag på Gotland!


Dela med dina vänner!
© Copyright - Piggebloggen - Produktion och inspiration: Stenströms Information & Marknadsföring