Positiv utveckling ger nya utmaningar som mycket väl kan ge 1000 nya jobb! 

11 Dec
11 december 2015

Jag har plockat fram lite intressanta siffror och ställt dem mot varandra vilket ger en del spännande och oväntade svar om Gotland och besöksnäringen. Jag är övertygad om att näringen kan ge ca 100 nya jobb per år i tio år framöver om vi anstränger oss lite och satsar.

Detta är siffror som jag tror att vi har nytta av att sprida. Ta gärna 20 minuter och fundera igenom och dra dina egna slutsatser om vad detta egentligen betyder för ön. Har du synpunkter? Bolla dem gärna med mig!

Gör vi rätt inför framtiden så är besöksnäringen en framtidsbransch där Gotland kan komma att se en stadig tillväxt med 1000 nya året-runt-jobb inom tio år!

Här kommer några punkter som ev ger lite nya perspektiv

1) Gotland har ca 450.000 besökare som kommer med båt och ca 40.000 som kommer med flyg till Gotland under juni, juli och augusti. Totalt var det ca 490.000 icke-gotlänningar som kom till ön under sommaren 2015. Det innebär att flyget levererade 8,8% av alla gäster och båten 91,2%. (Flygets siffra är en uppskattning men om den varierar på några tusen så gör det inte någon större skillnad i helheten. Totalt flyger 60.000 under perioden och jag har uppskattat att 2/3 är icke-gotlänningar)

2) Tillväxtverket presenterar antalet redovisade kommersiella gästnätter för perioden 1 juni–30 augusti och då är det ca 616.652 nätter för Gotland. När man ställer de båda siffrorna 490.000 tillresande mot 616.652 gästnätter så förstår alla att den summan inte ger någon riktig bild av antalet egentliga gästnätter.

3) 2014 kunde Gotlandsbåten redovisa en stand-tid på i genomsnitt sex nätter men jag tror att Destination Gotland har kortare tid och jag har därför valt att göra beräkningarna utifrån 5 dagar i snitt för alla tillresande.

4) Det innebär att 490.000 gäster x 5 dygn levererar 2.450.000 gästnätter med icke-gotlänningar. Och då är 616.652 av dessa kommersiella eller 25%. 75% är alltså icke-kommersiella. Detta är en stor skillnad mot de siffror vi brukar diskutera på mötena.

5) Gotlandsbåten planerar att leverera 90.000 resenärer till Gotland 2016. En beräkning är att 10.000 av dessa kommer att vara öbor och då får vi 80.000 besökare. Detta är dubbelt så mycket som flyget totalt levererar under samma tid år ett och troligen närmare tre gånger så mycket år tre.

6) Om Gotlandsbåten går med 75% beläggning under högsäsong så kommer vi att leverera 6.750 nya gästnätter per dygn. Vilket innebär att ön behöver få fram 6.750 fler bäddar per dygn.

7) Enligt Tillväxtverket så ger 360 gästnätter ett årsarbete när man räknar in alla led som påverkas. Om 20% av dessa jobb skulle landa på Gotland så blir det 222 årsarbeten av 400.000 nya gästnätter (80.000 besökare x 5 gästnätter)

8) Den nya kryssningskajen beräknas kosta 250 miljoner och efter några år skall den ge ca 90 000 nya gäster som stannar ca 6–10 timmar. Räknar man ett snitt på 8 timmar så får man 710.000 timmar i stann-tid. Första året skall Gotlandsbåten leverera mer än 10 gånger så mycket räknat i stann-tid. Om fem år när Kryssningskajen skall leverera de beräknade 90.000 nya resenärer har Gotlandsbåten redan levererat 50 gånger så mycket i stann-tid. Och mer än 10 gånger så många passagerare.

9) När byggloven drogs in på Snäcks camping försvann ca 500 bäddar. Idag lutar det, som jag känner till, åt att minst sju turistanläggningar blir året-runt-anläggningar åt flyktingar. Troligen finns det ännu fler som funderar på att byta fot då de tjänar betydligt bättre på en året-runt-verksamhet med flyktingar. Det kommer då troligen att försvinna ytterligare ca 500–800 bäddar till sommaren. Ser vi ett avbräck på 1.300 bäddar totalt gånger 60 dagar så försvinner det 78.000 gästnätter. Det motsvarar vad 3 visby-hotell levererar under juni–augusti.

10) Två möjliga lösningar skulle vara att på olika sätt påverka gotlänningarna att hyra ut mer av eget boende vilket det kommer finnas efterfrågan på. Fastlänningar skulle kunna flytta över husvagnar och villavagnar till ön som placeras på campingar och sedan hyrs ut när ägarna inte är på plats. Då skulle det eventuellt kunna komma fram 4–6.000 bäddar. Detta är möjligt om man i branschen hjälps åt.

11) Historiskt så har turistresandes ökat knappt 0,5% per år samtidigt som stand-tiden minskat vilket i princip troligen innebär att vi minskat antal gästnätter. Tillväxtverkets siffror visar att 2010 och 2011 hade fler gästnätter än 2014. Med den nya båtkapaciteten från Gotlandsbåten, den ökning som kommer med Destination Gotlands nya båtar och en fördubbling av marknadsföringsinsatserna är det möjligt att:

  • öka det genomsnittliga resandet och övernattningarna med 5% per år i tio år.
  • skapa minst 100 nya året-runt-jobb per år i tio år vilket blir 1000 nya jobb.

Vilken bransch kan se den möjligheten på Gotland? Dessutom är det i en bransch som ger många ungdomar och lågutbildade jobb.

12) Siffrorna är inte helt officiella för vad Destination Gotland lagt i marknadsföring för ön. Men sedan Gotlandsbåten kom in i bilden så har det sammanfallit med att Destination Gotland ökat sina insatser betydligt. Tillsammans med Gotlandsbåtens marknadsföringsbudget så lägger rederierna idag mer än dubbelt så mycket på marknadsföring som Destination Gotland lade t.ex. 2012. Det är rederinäringen som står för den stora tunga marknadsföringen när det gäller att sälja Gotland.

13) Aldrig någonsin har ön haft så bra förutsättningar när det gäller flyg- och båtkapacitet. Nu är den trånga sektorn boendet där alla inblandade måste vara med och hjälpa till. Det är risk att vi inte kan få full effekt av det ökade tillresandet om vi inte får fram fler bäddar. Nu finns det ett samlat organ för näringen så vi får se hur Tillväxt Gotland & Gotlands Förenade Besöksnäring håller ihop detta och driver frågan omgående. Det är en fråga som berör alla men måste drivas av någon. Vi kan inte stå efter sommaren och säga att ”nu hade vi transportkapacitet men boendet funkade inte, så ökningen uteblev”. Tyvärr hör jag dagligen om fler och fler turistanläggningar som ändrar inriktning och blir asylboende och detta är ett hot mot näringen och en långsiktig tillväxt.

Nu finns det en möjlighet som är helt unik och då gäller det att agera och backa upp detta från hela Gotland. Det krävs samarbete och lite smidighet om vi skall lyckas. Klart är att förutsättningarna aldrig har varit bättre när det gäller transport och marknadsföring – det ligger närmare 1.000 nya jobb i potten långsiktigt.


Dela med dina vänner!
1 svar
  1. E says:

    Var ska turisterna bo? Om drygt 7 st el fler anläggningar ska bli åretruntboende för asylsökande?

Ingen möjlighet att kommentera detta.

© Copyright - Piggebloggen - Produktion och inspiration: Stenströms Information & Marknadsföring