Gotland: ett av världens mest attraktiva resmål! 

08 mar
08 mars 2016

Besöksnäringen växer så det knakar i världen och tyvärr har Gotland inte riktigt klarat av att hänga med i svängarna när det gäller den utvecklingen. Detta beror delvis på att logistik i form av flyg, båtar och boende inte har klarat volymökningarna de senaste åren.

Det finns ett uppdämt behov av att få resa till Gotland vilket kommer att slå igenom med kraft nu när det finns kapaciteter både i luften och på havet. Genom sund konkurrens kommer priser, tider och service att anpassas för kundens bästa. Detta kommer att få positiva konsekvenser över hela ön; det kommer att ge en byggbom och en säsongsförlängning som vi länge sett öka, men som nu kommer att ta fart på riktigt. Besöksnäringen kommer troligen att skapa mellan 1000 och 2000 nya helårsjobb på Gotland under en tioårsperiod. Rekordinvesteringar i flyg, båtar och boende ligger uppskattningsvis på närmare 5 miljarder i vår bransch under denna tid. Vilken bransch har den framtidstron på ön?

Besöksnäringen har nu samlats under ett paraply i Gotlands Förenade Besöksnäring och gemensamt bestämt att de skall vara en besöksdestination i världsklass.  Skall detta fungera måste alla parter jobba för Gotlands bästa och acceptera att det finns konkurrenter på samma gata. Nu är det vi mot resten av världen och genom samarbete över alla gränser på ön blir vi en destination i världsklass. Om det mot förmodan skulle vara någon som inte jobbar för öns bästa, måste vi sätta oss ner och lösa det internt och inte göra massmediala utspel som splittrar ön.

Skall vi vara ett besöksmål i världsklass och skapa attraktivitet måste det genomsyra näringen, regionen och länstyrelsen från toppen ner via politikerna till alla tjänstemän. Detta är ett tydligt mål som vi nu jobbar på och då måste alla på ledande positioner inom Länsstyrelsen och Regionen vara lika tydliga med budskapet ner till sina tjänstemän.

När vi i samklang kan bygga in naturupplevelser i våra investeringar på turistzonerna, så blir det unika besöksmål. Då kommer vi lyckas att attrahera kapital och besökare på ett sätt som kommer att få genomslag långt utanför Sveriges gränser.

Att bli ett av världens mest attraktiva resmål är möjligt men då måste vi alla jobba mot samma mål och hjälpas åt och inte stjälpa. Nu är det vi på kalkstensklippan i Östersjön mot världen och inte mot varandra. Om alla verkligen drar sitt strå till stacken, så kommer Gotland att blomstra som aldrig förr. Då blir ön den plats där människor verkligen vill leva och verka.

Kapitalet och idéerna finns, så nu gäller det att vi får skapa detta på riktigt. Näringen är redo på många plan. Frågan är om Regionen, Länstyrelsen, Tillväxt Gotland, Inspiration Gotland, Företagarna, Svenskt Näringsliv m.fl. är redo och tänker backa upp detta fullt ut? Sätter vi Gotlands bästa främst och alla har målet att vi skall bli ett besöksmål i världsklass i varje mening där vi ser utveckling, så kommer jobben, vilket är motorn för öns utveckling.


Dela med dina vänner!
© Copyright - Piggebloggen - Produktion och inspiration: Stenströms Information & Marknadsföring