Ännu en 100-miljonersman har anlänt till Gotland

14 jun
14 juni 2016

Statens 100-miljonerman

Staten har skickat Peter Larsson som någon form av vitamininjektion och med sig har han fått 100 miljoner som skall pumpa igång näringslivet på ön med. Meningen är att han skall sprida ut dessa pengar över tid i olika branscher för att skapa fler arbetstillfällen på Gotland. Hans tänkta insatser kommer presenteras den 20 juni och då hoppas jag verkligen att besöksnäringen är en del som man ser potentialen i från staten.

Uppsalas 100-miljonersman

Från Uppsala kommer det ytterligare en 100-miljonersman som troligen kommer att leverera mer än 3 x 100 miljoner varje år. Om det skall ske eller inte bestämmer vi gotlänningar genom att stötta eller inte.

Ralph Axelsson

Ralph Axelsson

Han heter Ralph Axelsson och har landat på Gotland tack vare att att Tjelvar var försenad från Västervik när familjen skulle med den färjan på 80-talet. Då föddes hans stora intresse för bilfärjor och detta ihop med att han vill vara med och göra skillnad på Gotland har gjort att att han har satsat otroligt mycket pengar och tid på Gotlandsbåten. Utan Ralph så skulle det aldrig har gått att göra skillnad på detta sätt.

De första hundra miljoner sparar resenärerna in

Som bokningsläget set ut den sista tiden så tappar kollegan Destination Gotland inga passagerare och Gotlandsbåten ser ut att nå till de ca 90 000 passagerare som man räknar med att köra hit under sommaren 2016. Detta skulle ge ön ca 300 000–400 000 nya gästnätter om trenden håller i sig. Anledningen till ökningen i resandet är större kapacitet och framförallt alla prisutspel som kommer tack vare Gotlandsbåten och som Destination Gotland svarar på. När jag gör en överslagsberäkning (se nedan*) så kommer passagerarna att spara ca hundra miljonerna tack vare att biljettpriserna sänkts. Detta tack vare att Gotlandsbåten nu finns som en prispressare på marknaden.

Nästan hundra miljoner blir troligen mer än tvåhundra

Nästan tvåhundra miljoner kommer tack vare Gotlandsbåten och den kraftiga reseökning som ger ca 350 000 nya gästnätter till ön. Räknar vi väldigt lågt att varje person spenderar ca 600 kr per person och natt så har vi ytterligare minst 200 miljoner till som landar på ön. Troligen är summan större, men det finns ingen som vet exakt då vi inte har något specifikt belopp på vad våra turister spenderar per dygn på ön.

Gotlandsbåt-effekten blir störst på landsbygden

Det är inte omöjligt att 2016 kommer ge en ökning på antal tillresande om 100 000 passagerare för helåret 2016. Om både flyg och rederier tror på ön och tillsätter lika stor kapacitet även nästa sommar med samma konkurrens så får vi en fortsatt ökning med 20–40 000 passagerare per år de närmaste åren. Detta skulle innebära att vi 2016 får en effekt som motsvarade minst fyra gånger den som Kryssningskajen beräknas ge, redan i år. Under 2017–2019 kommer effekten att motsvara det det dubbla om vi ställer den i relation till vad Kryssningskajen beräknas ge när man räknar i pengar som spenderas på ön. (se nedan **)

Resandet kommer troligen att stabilisera sig på denna höga nivå om inte ännu fler båtar sätts in, vilket förstås är möjligt. 2019 har vi troligen ökat antalet tillresande med ca 30% på ön tack vare Gotlandsbåtens inträde. Gotlandsbåt-effekten kommer att märkas mest på landsbygden där merparten av den ledig kapaciteten finns.

Gotlandsbåt-effekten är väldigt tydlig när man jämför med Öland

När jag ringde runt för några veckor sedan hade Gotland ett oslagbart rekord när det gäller bokningsläget där uppgångarna ligger mellan 30–48% för sommaren på öns hotell och stugbyar. Tyvärr kommer det att jämnas ut ju längre fram på säsongen vi kommer för bäddarna tar helt enkelt slut.

När jag stämmer av siffran med motsvarande för Öland så har den bästa anläggningen en uppgång på 3,8 % och de flesta ligger på ungefär samma nivå som tidigare. Även Västervik har en Gotlandsbåt-effekt som troligen ligger på plus ca 10 % (enligt Harald Hjalmarsson, oppositionsråd, Västervik) Gotlandsbåt-effekten är väldigt tydlig och det jag hela tiden hävdat visar sig stämma: konkurrens i kombination med mer kapacitet är vad Gotland behöver för att äntligen utvecklas.

Gotland kommer att ha två riktigt stora utmaningar framför sig

  1. Gotlandsbåten måste få tillräckligt många passagerare för att våga satsa vidare. Här är det viktigt att tillräckligt många stödjer prispressaren så att de kan fortsätta att utmana monopolet.
  2. Att Gotland nu satsar på mer boende så att flyg och rederier ser att det finns en anledning att fortsätta att satsa med mer kapacitet. Ön behöver ca 5 000 nya bäddar till sommaren 2017 och då måste myndigheter ge bygglov högre prioritet. Företag och privatpersoner måste våga bygga nytt och hyra ut mer av befintligt boende.

Om vi nu ser till att dessa två punkter fungerar så kommer vi att få se en kraftig utveckling inom näringen som i sin tur sätter fart på byggnation mm. Jag menar att Ralph och hans team finns som en jätteresurs som vi måste ta tillvara på.

Genom att fler väljer att resa med Gotlandsbåten och genom att vi skapar fler uthyrningsenheter på ön, är vi med och utvecklar Gotland.

Gotlandsbåten

Gotlandsbåten

Landsbygden den största vinnaren på Gotlandsbåten

De ökande intäkterna tack vare Gotlandsbåten lär bli betydligt mer än tvåhundra miljoner när man räknar in effekterna av att näringsidkare väljer att investera. Detta kommer att påverka allt från snickare, bussar, åkerier, slamtömning, livsmedelshandlare, bönder, krögare, biluthyrare, upplevelseleverantörer, bagare, taxiägare, rörmokare m.fl. Intäkterna kommer att fördelas över hela ön med en procentuell övervikt mot landsbygden då det är där som det finns mest boendekapacitet kvar. Jag tror att Ralphs satsningar kommer att genera minst lika många nya jobb som Peter Larsson och troligen fler. Detta borde göra att Ralph ligger bra till att bli årets mest Gotländska Uppsaling. Eller att han får priset som Årets Företagare på Gotland 2016.

Det är vi gotlänningar som bestämmer framtidens biljettpriser

Framtiden ser ljus ut och det är vi öbor som bestämmer hur vi vill ha det genom att agera för en framtid med låga båtpriser. Detta gör vi genom att resa med Gotlandsbåten och att rekommendera vänner och bekanta att resa med Gotlandsbåten. Om tillräckligt många gör lite, så blir det fortsatt stor skillnad för hela ön. Genom att berätta och dela information på fester och på Facebook så är de låga priserna här för att stanna. När vi öbor gjorde det tillsammans på flyget, genom att stödja Gotlandsflyg så gjorde vi skillnad och nu kan vi göra det igen om tillräckligt många stöttar och rekommenderar Gotlandsbåten.

Framtiden ligger i händerna på oss som bor på ön och vi bestämmer faktiskt hur det skall bli genom att se till att Gotlandsbåten får en lika självklar plats som Gotlandsflyg fick.

*) Min beräkning 1: Sparade pengar för resenärerna är lite grovt beräknad, men bör inte ligga så långt ifrån verkligheten. Jag räknar med att 75% av alla icke-gotlänningar som reser med Destination Gotland gör det på sommaren. Det innebär att av deras totala omsättning på ca 400 miljoner för fastlänningar, hör ca 300 miljoner till sommaren. Om det finns en snittrabatt på 30% på detta så blir passagerarnas besparing ca 90 miljoner och skall vi sedan lägga till Gotlandsbåtens gäster då hamnar vi på närmare 110 miljoner kr som passagerarna sparar i sommar. Jag korrigerar för lite felmarginal och då landar vi runt 100 miljoner i inbesparade pengar för passagerare.

**) Min beräkning 2: Kryssningskajen skall tillföra ca 60 000 nya gäster som spenderar ca 500–700 kr i snitt per passagerare vilket blir 30 miljoner kronor per sommar om man räknar på 500 kr/person. Effekten av 80 000 nya gäster tack vare Gotlandsbåten, är 80 000 x 4,5 nätter x 600 kr/person och natt blir 216 miljoner och minst fyra gånger så mycket. (Troligen ligger snittet för vad våra turister spenderar någonstans mellan 600–800 kr/person med övernattningarna och resor) Antagligen kommer också Kryssningskajen att öka antalet årliga besökare så nettoeffekten 2017–2019 blir ev en årlig dubblering om man ställer intäkterna mot intäkterna för Kryssningskajen


Dela med dina vänner!
© Copyright - Piggebloggen - Produktion och inspiration: Stenströms Information & Marknadsföring