Norra Gotlands framtid och utveckling 

24 apr
24 april 2017

Havskajaker utanför Slite

Norra ön tappade närmare 50 miljoner i omsättning!

Det har beslutats att Gotland skall ersättas för att det uteblir jobb på norra delen av ön på grund av att stenindustrin får stora begränsningar efter beslutet om Ojnareskogen. Något som i sin tur innebär mängder av förlorade året runt-jobb på norra ön. När även omsättningar på närmare 40–50 miljoner försvann från Slite och norra ön på grund av statliga beslut om att Nordstream inte får lasta rör i Slite, så skall det också bli någon form av kompensation också för de försvunna jobben.

I de 40–50 miljonerna ovan, har vi inte räknat in de 50 miljoner som skulle gå till hamnavgifter utan det är alla de verksamheter som skulle fått extra omsättning tack vare omlastningen av rör. Alla är överens om att det är arbetstillfällen som gör norra Gotland levande och därför måste det uppstå nya arbetstillfällen på den delen av ön. I samband med detta har man även bestämt att stora ytor på norra Gotland ska bli så kallade naturskyddsområden, vilket gör att man inte kan exploatera dessa med till exempel fritidsboenden, som skulle ge mängder av jobb. När man nu valt att skydda dessa områden så bör man göra dem till en resurs.

330 miljoner skulle generera hundratals nya jobb

Jag tror att de flesta är väldigt medvetna om att varken jordbruket eller stenindustrin är de yrkesområden där det kommer att vara tillväxt på nya jobb framöver, utan det är i andra branscher som dessa jobb måste komma. Vi skall troligen vara väldigt glada om båda dessa industrier klarar att bibehålla antalet anställda framöver. Jordbruket på ön får årligen närmare 330 miljoner i olika stöd, vilket antagligen bidrar till att bibehålla de jobb som finns inom denna så viktiga industri för ön. Om Norra Gotland under ett år fick 1/6 (= 50 miljoner) av vad bönderna får årligen, så borde man kunna skapa mängder av nya jobb på sikt. Om besöksnäringen också fick 330 miljoner årligen skulle det skapas hundratals nya jobb varje år.

Redan investerat över en halv miljard i Slite

Enligt VISITA kommer vart femte nytt jobb i riket inom besöksnäringen vilket är en av näringarna som växer mest i hela världen. När man frågar svenskarna vart de helst vill resa så kommer Gotland alltid bland de tre främsta. Tittar man på den trend som växer snabbast just nu så handlar det om aktiv fritid. Ser man vad Ving, Fritidsresor med flera säljer mest just nu, så är det kopplat till träning.

Fotbollsplanen i Slite, ishallen till vänster

Därför kan man nog lugnt påstå att Slite är väldigt rätt ute i sin ambition att bli öns centrum för aktiv sport och fritid. Här har gjorts investeringar i sportanläggningar som två idrottshallar, en ishall, en golfbana, fem tennisbanor, mountainbike park och en uppvärmd fotbollsplan av internationell standard.

Ishallen i Slite kyls i samarbete med Cementa

Skulle man göra dessa investering idag skulle det kosta närmare 1/4 miljard och lägger man sedan till Strandbyn, vandrarhemmet, campingen och hotellet så är det ytterligare närmare 150 miljoner som redan är investerade i Slite. Utöver detta finns det en centrumkärnan med diverse service. Skulle man bygga allt detta i till exempel Tofta, så skulle det röra sig om investeringar på en bra bit över 1/2 miljard.

Det finns överkapacitet i Slite

Inom den här idrottsnischen saknas det över 20 ishallar i Stockholms området och det saknas ungefär lika många idrottshallar, fotbollsplaner med mera. Det innebär att ungdomar och seniorer inte får tillgång till tider så mycket som de önska. I Slite och på norra Gotland finns det en överkapacitet av hallar och anläggningar som idag används knappt 50 procent av aktuella tider. Vi har alltså en marknad knappt fem timmar bort och Gotland har historiskt varit ett av Stockholmarnas största besöksmål.

Slite Golfbana

Ser man på hela  norra Gotland så finns det ännu fler anläggningar som också har överkapacitet. Skulle även dessa byggas idag så skulle det nog kosta närmare 100–150 miljoner till att få allt på plats.

Flest gästnätter efter Visby

Ser man på enbart Slite så är det ett samhälle som är centralort på norra Gotland och som fört en delvis insomnade tillvaro på grund av att flera butiker stängt de senaste åren. Norra ön behöver en stark centralort där det växer optimism, företagande och antal invånare. Motorn i Slite har alltid varit Cementa, men vi tror att det är dags att ge Slite ytterligare ett ben att luta sig mot.

Det finns nu cykelspår i spännande terräng runt Slite

Vi tror att Slite kan bli den ort som växer mest inom besöksnäringen och inom 2–3 år bli störst, när man räknar antalet gästnätter, efter Visby. Slite bör ha som  mål att ha gästande grupper på 200–400 personer två av tre helger året runt, vilket inte är någon omöjlighet. Om Slite växer som den ort på ön där det finns mest sport och fritidsaktiviteter, så kommer Slite även att bli den ort där flest aktiva familjer och singelhushåll vill bo.

Detta skulle göra att Slite likt Åre skulle vara ett av få små samhällen som får ständig tillväxt. Åres framgång hänger ihop med aktiviteter som lockar både besökare, kvalificerad arbetskraft och små företagare som väljer livskvalité framför stress och hets i storstäder. Slite ligger inte längre än 35 min från Visby. Till Stockholm tar man sig på 1,5 timma, vilket är ungefär halva tiden av vad det tar för de som bor i Åre.

Ställ om jobb till besöksnäringen

Många av jobben inom besöksnäringen är ganska okvalificerade vilket gör att ungdomar lätt får jobb inom den här branschen. Det innebär att ungdomar på norra Gotland kan se en framtid i detta. Ett aktivare samhälle gör också att människor mår bättre, vilket gör att hela den kommunala apparaten får lägre social belastning och att Slite på detta sätt även kan bli en förebild i hälsa för lokalbefolkningen. Även äldre arbetare har lättare att ställa om från till exempel stenindustri till besöksindustri.

Strandbyn håller hög klass

Idag finns det nästan 500 bäddar i Slite och räknar vi in närområdet med 25 minuters radie, så når vi närmare 900 bäddar. Strandbyn erbjuder bland det bästa boende man kan hitta i semesterbyar i Sverige.

Växla upp de 50 till 150 miljoner

Om man gav besöksnäringen ungefär samma möjligheter som lantbruket, så skulle Gotland antagligen kunna producera 200–300 nya jobb per år. Om Slite fick vara loket i utvecklingen av norra Gotland och man som i en flerstegsraket satsade 50 miljoner i första omgången, så skulle vi kunna bli en av Sveriges få ishallar med is året runt. Vi skulle också kunna få två nya paddeltennis banor. Vi skulle kunna ha två beachvolleyboll-planer som var uppvärmda året runt.

Café Medusa

Bion skulle kunna graderas upp till en modern liten konferensanläggning. Campingens servicehus skulle kunna totalrenoveras och öppnas upp för badgäster, vilket skulle göra att Slite fick en av Sveriges bästa stränder. Café Medusa med bastun, skulle kunna bli en högklassig restaurang med ett bra spa. Cementa-hallen skulle kunna rustas upp med ny belysning, golv, utrustning plus Gotlands största uppvärmda klättervägg. Någon form av studs- och trapetsland skulle kunna byggas och två heltidssäljare skulle kunna anställas för att sälja norra Gotland.

Jag uppskattar att om Slite fick 50 miljoner, skulle det generera ytterligare investeringar för närmare 150 miljoner i Slite. Och jag vill tro att vi skulle kunna bygga boende som till exempel militären skulle välja, tack vare det attraktiva och aktiva Slite. Militären kommer att växa på ön och om vi bygger 100 ettor och tvåor åt dem, skulle det ge en inflyttning av aktiva människor på norra ön vilket skulle passa hela satsningen som handsken. Då skulle de behöva köra bara 40 minuter för att komma till jobbet på Tofta skjutfält.

Var femte nytt jobb i Sverige kommer inom besöksnäringen

Satsar Region Gotland på Slite så kommer det jobb och centralorten kommer växa när det får ett ben till att stödja sig på. Besöksnäringen är en långsiktig näring som växer varje år, plus att den är personalkrävande med många okvalificerade jobb. Projektet i Slite att jobba mot aktiv sport och fritid har visat sig väldigt lyckat hittills och nu är det dags att lägga i nästa växel.


Dela med dina vänner!
© Copyright - Piggebloggen - Produktion och inspiration: Stenströms Information & Marknadsföring