Archive for category: Campingar

Rapport från Pigges gräddfil på Gotland

31 jul
31 juli 2009

Ett antal skribenter påstår att jag har gräddfil på Gotland. Det är påståenden som är helt tagna ur luften utan att man på något sätt kollat fakta. De flesta kontakter med både kommunen och länsstyrelsen tar nästan alltid längre tid än vad som sägs. Jag skall ge några exempel då skribenterna inte ids kolla fakta […]

Hur normal är en normal semesterperiod?

18 jul
18 juli 2009

I torsdags fick jag ett samtal från en ansvarig på byggnadsnämnden som berättade att de pratat med en ansvarig på länsstyrelsen och att de gemensamt har kommit fram till att en normal semesterperiod på campingar är 6 veckor hos båda myndigheterna. Om jag förstod Lisa Östman på byggnadsnämnden rätt så har länsstyrelsen två ”normala semesterperioder” […]

Många miljoner i böter för campingar i Sverige?

16 jul
16 juli 2009

Det är inte alltid lätt att vara företagare inom campingnäringen. Jag har, eller har haft, engagemang i sex olika campingar och har hanterat lika många planärenden. Planarbeten görs på befintliga campingar därför att man vill bygga om dessa för att kunna svara upp mot framtidens krav. Kommunerna har planmonopol vilket gör att man jobbar med […]

© Copyright - Piggebloggen - Produktion och inspiration: Stenströms Information & Marknadsföring