Archive for category: Campingar

Öns första helårsöppna camping

14 apr
14 april 2015

I somras hade vi en vision på Norderstrand camping; vi ville se till att ön äntligen skulle få en helårs-öppen camping. Det är många som anser att en turistdestination som Gotland behöver ha minst en camping som är öppen mer än 3–4 månader. Campingen har idag ett 40-tal stugor som skulle kompletteras med ca 50 […]

Livet är för kort för kompromisser och att inte leva sin drömmar

24 mar
24 mars 2015

Äntligen klart med Snäck Camping och inlösen Efter 12 år så har Region Gotland nu löst tillbaka anläggningen på Snäck och är nu själva åter ansvariga för framtiden, eftersom de inte kunde hålla ett ingånget avtal. Det skall bli intressant att se vilka krav de ställer på driften framöver? Vi skrev avtal om att hålla […]

Hur styrs en region och hur mycket får man skämta?

22 jan
22 januari 2015

Gotland ett Sverige i miniatyr Idag slogs jag av hur två intelligenta kvinnor och politiska ledarskribenter kan se så vitt skilda verkligheter. Det tyder på att politik inte har något med intelligens att göra, utan handlar om att politiska åsikter styrs väldigt mycket av partitillhörighet. Genom att man tillhör ett parti (eller sekt) så verkar […]

© Copyright - Piggebloggen - Produktion och inspiration: Stenströms Information & Marknadsföring