Archive for category: Enkät

Positiva vibbar för Gotland

05 Nov 2013
05 november 2013

Jag träffade en kille från Sifo som gav mig den här mätningen, nedan, som han gjort flera gånger. De ber svenskar att ranka svenska kommuner. Gotland ligger i topp varje gång och då kan man så klart ställa sig frågan varför alla utanför ön är så positiva och vi på ön så negativa? Är det någon […]

Är våra politiker korkade, rädda eller har de bara en låg kunskapsnivå?

15 Feb 2012
15 februari 2012

Jag är väldigt frustrerad över våra politikers agerande och deras låga kunskap om färjeupphandlingen. Det är sällan som så lite engagemang kan göra så stor skillnad för framtiden. Det verkar som de inte är intresserade av att ta till sig den kunskap vi har idag vilket är väldigt underligt. Varför finns det inget parti som […]

Sammanställning av studie kring gotländsk turism och Gotlandstrafiken

14 Feb 2012
14 februari 2012

Syfte och målsättning Studien som delvis redovisas i denna rapport är genomförd med syfte att undersöka hur gotlänningarna uppfattar Gotlandstrafiken som den är i dag. En uppfattning från uppdragsgivaren Pigge Werkelin var att prissättningen har påverkat resande på ett negativt sätt. Likaså har uppdragsgivaren en uppfattning att gotlänningarna inte har kännedom om i vilken grad […]

Samarbete med Destination Gotland i båtfrågan?

03 Feb 2012
03 februari 2012

Jag har fått samtal och medhåll för den debatten om båttransporterna som nu förs på ön. Det mesta har varit i positiva ordalag och man menar att det måste till någon form av förändring. En kommentar var att jag är allt för pessimistisk? Jag vill bara få till en utveckling och något som Gotland kan […]

Fler resenärer, färre gästnätter. Med denna utveckling är det risk att nästa kris blir i turistbranschen!

31 Jan 2012
31 januari 2012

”Detta är ju helt galet. Varenda satsad krona på utbyggnad av bäddar mm har ju byggt på att resandet till ön ökat drastiskt sen snabbfärjorna kom. Visar sig ju helt felaktigt. Är siffrorna verkligen riktiga?” Det var den reaktionen jag fick direkt när jag visade siffrorna för en kollega i branschen. Siffrorna bekräftar egentligen bara […]

Copyright: Pigge Werkelin. Piggebloggen är gotlandsproducerad och körs hos Peek-A-Boo Software och administreras av Stenströms Information & Marknadsföring