Archive for category: Miljösmarta Alternativet

Sammanställning av studie kring gotländsk turism och Gotlandstrafiken

14 feb
14 februari 2012

Syfte och målsättning Studien som delvis redovisas i denna rapport är genomförd med syfte att undersöka hur gotlänningarna uppfattar Gotlandstrafiken som den är i dag. En uppfattning från uppdragsgivaren Pigge Werkelin var att prissättningen har påverkat resande på ett negativt sätt. Likaså har uppdragsgivaren en uppfattning att gotlänningarna inte har kännedom om i vilken grad […]

Samarbete med Destination Gotland i båtfrågan?

03 feb
03 februari 2012

Jag har fått samtal och medhåll för den debatten om båttransporterna som nu förs på ön. Det mesta har varit i positiva ordalag och man menar att det måste till någon form av förändring. En kommentar var att jag är allt för pessimistisk? Jag vill bara få till en utveckling och något som Gotland kan […]

Svar på frågor och påståenden om vår undersökning

15 jan
15 januari 2012

Denna undersökning är finansierad av ett tiotal företagare på ön och det jag skriver på min blogg är något som jag står för. Materialet var tänkt att vi skulle använda för att försöka förstå vad gotlänningen verkligen tycker i olika frågor och på så sätt kunna fundera på nya lösningar. Det var aldrig diskuterat om […]

© Copyright - Piggebloggen - Produktion och inspiration: Stenströms Information & Marknadsföring