Archive for category: Planarbete

Många miljoner i böter för campingar i Sverige?

16 jul
16 juli 2009

Det är inte alltid lätt att vara företagare inom campingnäringen. Jag har, eller har haft, engagemang i sex olika campingar och har hanterat lika många planärenden. Planarbeten görs på befintliga campingar därför att man vill bygga om dessa för att kunna svara upp mot framtidens krav. Kommunerna har planmonopol vilket gör att man jobbar med […]

Klart med halva planen på Visby Strandby IDAG!

09 jul
09 juli 2009

Idag klubbade man igenom halva planen för campingen i regeringsbyggnaden så nu är det fullt lagligt att bedriva camping på Visby Strandby (fd Snäck Camping). En plan som skulle ta ett år, men som tog sex år och som alla utom en granne vill ha. Det innebär att vi omedelbart kommer att söka permanent bygglov […]

Svartbyggen på Snäck?

01 jul
01 juli 2009

Den 19 juni kom skandalartiklarna om att Snäck camping AB belagts med höga viten p g a svartbyggen. Vi känner oss orättvist anklagade för att skynda på planarbetet eller att vi inte bryr oss och bygger i vilket fall, med kall beräkning att ”det ska fixa sig ändå”. Vi har i själva verket lagt mycket […]

© Copyright - Piggebloggen - Produktion och inspiration: Stenströms Information & Marknadsföring