27 feb

Jämförelser koldioxidutsläpp per resa

27 februari 20120

Det Miljösmarta Alternativet
– koldioxidutsläpp per personbil för resa mellan Visby och Nynäshamn, direkt eller via Kappelshamn

Dagens färja (restid 3:15) mellan Visby och Nynäshamn släpper ut 79 000 kg CO2 på en tur. Om man körde i 24 knop (restid 3:45) samma väg skulle utsläppen minska till 52 000 kg.

Om man kör i 24 knop men tar den kortare sjövägen till Kappelshamn i stället för till Visby (restid 3:20) skulle utsläppen bli 45 000 kg. Men då tillkommer utsläpp för bilresan mellan Visby och Kappelshamn (42 km) på 8 kg per personbil.

Under gynnsamma förhållanden med väl belagda båtar sommartid (400 bilar/tur) blir utsläppet per personbil för resa Visby–Nynäshamn följande:
Tabell 1, om 400 bilar

Under större delen av året är färjan mindre belagd. Om det istället är 200 bilar per tur på färjan blir utsläppen följande:
Tabell 2, om 200 bilar

Om färjan har gods med sig också måste hänsyn tas till detta också. Å andra sidan kräver godset ingen hög hastighet. Om varje transportslag skulle vara tvungen att betala för CO2-utsläppen skulle godsets betalningsvilja antagligen vara lägre än passsagerarnas, på grund av detta.

Slutsatser:

  • Den största besparingen får man genom att köra saktare till sjöss
  • Om man kör den kortare sjövägen till Kappelshamn får man en ytterligare besparing, trots att utsläpp tillkommer för bilresan mellan Kappelshamn och Visby.
  • Besparingarna med lägre fart och kortare sjöväg via Kappelshamn blir mycket större under lågtrafik. Idag är CO2 per bil Visby–Nynäshamn (3:15 timmars restid) i storleksordningen 400 kg per resa. Om man minskar farten så sjöresan blir 3:45 minskar utsläppet till 260 kg. Om man istället kör färjan till Kappelshamn i låg fart (restid 3:20) blir utsläppet per bil 226 kg. Men då tillkommer utsläpp för att köra bilen mellan Visby och Kappelshamn med 8 kg så att summan blir 234 kg.

Uträkningar

Klicka här om du vill ladda ner uträkningen som pdf!

© Copyright - Piggebloggen - Produktion och inspiration: Stenströms Information & Marknadsföring