Många miljoner i böter för campingar i Sverige?

16 jul
16 juli 2009

Det är inte alltid lätt att vara företagare inom campingnäringen. Jag har, eller har haft, engagemang i sex olika campingar och har hanterat lika många planärenden. Planarbeten görs på befintliga campingar därför att man vill bygga om dessa för att kunna svara upp mot framtidens krav. Kommunerna har planmonopol vilket gör att man jobbar med dem i den takt kommunen prioriterar. Den genomsnittliga tiden för dessa planärenden är mer än fem år på Gotland!

Fem år är i sig en orimligt lång tid. Under sista planarbetet kom tjänstemännen underfund med att inga tillfälliga eller permanenta bygglov får ges under pågående handläggningstid. Det innebär att de lägger en kall hand över de områden som behöver göra en ny plan. Utveckling under planläggningstiden är under sådana villkor inte tänkbart. Även om det kommer ett myndighetskrav om byggnation av t ex nya sopbodar för att man ändrar sopsystemet eller liknande, så får inga bygglov ges. Detta innebär att företagets verksamhet kan stoppas därför att de inte får lov att ens bygga till det som krävs för att uppfylla gällande bestämmelser.

Den som ger sig in i ett planarbete tar alltså en mycket stor risk vars utgång och tidsperspektiv de inte kan kontrollera.

En annan obehaglig upptäckt som vi gjort under denna process är att Gotlands kommun dömde ut rekordböter för att vi ställer upp husvagnar längre tid än sex veckor. De ansåg att en husvagn måste ansöka om bygglov om den ska stå uppställd längre än en ”normal semesterperiod”.

I ett försök att sätta oss in i myndigheternas regelverk ställde vi två frågor till kommunen och till länsstyrelsen angående regler för uppställning av husvagnar.

  1. Hur lång är en vanlig semesterperiod?
  2. Stämmer det att husvagnen skall klassas som byggnad från dag ett om avsikten är att den skall stå längre än en vanlig semesterperiod?

När vi frågar vad är ”en normal semesterperiod” så svarar kommunen 6 veckor och länsstyrelsen 2–3 veckor. Länsstyrelsen har bara synpunkter på strandskyddad mark, det vill säga 100–300 m från stranden. En majoritet av alla campingar i landet ligger just på strandskyddad mark.

Det här innebär två problem som de flesta campingägarna aldrig känt till, men som vi i början av sommaren fick lära oss den hårda vägen.

Problem nr 1:
Om man har för avsikt att stå med sitt tält eller husvagn på samma plats mer än sex veckor skall bygglov sökas från första dagen. Detta bygglov kan i vissa fall ta över två månader att få. Har man inget bygglov på sitt tält eller sin husvagn riskerar man böter som är högre än kostnaden för att stå på campingen. Jag är osäker på om det är husvagnsägaren eller campingägaren som får böterna? Är det campingägaren så riskerar flera av Sveriges campingar böter på flera miljoner, vilket skulle få många att gå i konkurs om myndigheterna utövade den kontroll som de är ålagda att göra. Bara på Gotland finns det säkerligen mellan 500–1000 enheter som skulle bötfällas och i hela Sverige finns det närmare 100 000 enheter.

Problem nr 2:
Det andra problemet uppstår om tältet eller husvagnen står på strandskyddad mark. I det fallet kan det räcka med att man har för avsikt att stå på samma plats i bara 15 dagar för att tältet ska kräva bygglov från dag ett. Annars riskerar man både böter och vite som kraftigt överstiger platshyran och inköp av tältet. Vitet räknas per påbörjad månad och ska hålla en nivå som gör att den vitesbelagda inte kan ha någon ekonomisk vinning på att låta tältet eller husvagnen stå kvar. Kommunen menar att det är sexveckorsregeln som gäller även för strandskyddad mark på camping, men länsstyrelsen sitter över kommunen, så för att vara på den säkra sidan bör man inte tillåta någon enhet att stå längre än 14 dagar utan bygglov.

Platserna närmast havet är alltid de mest eftertraktade, varför de här reglerna ställer till väldiga problem för campingföretagaren. Detta paragrafrytteri hör inte hemma i den värld vi lever i idag.

Orimligt regelverk!
Det är väl självklart att man skall få bedriva camping på campingplatser året runt! Vilken annan verksamhet skulle man kunna begränsa på detta sätt? Tänk om vi skulle ha regler som innebar att bönder inte får ha djur på samma plats längre än 14 dagar? Om gäster på ett hotell som bor längre än 14 dagar måste skriva sig på orten? Om man måste söka bygglov för att ligga längre än 14 dagar med sin båt i en gästhamn?

Jag hoppas att Maud Olofsson och kompisarna på Näringsdepartementet inser omöjligheten i detta. Camping är Sveriges största boendeform och den växer hela tiden! Vi riskerar 100 000 anmälningar om svartbyggen runt omkring i Sverige om vi ska följa rådande lagar. Möjligen är det en väg till att bättra på statens finanser, men är det verkligen så vi vill ha det i Sverige som är så starkt förknippat med camping, friluftsliv och allemansrätt? Campingen är Sveriges största boendeform och då borde vi få riktiga och enkla spelregler så att vi kan utveckla oss och sälja det unika med Sverige.

Mitt förslag
Jag föreslår att man klassar campingar som en året-runt-verksamhet där ägaren själv bestämmer om han vill ha säsongsgäster eller dygnsgäster. Camping skall vara ett fritidsboende vilket förbjuder att man permanentbor och skriver sig där. Dagens husvagnar är gjorda för åretruntanvändning – varför skall inte folk med normalstora plånböcker kunna få ha sitt fritidsboende året runt?

Campingägaren måste å sin sida kunna få utveckla sin verksamhet där längre öppethållande är en nyckelfaktor. Men för att detta ska vara möjligt måste stat och kommun ha samma regelverk och det måste vara rimliga regler som är logiskt förankrade i verkligheten.

Bilaga 1. Svar från Gotlands kommun
Bilaga 2. Svar från Länsstyrelsen på Gotland


Dela med dina vänner!

Landshövdingar

14 jul
14 juli 2009

Nu är det dags för Gotlands landshövding att ha sommarfest. Detta är en väldigt bra tradition som borde utvecklas lite till. Man kanske skulle ha två–tre sådana arrangemang till per år? Sommarfesten där många sommargotlänningar bjuds in känns som en väldigt bra idé trots det utbredda klagandet. Ofta lyser det igenom på den som klagar att just han eller hon själv skulle ha velat vara där.

Jag tycker att man borde göra en liknande tillställning för musiker-, teater-, sport- och kulturmänniskor. En fest där de som bidrar med mest skatteintäkter får känna sig lite uppskattade. Det är just skatteintäkterna som får kommunen att gå runt. Därför borde vi göra det viktigt för högskattande personer att vara skrivna på ön. En tillställning för vardagshjältar där de får uppskattning. Vissa av dessa fester skulle kanske omfatta 50 personer och andra tillställningar gäller för flera hundra personer. Jag tror att en viktig funktion för landshövdingar kan vara att ge vanliga människor lite uppmärksamhet och uppskattning.

I inbjudningslistan ser jag att det bytts ut lite folk till sommarens party i residensträdgården och det är väldigt friskt. Hoppas att det blir fint väder och att det blir en givande tillställning.

Jag har valt att inte gå de senaste åren då jag inte kommer överens med vår Landshövding. I år valde hon att inte bjuda in mig. Det var ett helt riktigt beslut. Jag skulle aldrig ha bjudit in människor som jag inte synkar med. Det blir bara konstlade relationer.

I fem av de andra länen som jag har affärsverksamhet i har jag haft konstruktiva möten med respektive landshövdingar. Därför är jag bjuden till Jämtlands landshövding och hennes sommarfest men vi kan inte närvara då jag och min fru skall föda barn i dagarna, så det blir till att stanna på ön.

En tredje fru landshövding har bett mig att bli landshövdingscoach med inriktning på entreprenörskap i länet. Vi har träffats två gånger och om hon är beredd att realisera det vi snackat om, så kommer det att hända saker i det länet. Jag blev så glad av hennes inställning och trodde knappt att det var sant. Jag är övertygad om att hon kommer att göra mycket positiva avtryck i sin region.

För att få nya saker att hända måste man våga pröva och ifrågasätta gamla regler, framför allt våga ifrågasätta trögheten i byråkratin. Våga låta medarbetare göra fel – för fel kommer det att bli i alla fall. Det är viktigt att få medarbetare att drivas av utvecklingslusta istället för att hämmas av drivkraften att inte göra fel. Det är nödvändigt att tänka nytt och fräscht även för politiker, tjänstemän och kanske framför allt landshövdingar.

Jag tror att mitt uppdrag som landshövingscoach kan bli hur spännande som helst.


Dela med dina vänner!

Öns alla bevakare

14 jul
14 juli 2009

Det finns väldigt många som sitter och bevakar världen från läktaren och när de upptäcker något som blivit fel gottar de sig i detta och pekar finger. Det är ett bra sätt att göra människor osäkra och fega så att de till slut inte vågar pröva.

Många av bevakarna är anonyma och gömmer sig bakom signaturer och falska namn. Vid andra tillfällen är det journalister som vill vinna lätta poäng. Antagligen därför att de inte får tid att sätta sig in i ett ämne. Om man ska kunna leverera sex tidningar i veckan med en minimal journalistkår får inget ta speciellt mycket tid.

Jag tycker det är bra att vi har journalister som bevakar ön fast vi skulle nog ha mycket att vinna på om samma antal journalister fick göra en tidning i stället för två. Men då missar tidningsutgivarna två bidrag i form av presstöd. När bidrag styr verksamheter blir ofta kvaliteten lidande. Det är tråkigt att läsa nyheter som bygger på lösryckta fakta – särskilt om man själv är insatt i ämnet och vet att väsentliga fakta aldrig når ut i media.


Dela med dina vänner!
© Copyright - Piggebloggen - Produktion och inspiration: Stenströms Information & Marknadsföring